από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

FDA Prior Notice

Φόρμα προηγούμενης ειδοποίησης FDA ΗΠΑ για εισαγωγές τροφίμων
Πλήρεις πληροφορίες αποστολής
Οι νέοι κανονισμοί του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), που εκδόθηκαν στα πλαίσια του Νόμου περί Βιοτρομοκρατίας, απαιτούν από τους αποστολείς τροφίμων να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την έγκριση από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ. Για την αποφυγή καθυστερήσεων στον εκτελωνισμό και την παράδοση, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια σημαντικά βήματα συμμόρφωσης, τόσο εσείς, όσο και οι προμηθευτές και οι συνεργάτες σας εκτός των ΗΠΑ.

1. Οι εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και το εξωτερικό, στις οποίες πραγματοποιείται παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία ή φύλαξη τροφίμων για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση στις ΗΠΑ πρέπει να εγγραφούν στον FDA, εκτός και αν η εγκατάσταση δικαιούται απαλλαγής με βάση τους κανονισμούς του FDA.

2. Οι εγκαταστάσεις τροφίμων εξωτερικού που εμπίπτουν σε αυτούς τους κανονισμούς πρέπει να ορίσουν έναν εκπρόσωπο στις ΗΠΑ.

3. Προηγούμενη ειδοποίηση απαιτείται για τρόφιμα για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση που εισάγονται στις ΗΠΑ ή διέρχονται από τις ΗΠΑ, εκτός και αν ισχύει εξαίρεση με βάση τον κανονισμό του FDA.

Σημείωση: Προηγούμενη ειδοποίηση δεν απαιτείται για αποστολές κατ' οίκον παρασκευασμένων τροφίμων που δεν προορίζονται για εμπόριο και αποστέλλονται από ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο ως δώρα για προσωπική χρήση. Επιπλέον, η τρέχουσα πολιτική του FDA είναι να μην απαιτεί Προηγούμενη ειδοποίηση όταν τρόφιμα που έχουν αγορασθεί από εμπορικό κατάστημα εξάγονται ή προσφέρονται για εξαγωγή από μη εμπορικό αποστολέα για μη εμπορικό σκοπό (π.χ. από ένα φυσικό πρόσωπο σε άλλο, ως δώρο ή ως είδος για προσωπική κατ' οίκον χρήση). Για άλλα κριτήρια εξαίρεσης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του FDA.

Για να εγγραφείτε ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την παρακάτω σύνδεση:
US FDA Industry Systems

Εάν δεν έχετε ήδη αριθμό επιβεβαίωσης προηγούμενης ειδοποίησης (PNC) για την αποστολή, η UPS θα τον ζητήσει για λογαριασμό σας. Για να υποβάλει η UPS στον FDA το αίτημα για PNC, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με το τρόφιμο που αποστέλλεται. Όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, θα χρειαστεί να εκτυπώσετε τη φόρμα και να τη συμπεριλάβετε στο δέμα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμη και αν παράσχετε όλες τις πληροφορίες προηγούμενης ειδοποίησης που ορίζονται παρακάτω, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ενδέχεται να αποφασίσει ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες ή/και επιθεώρηση (με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την καθυστέρηση) για συμμόρφωση με τους κανονισμούς FDA.

Συμπληρώστε μια ξεχωριστή φόρμα για κάθε είδος τροφίμου που εισάγεται στις ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να παρέχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα∙ η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ μπορεί να επεξεργαστεί μόνο πληροφορίες προηγούμενης ειδοποίησης που υποβάλλονται στα Αγγλικά.

Τα απαιτούμενα πεδία εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

Αριθμός φορτωτικής UPS κύριας αποστολής:

Υπολογιζόμενη ημερομηνία εξαγωγής:
   

Αριθμός επιβεβαίωσης Προηγούμενης ειδοποίησης (PNC):
(Λόγω των απαιτούμενων από τον FDA πληροφοριών για τη λήψη PNC, συνιστάται η υποβολή του αιτήματος για έκδοση PNC από την UPS για λογαριασμό σας.)

Περιγραφή τροφίμου (Με λεπτομέρειες):

Κωδικός προγραμματισμού εναρμονισμένης δασμολογικής κλάσης (HTS):

Αρ. προϊόντος FDA:


Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν παρέχετε αριθμό PNC για το συγκεκριμένο τρόφιμο, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία.

Αριθμός εγγραφής εγκατάστασης αποστολέα:


Λόγος εξαίρεσης εγκατάστασης παραγωγής από την εγγραφή (Σε περίπτωση εξαίρεσης, αφήστε κενό το πεδίο Αριθμός εγγραφής εγκατάστασης παραγωγής παρακάτω):
Εγκατάσταση που δεν υπόκειται σε εξαίρεση.
Παύση εργασιών της εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση είναι ιδιωτική κατοικία.
Η εγκατάσταση είναι εστιατόριο.
Η εγκατάσταση είναι κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων.
Η εγκατάσταση είναι αλιευτικό σκάφος όπου δεν γίνεται επεξεργασία.
Η εγκατάσταση είναι μονάδα συλλογής και διανομής μη εμφιαλωμένου πόσιμου νερού.
Ατομικό δώρο.
Καλλιέργεια – Καλύπτονται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης αγροκτήματος
Δείγματα – διασφάλιση ποιότητας, μόνο σκοποί έρευνας ή ανάλυσης
Εγκατάσταση παραγωγής ΗΠΑ που δεν χρειάζεται εγγραφή.
Αδυναμία προσδιορισμού αριθμού εγγραφής παραγωγού.
Αδυναμία προσδιορισμού ταυτότητας παραγωγού – παροχή ταυτότητας έδρας παραγωγού.
Αδυναμία προσδιορισμού ταυτότητας παραγωγού ή έδρας – παροχή ταυτότητας εταιρείας τιμολόγησης.
Συσκευασία δώρου για μη επαγγελματικούς σκοπούς με παροχή μεμονωμένης προηγούμενης ειδοποίησης και ταυτότητας συσκευαστή.

Αριθμός εγγραφής εγκατάστασης παραγωγής:

Όνομα παραγωγού:

Διεύθυνση παραγωγού:Πόλη παραγωγού:

Πολιτεία/Επαρχία παραγωγού (ΗΠΑ/Καναδάς):

Χώρα ή περιοχής κατασκευαστή:

Ταχ. Κωδικός παραγωγού: (Απαιτείται για χώρες ή περιοχές με *)

Τύπος εταιρείας παραγωγού:

Ποσότητα:

Μονάδα μέτρησης:

Βάρος:

Μονάδα μέτρησης:


Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν παρέχετε κωδικό προϊόντος FDA, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα τρία πεδία που ακολουθούν.

Τι υλικό έρχεται σε επαφή με τα είδη (δηλαδή Πλαστικό);

Εισαγωγή βάρους ή όγκου του μικρότερου είδους (δηλαδή 1 kg):

Ανάλυση ποσότητας συσκευασίας (δηλαδή 12 κιβώτια, 24 κουτιά ανά κιβώτιο, 12 ουγγιές ανά κουτί):