από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Κλινικές δοκιμές

Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε κλινικές δοκιμές, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της διαχείρισης του UPS CampusShip.

Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση του UPS CampusShip

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια θέση ερευνητικής τοποθεσίας;

Για να δημιουργήσετε μια θέση ερευνητικής τοποθεσίας, ο οργανισμός σας θα πρέπει πρώτα να έχει οριστεί ως εταιρεία κλινικών δοκιμών. Αν αυτό έχει γίνει, στην αίτηση, θα δείτε μια ενότητα Κλινικές δοκιμές στο κάτω μέρος της οθόνης με τις λεπτομέρειες θέσης.

Σε αυτή την ενότητα, επιλέξτε Είναι τοποθεσία κλινικών δοκιμών. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού από όπου μπορείτε να επιλέξετε έναν από δύο πιθανούς χαρακτηρισμούς για τη θέση της ερευνητικής τοποθεσίας, είτε Ερευνητικό εργαστήριο είτε Κλινική ερευνητικής τοποθεσίας.

Αφού ορίσετε τη θέση σας ως έναν από αυτούς τους δύο τύπους τοποθεσιών, η ρύθμιση δεν θα μπορεί να αλλαχτεί ξανά. Αν χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση, θα χρειαστεί να διαγράψετε τη θέση και να ξεκινήσετε ξανά από την αρχή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να δημιουργήσω χρήστες και να τους αντιστοιχίσω σε μια θέση ερευνητικής τοποθεσίας;

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργηθούν και να αντιστοιχιστούν σε μια θέση ερευνητικής τοποθεσίας από τη Διαχείριση πληροφοριών χρηστών CampusShip στην εφαρμογή. Πριν δημιουργήσετε χρήστες, πρέπει να γνωρίζετε κάποια πράγματα:

  • Πριν κάνετε αντιστοίχιση χρηστών, πρέπει να έχετε δημιουργήσει μια θέση ερευνητικής τοποθεσίας
  • Για κάθε χρήστη που δημιουργείτε, θα πρέπει να του εκχωρήσετε ένα σύνολο δικαιωμάτων αποστολής (στα οποία θα περιλαμβάνονται οι έγκυρες υπηρεσίες αποστολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κλινική δοκιμή)
  • Για τους χρήστες κλινικών δοκιμών μιας ερευνητικής τοποθεσίας απαιτείται ένας αριθμός τηλεφώνου

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς δημιουργώ τύπους προσαρμοσμένων δεμάτων για την εταιρεία;

Από την εφαρμογή, επιλέξτε Προβολή τύπων προσαρμοσμένων δεμάτων εταιρείας. Έτσι θα εμφανιστεί η Βιβλιοθήκη προσαρμοσμένων συσκευασιών της εταιρείας. Από εκεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη ή να δημιουργήσετε μια νέα με έως και 20 τύπους προσαρμοσμένων δεμάτων για την εταιρεία σας, ώστε να περιγράψετε τα δέματα που στέλνετε στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής.

Από τη σελίδα σύνοψης της βιβλιοθήκης, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε έναν τύπο προσαρμοσμένου δέματος. Επιλέξτε Προσθήκη νέου τύπου προσαρμοσμένου δέματος για να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα τύπο δέματος για να τον επεξεργαστείτε ή να τον διαγράψετε.

Αν η αποστολή σας πρέπει να μεταφερθεί σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης, θα πρέπει να γνωρίζετε το επιπλέον βάρος τυχόν ξηρού πάγου που θα στείλετε μαζί με το δέμα σας. Οποιοδήποτε δέμα περιέχει ξηρό πάγο θα αποστέλλεται βάσει των κανονισμών της IATA.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια κλινική δοκιμή;

Όταν δημιουργείτε μια κλινική δοκιμή στην εφαρμογή, δημιουργείτε πρώτα έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού με τον οποίο θα αναγνωρίζεται. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία απλά ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ακολουθούν μερικές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να θυμάστε σε αυτή τη διαδικασία:

  • Θα χρειαστεί να παρέχετε ένα περιγραφικό όνομα για την κλινική δοκιμή στο αντίστοιχο πεδίο
  • Αφού επαληθευτεί ο αριθμός αναγνωριστικού σας ως μοναδικός για την εταιρεία σας, θα μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα ερευνητικό εργαστήριο που θα επεξεργάζεται ιατρικά δείγματα, τους τύπους προσαρμοσμένων δεμάτων που θα είναι έγκυροι για τη μελέτη, τις υπηρεσίες αποστολής της UPS και τυχόν επιπλέον επιλογές που χρειάζεστε
  • Αφού δημιουργηθεί η κλινική δοκιμή, θα μπορείτε να αντιστοιχίσετε ερευνητικές τοποθεσίες σε αυτή ή να δημιουργήσετε μια νέα κλινική δοκιμή

Επιστροφή στην Κορυφή