no
  • Coronavirus Update...Vairāk
  • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

FDA iepriekšējs paziņojums

ASV FDA (Pārtikas un zāļu pārvaldes) pārtikas importa iepriekšēja ziņojuma veidlapa
Pilnīga informācija par sūtījumu
Jaunie ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) noteikumi, kas izdoti saskaņā ar "Bioterorisma likumu", paredz, ka pārtikas sūtītājiem ir nepieciešams iesniegt papildu informāciju, lai izietu ASV muitas un robežsardzes atmuitošanas procedūru. Lai izvairītos no sūtījumu atmuitošanas un piegādes kavējumiem, jums un jūsu piegādātājiem un filiālēm ārpus ASV ir nepieciešams veikt būtiskus pasākumus.

1. ASV vietējām un ārvalstu uzņēmumiem, kuri ASV ražo, apstrādā, iesaiņo vai uzglabā cilvēkiem vai dzīvniekiem paredzētu pārtiku, ir jāreģistrējas FDA, izņemot gadījumus, ja attiecīgajam uzņēmumam ir piemērojams atbrīvojums no FDA noteikumu prasībām.

2. Ārvalsti pārtikas uzņēmumiem, kuriem piemērojami šie noteikumi, ir jānorīko pārstāvi ASV.

3. Iepriekšējs paziņojums ir nepieciešams cilvēkiem un dzīvniekiem paredzētas pārtikas importam un tranzītam caur ASV, izņemot gadījumus, kad piemērojami FDA atkāpes nosacījumi.

Uzmanību: iepriekšējs paziņojums nav nepieciešams mājās pagatavotiem pārtikas produktu sūtījumiem, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem un kurus sūta fiziska persona citai fiziskai personai, piemēram, dāvanā. Turklāt pašreizējā FDA politika paredz, ka iepriekšējs paziņojums nav nepieciešams, ja attiecīgos, komerciestādē iegādātos pārtikas produktus eksportē vai piedāvā eksportam nekomerciāls nosūtītājs nekomerciāliem mērķiem (piemēram, fiziska persona sūta fiziskai personai dāvanā vai personīgai izmantošanai mājsaimniecībā). Papildu atkāpes nosacījumu kritēriji ir skatāmi FDA tīmekļa vietnē.

Lai reģistrētos vai iegūtu papildu informāciju, uzklikšķiniet uz zemāk norādītas saites:
US FDA Industry Systems

UPS pieprasīs jūsu vārdā iepriekšēja paziņojuma apstiprinājuma (PNC) numuru, izņemot gadījumus, ja jums jau tāds ir. Lai UPS varētu iesniegt PNC pieprasījumu FDA, ir nepieciešama informācija saistībā ar nosūtāmo pārtikas produktu. Kad visi lauki ir aizpildīti, jums nepieciešams izdrukāt veidlapu un pievienot to sūtījumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja norādīsiet visus iepriekšējam paziņojumam nepieciešamo informāciju, ASV muita un robežsardze var pieprasīt papildu informāciju un/vai pārbaudi (kas var izraisīt kavējumus), ja to paredz FDA noteikumi.

Lūdzu, aizpildiet atsevišķu veidlapu katrai pārtikas produkta vienībai, kuru vēlaties sūtīt uz ASV.

Lūdzu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju angļu valodā. ASV muita un robežsardze var apstrādāt tikai tos iepriekšējos paziņojumus, kas iesniegti angļu valodā.

Pieprasītie lauki ir norādīti treknrakstā

UPS sūtījuma pavadošais Izsekošanas numurs:

Noteiktais eksporta datums:
   

Iepriekšēja paziņojuma apstiprinājuma (PNC) numurs:
(Ņemot vērā FDA prasības saistībā ar iesniedzamo informāciju, lai saņemtu PNC, ir ieteicams norīkot UPS iesniegt PNC pieprasījumu jūsu vārdā.)

Pārtikas produkta apraksts (detalizētāk):

Saskaņoto tarifu plāna (HTS) kods:

FDA produkta kods:


Lūdzu, ievērojiet: ja iesniedzat PNC numuru attiecīgajam pārtikas produktam, jums nav nepieciešams aizpildīt atlikušos laukus.

Sūtītāja uzņēmuma reģistrācijas numurs:


Ražotāja struktūrvienības reģistrācijas atkāpes nosacījumu iemesls (Ja piemērojami atkāpes nosacījumi, izlaidiet zemāk redzamo ražotāja struktūrvienības reģistrācijas numura lauku.)
Uzņēmumam nav piemērojami atbrīvojumi.
Uzņēmums vairs neveic saimniecisko darbību.
Uzņēmums ir savrupmāja.
Uzņēmums ir restorāns.
Uzņēmums ir pārtikas mazumtirdzniecības iestāde.
Uzņēmums ir zvejas kuģis, kas neveic apstrādi.
Uzņēmums ir dzeramā ūdens vākšanas un sadales iestāde, kas neveic ūdens iepakošanu pudelēs.
Dāvana fiziskai personai.
Atbilst augļkopības atkāpes nosacījumiem
Piemēri - kvalitātes apliecinājumi, tikai pētījumu vai analīžu mērķiem
ASV ražošanas uzņēmums, kuram nav nepieciešams reģistrēties.
Nav iespējams noteikt ražotāja reģistrācijas numuru.
Nav iespējams noteikt ražotāja identitāti - nodrošināta informācija par ražotāja galveno mītni.
Nav iespējams noteikt ražotāja galveno mītni - nodrošināta informācija par rēķinus izrakstošo uzņēmumu.
Dāvana nekomerciāliem nolūkiem, kurai pievienots atsevišķs iepriekšējs paziņojums un informācija par iesaiņotāju.

Ražotāja struktūrvienības reģistrācijas numurs:

Ražotāja nosaukums:

Ražotāja ielas nosaukums:Ražotāja pilsēta:

Ražotāja štats/province (ASV/CA)

Ražotājvalsts vai teritorija:

Ražotāja pasta indekss: (Jānorāda valstīm vai teritorijām, kuras apzīmētas ar *.)

Ražotāja uzņēmuma veids:

Daudzums:

Mērvienība:

Svars:

Mērvienība:


Lūdzu, ievērojiet: ja iesniedzat FDA produkta kodu, jums nav nepieciešams aizpildīt trīs zemāk redzamos laukus.

Kāds materiāls saskaras ar faktiskajām vienībām (piemēram, plastmasa)?

Ievadiet mazākās vienības svaru vai tilpumu (piemēram, 1 kg):

Sadaliet pakas daudzumu (piemēram, 12 kastes, 24 kannas katrā kastē, 12 unces kannā):

Įrodykite, kad nesate robotas.