/
  • Coronavirus UpdateViac
  • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah
Formulár Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov k včasnému oznámeniu o dovoze potravín
Kompletné informácie o zásielke
Nové nariadenia Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov, vydané na základe "Zákona o bioterorizme", vyžaduje, aby odosielatelia potravín poskytli ďalšie informácie Americkému úradu pre správu ciel a ochranu hraníc. Aby sa zabránilo zdržaniu pri prejednávaní a doručovaní zásielky, vy a vaši dodávatelia a pridružené entity mimo Spojených štátov budete musieť vykonať dôležité kroky na splnenie týchto podmienok.

1. Americké domáce a zahraničné podniky, ktoré vyrábajú a spracovávajú, balia alebo skladujú potraviny pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu v Spojených štátoch, sa musia zaregistrovať na americkom ministerstve pre kontrolu potravín a liekov, pokiaľ ich podnik nespĺňa podmienky Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov, ktoré umožňujú udelenie výnimky.

2. Zahraničné potravinárske podniky spadajúce pod tieto nariadenia musia menovať amerického zástupcu.

3. Včasné oznámenie sa vyžaduje v prípade ľudských a živočíšnych potravín dovážaných a prechádzajúcich cez Spojené štáty, pokiaľ sa na takúto prepravu nevzťahuje výnimka na základe nariadení Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov.

Poznámka: Včasné oznámenie nie je potrebné v prípade domácich nekomerčných zásielok posielaných jednotlivcami jednotlivcom ako dar na osobné použitie. Súčasná politika Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov nevyžaduje včasné oznámenie, ak potraviny zakúpené v obchodnej prevádzke sú vyvážané alebo ponúkané na vývoz nekomerčným odosielateľom na nekomerčné účely (t. j. ak jednotlivec posiela inému jednotlivcovi dar na osobné použitie). Ďalšie kritériá pre udelenie výnimky nájdete na internetovej lokalite Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov.

Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať ďalšie informácie, kliknite na nasledujúci odkaz:
US FDA Industry Systems

Pokiaľ ešte nemáte číslo potvrdenia o včasnom oznámení (PNC) k zásielke, UPS oň požiada vo vašom mene. Aby spoločnosť UPS mohla predložiť žiadosť o PNC na Americké ministerstvo pre kontrolu potravín a liekov, potrebuje informácie o posielanej potravine. Po vyplnení všetkých polí vo formulári si vytlačte tento formulár a priložte ho k balíku. Majte na pamäti, že ak aj poskytnete všetky dolu uvedené informácie týkajúce sa včasného oznámenia, americký úrad pre správu ciel a ochranu hraníc môže požiadať o dodatočné informácie a/alebo kontrolu (čo môže spôsobiť oneskorenie) na splnenie podmienok stanovených v nariadeniach Amerického úradu pre správu ciel a ochranu hraníc.

Vyplňte samostatný formulár pre každú potravinovú položku posielanú do USA.

Všetky požadované informácie uveďte v angličtine; americký úrad pre správu ciel a ochranu hraníc spracuje len informácie z včasného oznámenia predloženého v angličtine.

Povinné polia sú zvýraznené tučným písmom

Číslo hlavnej zásielky UPS:

Predpokladaný dátum vývozu:
   

Číslo potvrdenia o podaní včasného oznámenia (PNC):
(Vzhľadom na požiadavky na informácie stanovené americkým ministerstvom pre kontrolu potravín a liekov na získanie PNC odporúčame, aby spoločnosť UPS predložila žiadosť o PNC vo vašom mene.)

Popis potravinovej položky (Podrobný rozpis):

Kód podľa harmonizovaného colného zoznamu (HTS):

Produktový kód Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov:


Všimnite si: Ak predložíte číslo PNC k tejto potravinovej položke, nemusíte vypĺňať zvyšné polia.

Registračné číslo odosielacieho podniku:


Dôvod pre udelenie výnimky k registrácii výrobného podniku (Ak máte udelenú výnimku, preskočte nasledujúce pole Registračné číslo výrobného podniku):
Podnik bez výnimky.
Podnik nepodniká.
Podnik je súkromná rezidencia.
Podnik je reštaurácia.
Podnik je maloobchodná predajňa potravín.
Podnik je rybárska loď nevykonávajúca spracovanie.
Podnik je prevádzkareň vykonávajúca zhromažďovanie a distribúciu vody nebalenej vo fľašiach.
Dar od jednotlivca.
Pestovateľ - spĺňa výnimku pre farmu
Vzorky - len na zabezpečovanie kvality a výskumné alebo analytické účely
Americký výrobný podnik, ktorý sa nemusí registrovať.
Nemožno určiť registračné číslo výrobcu.
Nemožno určiť identitu výrobcu - budú poskytnuté identifikačné údaje centrály výrobcu.
Nemožno určiť identitu výrobcu ani centrály - budú poskytnuté identifikačné údaje fakturujúcej firmy.
Darčekový balík na nekomerčné účely - bude poskytnuté jedno včasné oznámenie a identita osoby, ktorá ho balila.

Registračné číslo výrobného podniku:

Názov výrobcu:

Ulica výrobcu:Mesto výrobcu:

Štát/provincia výrobcu (USA/Kanada):

Krajina alebo oblasť výroby:

Poštové smerovacie číslo výrobcu: (Vyžaduje sa pre krajiny alebo oblasti s označením *)

Typ výrobnej firmy:

Množstvo:

Merná jednotka:

Hmotnosť:

Merná jednotka:


Všimnite si: Ak predložíte Produktový kód Amerického ministerstva pre kontrolu potravín a liekov, nemusíte vypĺňať tri nasledujúce polia.

Aký materiál sa dotýka konkrétnych položiek (t. j. plast)?

Zadajte hmotnosť alebo objem najmenšej položky (t. j. 1 kg):

Rozpíšte počty položiek v balení (t. j. 12 škatúľ, 24 plechoviek v škatuli, 12 uncí na plechovku):

Dokážte, že nie ste robot:


 

Súvisiace informácie