από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιπλέον βήματα

Αφού εξετάσετε τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας σας και κάνετε τυχόν αλλαγές σε αυτές, θα μπορείτε να προσθέσετε νέες πληροφορίες (π.χ. επιπλέον εταιρικές τοποθεσίες, ένα εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων, σύνολα δικαιωμάτων αποστολής ή χρήστες).

Πολλές από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν αντί να πληκτρολογηθούν, θα σας δείξουμε τα βήματα για την εισαγωγή αρχείων στην ενότητα Διαχείριση του UPS CampusShip. Και θα βρείτε λεπτομέρειες μορφοποίησης συγκεκριμένων αρχείων στους Πόρους.

Εταιρικές τοποθεσίες

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε ή να εισάγετε επιπλέον τοποθεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για να δημιουργήσετε νέες εταιρικές τοποθεσίες, ανατρέξτε στη Δημιουργία τοποθεσιών στην ενότητα Εταιρικές τοποθεσίες αυτού του οδηγού. Για να εισάγετε εταιρικές τοποθεσίες, ανατρέξτε στην Εισαγωγή τοποθεσιών στην ενότητα Εταιρικές τοποθεσίες.

Σημείωση: Κάθε τοποθεσία που χρειάζεται η εταιρεία σας πρέπει να οριστεί πριν αντιστοιχιστούν σε αυτήν χρήστες. Για να γίνει επεξεργασία μιας αποστολής από το UPS CampusShip, ένας χρήστης πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί σε μια τοποθεσία. Μια εταιρική τοποθεσία μπορεί να αναγνωριστεί ως ένα τμήμα ή πολλά τμήματα που στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση. Έτσι παρέχεται μέγιστη ευελιξία στην οργάνωση και ονομασία τοποθεσιών.

Επιστροφή στην Κορυφή

Δικαιώματα αποστολής

Το UPS CampusShip περιλαμβάνει τέσσερα προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής με διάφορα δικαιώματα αποστολής και πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε οποιοδήποτε προεπιλεγμένο σύνολο σε χρήστες χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων του ή να προσαρμόσετε ένα σύνολο στις ανάγκες της εταιρείας σας. Αφού ονομάσετε και αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο σύνολο δικαιωμάτων, μπορείτε να το αντιστοιχίσετε σε χρήστες. Για να δημιουργήσετε νέα σύνολα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στη Δημιουργία δικαιωμάτων αποστολής στην ενότητα Σύνολα δικαιωμάτων αποστολής.

Σημείωση: Οποιοδήποτε προσαρμοσμένο σύνολο δικαιωμάτων αποστολής πρέπει να έχει οριστεί πριν μπορέσει να γίνει αντιστοίχισή του σε χρήστες UPS CampusShip. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας χρειάζεται ομάδες συνόλων δικαιωμάτων από τα προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων, πρέπει να δημιουργήσετε αυτά τα σύνολα πριν τα αντιστοιχίσετε με χρήστες.

Επιστροφή στην Κορυφή

Αριθμοί αναφοράς

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε ή να εισάγετε αριθμούς αναφοράς ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Οι αριθμοί αναφοράς χρησιμοποιούνται για να καταγράφουν πληροφορίες για ένα δέμα (δηλ. κωδικούς πελάτη/θέματος, τμήματος και κόστους, αριθμούς έργου κ.λπ.). Το UPS CampusShip υποστηρίζει έως τρεις διαφορετικούς καταλόγους με τιμές και περιγραφές αριθμών αναφοράς, επιτρέποντας στους διαχειριστές να απαιτούν από τους χρήστες να καταχωρούν έναν, δύο ή τρεις αριθμούς αναφοράς που θα βοηθήσουν στις διοικητικές λειτουργίες τις εταιρείας.

Προσδιορίστε πώς πρέπει να επισημαίνονται τα πεδία αναφοράς και αποφασίστε αν τα πεδία απαιτούν επικύρωση (δηλ. αν πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν καταχωρούνται εσφαλμένες πληροφορίες).

Για να δημιουργήσετε νέους αριθμούς αναφοράς, ανατρέξτε στη Δημιουργία αριθμών αναφοράς στην ενότητα Αριθμοί αναφοράς αυτού του οδηγού. Για να εισάγετε νέους αριθμούς αναφοράς, ανατρέξτε στη Εισαγωγή αριθμών αναφοράς στην ενότητα Αριθμοί αναφοράς.

Επιστροφή στην Κορυφή

Βιβλία διευθύνσεων

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε ή να εισάγετε ένα εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για να δημιουργήσετε ένα εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στη Δημιουργία καταχωρήσεων στην ενότητα Βιβλίο διευθύνσεων αυτού του οδηγού. Για να εισάγετε ένα εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στην Εισαγωγή βιβλίων διευθύνσεων στην ενότητα Βιβλίο διευθύνσεων.

Επιστροφή στην Κορυφή

Χρήστες UPS CampusShip

Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ή να εισάγετε χρήστες του UPS CampusShip. Για να δημιουργήσετε νέους χρήστες του UPS CampusShip, ανατρέξτε στη Δημιουργία χρηστών στην ενότητα Χρήστες UPS CampusShip αυτού του οδηγού. Για να εισάγετε χρήστες του UPS CampusShip, ανατρέξτε στην Εισαγωγή χρηστών στην ενότητα Χρήστες UPS CampusShip.

Επιστροφή στην Κορυφή

Έναρξη του UPS CampusShip

Το UPS CampusShip έχει προετοιμαστεί για την εταιρεία σας και είναι έτοιμο για χρήση.

Όσα άτομα έχετε αντιστοιχίσει στο UPS CampusShip μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το σύστημα διαβάζοντας τη βοήθεια για τις αποστολές. Οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν αυτές τις πληροφορίες αν επιλέξουν την καρτέλα Αποστολές και την επιλογή Βοήθεια στην περιοχή δεξιά.

Σημείωση: Καθώς οι χρήστες μαθαίνουν τη χρήση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του UPS CampusShip, θα στρέφονται σε εσάς για καθοδήγηση. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να μειωθούν σύντομα, όταν οι χρήστες αποκτήσουν αρκετή εξοικείωση με τη χρήση του συστήματος UPS CampusShip.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip