από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βιβλία διευθύνσεων

Αυτόματη Ανάκτηση Αποθηκευμένων Διευθύνσεων

Το UPS CampusShip σας προσφέρει τη δύναμη των αυτοματοποιημένων, online αποστολών, στο ίδιο σας το γραφείο. Ανάμεσα στις πολλές του λειτουργίες που σας εξοικονομούν χρόνο, αυτό το σύστημα που βασίζεται στο Web διαθέτει βιβλία διευθύνσεων που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε και να ανακτάτε διευθύνσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε τις φόρμες αποστολής σας αυτόματα.

Αναζητήστε και επιλέξτε από ένα Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων, εάν η εταιρεία σας έχει δημιουργήσει ένα, ή από το Βιβλίο Διευθύνσεων σας στο Microsoft® Outlook®. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα Προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων με έως και 2.000 επαφές για τις προσωπικές διευθύνσεις σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις στο Προσωπικό σας Βιβλίο Διευθύνσεων ενόσω κάνετε αποστολή ή εισάγετε διευθύνσεις σε αυτό.

Πώς να Καταχωρήσετε Νέες Διευθύνσεις

Το UPS CampusShip σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε έως 2.000 διευθύνσεις στο δικό σας προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων. Αν η εταιρεία σας έχει δημιουργήσει ένα Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων και οι ρυθμίσεις προνομίων σας περιλαμβάνουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις διευθύνσεις όταν κάνετε αποστολές.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Μουγια να δημιουργήσετε νέες εισαγωγές στο βιβλίο διευθύνσεων. 

Παραλαβή και παράδοση σε ψυγεία ή επικυρωμένα ρυμουλκούμενα ψυγεία (όπου αυτά είναι διαθέσιμα)

Πριν μπορέσετε να επιλέξετε διευθύνσεις από το εξωτερικό σας βιβλίο διευθύνσεων, πρέπει να λάβετε και να εγκαταστήσετε το plug-in εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο.
  2. Επιλέξτε το σύνδεσμο  Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων στην περιοχή Έναρξη αποστολής.
  3. Επιλέξτε Επόμενο για να γίνει η εγκατάσταση και, στη συνέχεια, Τέλος.


Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε το plug-in εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows® XP, Windows Vista® ή Windows® 7. 

Αφού εγκαταστήσετε το plug-in του εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων, θα μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις από το βιβλίο διευθύνσεών σας του Outlook® και αυτές θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη αποστολής σας.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο.
  2. Επιλέξτε το σύνδεσμο  Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων στην περιοχή Έναρξη αποστολής.
  3. Πληκτρολογήστε το όνομα ή επιλέξτε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
  4. Ολοκληρώστε την αποστολή σας.