Amerikansk FDA-formular til forhåndanmeldelse af fødevareimport

Amerikansk FDA-formular til forhåndsanmeldelse (Prior Notice) af fødevareimport
Færdiggør forsendelses information
Nye bestemmelser fra det amerikanske FDA (Food and Drug Administration), udstedt under "The Bioterrorism Act", kræver, at fødevareleverandører skal give yderligere oplysninger, for at få produkterne klareret hos det amerikanske toldvæsen. Hvis du vil undgå forsinkelser i forbindelse med klarering og levering, skal du, dine leverandører og dine samarbejdspartnere uden for USA tage nogle vigtige skridt for at overholde bestemmelserne.

1. Amerikanske og udenlandske produktionsanlæg, der fremstiller, forarbejder, pakker eller opbevarer fødevarer til mennesker eller dyrefoder i USA, skal registreres hos FDA, medmindre produktionsanlægget opfylder betingelserne for undtagelser i henhold forhold til FDAs bestemmelser.

2. Udenlandske fødevareproduktionsanlæg, der omfattes af disse bestemmelser, skal udpege en amerikansk repræsentant.

3. Der kræves forhåndsanmeldelse ved import og transit af fødevarer til mennesker og dyrefoder i USA, medmindre der foreligger en dispensation i henhold til FDA-bestemmelserne.

Bemærk: Der kræves ikke forhåndsanmeldelse om transport af hjemmelavet, ikke-kommercielt mad, der udføres af en enkeltperson til en enkeltperson som gave til personlig brug. Desuden er den gældende FDA-politik ikke at kræve forhåndanmeldelse, når fødevarer, der er købt hos et kommercielt foretagende, eksporteres eller tilbydes til eksport af en ikke-kommerciel leverandør med et ikke-kommercielt formål (dvs. fra en enkeltperson til en enkeltperson som gave til personlig brug). Der findes yderligere undtagelseskriterier på FDAs websted.

Hvis du vil registreres eller hente yderligere oplysninger, skal du vælge linket nedenfor:
US FDA Industry Systems

Medmindre du allerede har et PNC-nummer (Prior Notice Confirmation - Bekræftelse af forhåndsanmeldelse) til forsendelsen, anmoder UPS om et på dine vegne. Hvis UPS skal kunne indsende PNC-anmodningen til FDA, kræves der yderligere oplysninger vedrørende det fødevareelement, der skal forsendes. Når alle felterne er udfyldt, skal du udskrive formularen og inkludere den i pakken. Bemærk venligst, at selvom du udfylder oplysningerne til forhåndsanmeldelsen nedenfor, kan det amerikanske toldvæsen stadig bestemme, at der kræves yderligere oplysninger og/eller inspektion (som kan medføre forsinkelser) for at overholde FDA-bestemmelserne.

Du skal udfylde en separat formular for hvert fødevareelement, der skal forsendes til USA.

Angiv venligst alle nødvendige oplysninger på engelsk. Det amerikanske toldvæsen kan kun behandle en forhåndsanmeldelse, der er udfyldt på engelsk.

Obligatoriske felter vises med fed

UPS-trackingnummer for hovedforsendelse:

Vejledende eksportdato:
   

PNC-nummer:
(På grund af FDAs informationskrav til at få et PNC-nummer, anbefales det, at UPS indsender PNC-anmodningen på dine vegne.)

Beskrivelse af fødevareelement: (detaljeret):

HTS-nummer (Harmonized Tariff Schedule):

FDA-varekode:


Bemærk: Hvis du videregiver et PNC-nummer til dette fødevareelement, behøver du ikke at udfylde de øvrige felter.

Registreringsnummer for forsendelsesanlæg:


Registrering af producentens virksomhed, årsag til fritagelse Hvis det er udeladt, skal du springe feltet Manufacturer Facility Registration Number (Registreringsnummer for produktionsanlæg) over:
Ikke fritaget
Virksomheden er gået konkurs
Virksomheden er et privat hjem
Virksomheden er en restaurant
Virksomheden er detailhandel med fødevarer
Virksomheden er et ikke-producerende fiskefartøj
Virksomheden er et lager og distributionssted for drikkevand, som ikke er tappet på flasker
Personlig gave
Producent - Muliggør fritagelse for landbrug
Vareprøver - kun til kvalitetssikring, forskning eller analyse
Produktionsvirksomhed i USA, som ikke behøver at registrere sig
Kan ikke fastslå producentens registreringsnummer
Kan ikke fastslå producentens identitet - benytter producentens hovedkontors identitet
Kan ikke fastslå producentens eller hovedkontorets identitet - benytter faktureringsfirmaets identitet
Gavepakning til ikke-kommercielle formål forsynet med forhåndsanmeldelse og afsenderens identitet

Fabrikantens registeringsnummer:

Producentens navn:

Producentens adresse:Producentens by:

Producentens stat/provins (US/CA):

Fremstillingsland eller -territorium:

Producentens postnummer: (Påkrævet for lande eller territorier med en *)

Producentens virksomhedstype:

Mængde:

Måleenhed:

Vægt:

Måleenhed:


Bemærk: Det er ikke nødvendigt at udfylde følgende tre felter, hvis du angiver en FDA-varekode.

Hvilket materiale er varerne i berøring med (dvs. plast)?

Angiv den mindste vares vægt eller volumen (dvs. 1 kg):

Specificer antal enheder i pakken (dvs. 12 kasser, 24 dåser pr. kasse, 340 gram pr. dåse):