από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Import/Export

Country or Territory Regulations

Use this tool to find country or territory-specific facts and regulations that may affect your international shipment. Required fields are indicated with .

How To ...

Ανατρέξτε στις οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς αποστολές με την UPS.

Documentation

Αποκτήστε ένα βοήθημα στη διαδικασία τεκμηρίωσης για διεθνείς αποστολές.

Tools


Trade Resources

Πρόσβαση σε πόρους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών σας διεθνώς.
NOTE: Information provided by UPS is provided AS IS, may not be current, and does not constitute legal advice. In no event shall UPS be liable for any errors in the information, forms or features made available by UPS, or by any third party site linked to from UPS. Selection and completion of proper forms for any given shipment is the sole responsibility of the shipper. All shipments are subject to the UPS Terms and Conditions of Service in effect at the time of shipping for the country or territory of origin.