av
  • Coronavirus Update... mer
  • UPS håller öppet: Servicepåverkan relaterad till Coronavirus... mer
Gå till huvudinnehåll

FDA:S formulär för import av livsmedel

Amerikanska FDA:s formulär för förhandsmeddelande vid livsmedelsimport
Fyll i sändningsinformation
Nya regler från amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) utställda under "Bioterrorism Act" kräver att speditörer av mat tillhandahåller ytterligare information för klarering av Amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten. För att förseningar ska kunna undvikas inom tullhantering och leverans måste du och dina leverantörer samt dotterbolag utanför USA vidta betydande åtgärder för att följa reglerna.

1. Inhemska och utländska inrättningar i USA som tillverkar och hanterar, paketerar eller förvarar mat som ska konsumeras av människor eller djur i USA måste vara registrerade hos FDA, om inrättningen inte är berättigad till undantag enligt FDA:s föreskrifter.

2. Utländska livsmedelsinrättningar som omfattas av dessa föreskrifter måste utse ett ombud i USA.

3. Förhandsmeddelande krävs för mat avsedd för människor och djur som importeras till, och levereras genom USA, om inget undantag under FDA-föreskrifterna gäller.

Obs! Förhandsmeddelande krävs ej för hemmatillverkade icke-kommersiella livsmedelssändningar som skickas av en individ till en individ som gåvor för personlig användning. Vidare ska det inte krävas förhandsmeddelande under de nuvarande FDA-föreskrifterna när livsmedel som köps på en kommersiell inrättning exporteras eller erbjuds för export av en icke-kommersiell leverantör för ett icke-kommersiellt syfte (dvs. från en individ till en individ som en gåva eller som en livsmedelsvara för personlig användning). Fler undantagskriterier finns på FDA:s hemsida.

Om du vill registrera dig eller erhålla mer information, klicka på länken nedan:
US FDA Industry Systems

Såvida du inte redan har ett nummer för Prior Notice Confirmation (PNC) för sändningen kommer UPS att begära ett sådant för dig. För att UPS ska kunna ansöka om PNC hos FDA krävs information om matvaran som ska skickas. När du har fyllt i alla fält ska du skriva ut blanketten och inkludera denna i paketet. Observera att även om du tillhandahåller alla uppgifter avseende Prior Notice som anges nedan, kan Amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten ändå anse att ytterligare information och/eller inspektion (vilket kan förorsaka förseningar) krävs för uppfyllande av FDA-reglerna.

Fyll i ett separat formulär för varje sändning med livsmedel som skickas till USA.

Ange alla nödvändiga uppgifter på engelska. Amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten kan endast behandla uppgifter avseende Prior Notice som lämnas på engelska.

De efterfrågade fälten visas ifetstil

Söka UPS-sändningsnummer:

Beräknat sändningsdatum:
   

Prior Notice Confirmation (PNC) Number (förhandsmeddelandenummer för bekräftelse):
(Med tanke på FDA:s krav på information för att erhålla ett PNC-nummer (förhandsmeddelandenummer för bekräftelse) rekommenderas att UPS skickar förfrågan för din räkning.)

Beskrivning av livsmedel: (Detaljerad):

HTS-nummer (Harmonized Tariff Schedule):

FDA-produktnummer:


Obs! Om du anger ett PNC-nummer (förhandsmeddelandenummer för bekräftelse) för detta livsmedel behöver du inte fylla i de återstående fälten.

Avsändarens registreringsnummer:


Orsak till Tillverkarens registreringsundantag (Om undantagen, ska du hoppa över fältet för Tillverkarens registreringsnummer nedan):
Ej undantagen
Tillverkarens verksamhet har upphört
Anläggningen är en privatbostad
Anläggningen är en restaurang
Anläggningen är en matvaruaffär
Anläggningen är en fiskebåt utan bearbetning
Anläggningen samlar in och distribuerar vatten ej i flaska
Individuell gåva
Odlare - Uppfyller undantag för lantbrukare
Prover - endast avsett för kvalitetskontroll, forskning eller analys
Amerikansk tillverkningsanläggning behöver ej registrera
Kan ej avgöra tillverkarens registreringsnummer
Kan ej avgöra tillverkarens identitet - anger identiteten för tillverkarens huvudkontor
Kan ej avgöra tillverkarens eller huvudkontorets identitet - anger identiteten för faktureringsföretaget
Gåvopaket för privat bruk med ett meddelande och packarens identitet

Tillverkarens registreringsnummer:

Tillverkarens namn:

Tillverkarens gatuadress:Tillverkarens ortsadress:

Tillverkarens stat/provins (US/KAN):

Tillverkningsland eller -territorium:

Tillverkarens postnummer: (Krävs för länder eller territorier markerade med *)

Producentens firmatyp:

Kvantitet:

Måttenhet:

Vikt:

Måttenhet:


Observera: Om du anger en FDA Product Code, behöver du inte fylla i de tre följande fälten.

Vilket material vidrör artiklarna (t.ex. plast)?

Ange den minsta artikeln vikt eller volym (t.ex. 1 kg):

Ange uppgift om kvantiteter i paketet (t.ex. 12 kartonger, 24 burkar per kartong, 12 ounce per burk):

Bevisa att du är en människa: