/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

FDA előzetes értesítés

Az U.S. FDA-nak (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi hivatal) küldendő, élelmiszer-bevitelekről szóló előzetes értesítés űrlapja
A szállítmány adatainak megadása
A U.S. FDA-nak (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) a bioterrorizmusellenes törvény értelmében kiadott új szabályozása értelmében az élelmiszerszállítóknak az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodájánál történő elvámoláshoz kiegészítő információkat kell megadniuk. A szállítmányok késedelmes elvámolásának és kézbesítésének elkerülése érdekében Önnek, illetve az Egyesült Államokon kívüli beszállítóinak és leányvállalatainak meg kell tennie a megfelelőséghez szükséges fontos lépéseket.

1. Azoknak a telephelyeknek, amelyek az Egyesült Államok határain belül, illetve kívül az Egyesült Államokban emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszereket gyártanak, dolgoznak fel, csomagolnak, illetve tárolnak, az FDA szabályozásának értelmében mentességet élvező telephelyek kivételével, nyilvántartásba kell vétetni magukat az FDA-val.

2. A szabályozás által érintett külföldi telephelyeknek egyesült államokbeli képviselőt kell kijelölniük.

3. Előzetes értesítést kell küldeni az Egyesült Államok területére érkező, illetve azon keresztül továbbított, emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerekről, hacsak azok az FDA szabályozásának értelmében nem mentesek az előzetes értesítés kötelezettsége alól.

Megjegyzés: Nem kell előzetes értesítést küldeni a természetes személy által természetes személy részére személyes ajándékként eljuttatott, házilag készült élelmiszereket tartalmazó, nem kereskedelmi szállítmányokról. Ezen túlmenően, az FDA jelenlegi politikájának értelmében nincs szükség előzetes értesítésre, amennyiben nem kereskedelmi jellegű szállító üzleti létesítményben vásárolt élelmiszert nem kereskedelmi céllal kínál fel kivitelre (pl. természetes személytől természetes személy részére háztartási vagy személyes használatra). További mentességet biztosító körülmények leírása található meg az FDA webhelyén..

A regisztrációs oldal, illetve további felvilágosítás az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el.
US FDA ipari rendszerek

Amennyiben az Ön szállítmánya még nem kapta meg az előzetes értesítés visszaigazolását azonosító számot (PNC), úgy azt a UPS az Ön nevében kérni fogja. A UPS-nek a PNC-kérés FDA-hoz való benyújtásához szüksége van a szállított élelmiszeripai árucikk(ek) adataira. Valamennyi mező kitöltése után nyomtassa ki az űrlapot, majd mellékelje azt a csomaghoz. Kérjük, ne felejtse el, hogy az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája az FDA szabályozásának való megfelelőség eléréséhez a további adatokat és/vagy (esetlegesen késéseket okozó) vizsgálatokat még akkor is szükségesnek találhatja, ha Ön az alább megjelölt, az előzetes értesítéshez szükséges valamennyi információt megadja.

Az Egyesült Államokba szállított egyes élelmiszeripari cikkek mindegyikéről töltsön ki egy-egy külön-külön űrlapot.

Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája az előzetes értesítéseknek csupán az angol nyelven közölt adatait képes feldolgozni, ezért kérjük, hogy a szükséges információkat ezen a nyelven adja meg.

A kötelezően kitöltendő mezők a következő formátummal jelennek meg:félkövér

Főszállítmány UPS fuvarlevélszáma:

Kivitel becsült dátuma:
   

Előzetes értesítés visszaigazolásának (PNC) száma:
(Tekintettel azoknak az adatoknak a jellegére, melyeknek közléséhez az FDA a PNC kiadását köti, javasoljuk, hogy igényének benyújtását bízza a UPS-re.)

Élelmiszeripari árucikk leírása (Részletes):

Összehangolt díjszabási táblázatban (HTS) szereplő kód:

FDA-termékkód:


Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Amennyiben ezen élelmiszeripari árucikk PNC-számát meg tudja adni, úgy a további mezőket fölösleges kitöltenie.

Szállítótelep nyilvántartási száma:


Gyártótelep regisztráció alól való mentességének oka (Amennyiben mentességet élvez, az alábbi Gyártótelep regisztrációs száma mezőt hagyja ki):
A telephely nem élvez mentességet.
A telephely már nem üzemel.
A telephely magánlakhelyként szolgál.
A telephely étteremként üzemel.
A telephely élelmiszer-kiskereskedelmi létesítményként üzemel.
A telephely feldolgozást nem végző halászhajó.
A telephely nem palackozott ivóvizet begyűjtő és elosztó létesítményként üzemel.
Az élelmiszer személyes ajándék.
Termesztő - farmmentességet élvez.
Minták - csak minőségbiztosítási, kutatási, illetve elemzési célokra.
A gyártótelephely az U.S.A.-ban van, így nem kell regisztrálnia.
A gyártó regisztrációs számának meghatározása nem sikerült.
A gyártó beazonosítása nem sikerült - a gyártó székhelye megadva.
A gyártó, illetve székhelyének beazonosítása nem sikerült - számlakibocsátó cég megadva.
Nem üzleti céllal küldött ajándékcsomag egyetlen előzetes értesítéssel és a csomagoló adataival.

Gyártótelep nyilvántartási száma:

Gyártó neve:

Gyártó címében szereplő közterület neve, házszám:Gyártó városa:

Gyártó állama/tartománya (USA/Kanada):

Gyártói ország vagy terület:

Gyártó irányítószáma: (*-gal jelölt országok vagy területek esetén kötelező)

Termelő cég típusa:

Mennyiség:

Mértékegység:

Súly:

Mértékegység:


Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Amennyiben FDA-termékkódot ad meg, úgy az alábbi három mezőt nem kell kitöltenie.

Az árucikkekkel közvetlenül érintkező anyag (pl. műanyag)?

A legkisebb cikk súlya vagy térfogata (pl. 1 kg):

A kiszerelési egységek száma (pl. 12 láda, 24 doboz/láda, 12 unciás dobozok):

 

Vonatkozó információk