z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
  • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Předchozí upozornění FDA

Formulář předběžného upozornění pro dovoz potravin agentury FDA USA
Úplné informace o zásilce
Nové předpisy Agentury pro kontrolu léčiv a potravin (FDA), vydané podle "zákona o bioterorismu" vyžadují, aby přepravci potravin poskytovali dodatečné informace pro proclení u správy cel a ochrany hranic USA. Aby bylo možné zabránit zpožděním u proclení a doručení, musíte podniknout společně se svými dodavateli a přidruženými společnostmi mimo USA dodatečné kroky pro splnění daných požadavků.

1. Domácí zařízení USA a zahraniční zařízení, která vyrábějí, zpracovávají, balí nebo uchovávají potraviny pro spotřebu lidmi nebo zvířaty v USA se musí zaregistrovat u agentury FDA, pokud tato zařízení nejsou oprávněna k udělení výjimky podle předpisů FDA.

2. Zahraniční potravinářská zařízení spadající pod tyto předpisy musí mít jmenovaného zástupce v USA.

3. Předběžné upozornění se vyžaduje pro potraviny a krmivo dovážené do USA nebo zde tranzitně přepravované, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle předpisů FDA.

Poznámka: Předběžné upozornění se nevyžaduje v případě nekomerčních zásilek potravin domácí výroby jednotlivcem, pro jednotlivce, jako dary pro osobní použití. Dále současné předpisy agentury FDA nevyžadují předběžné upozornění v případě, že potraviny zakoupené v komerčním zařízení jsou vyváženy nebo nabízeny k vývozu nekomerčním odesílatelem pro nekomerční účely (tj. od jednotlivce, pro jednotlivce, jako dar nebo jako zboží domácí potřeby pro osobní použití). Další kritéria výjimek lze najít na webových stránkách FDA.

Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace, vyberte si odkaz níže:
Průmyslové systémy FDA USA

Pokud ještě nemáte číslo potvrzení předběžného upozornění pro svou zásilku, společnost UPS je vyžádá vaším jménem. Aby společnost UPS mohla předat požadavek PNC agentuře FDA, vyžadují se informace týkající se přepravované potravinářské položky. Jakmile budou všechna pole vyplněna, budete muset formulář vytisknout a přiložit jej do balíku. Berte na vědomí, že i když poskytnete všechny informace pro předběžné upozornění uvedené níže, Správa cel a ochrany hranic USA může i přesto požadovat další informace anebo provedení kontroly (což může způsobit zpoždění), aby byly splněny předpisy FDA.

Vyplňte samostatný formulář pro každou potravinářskou položku dopravovanou do USA

Uveďte všechny vyžadované informace v angličtině; Správa cel a ochrana hranic USA může zpracovávat informace předběžného upozornění, pouze pokud jsou předány v anglickém jazyce.

Vyžadovaná pole jsou zvýrazněna tučně

Sledovací číslo UPS hlavní zásilky:

Odhadované datum vývozu:
   

Číslo potvrzení předběžného upozornění (PNC):
(S ohledem na požadavky na informace ze strany FDA k získání čísla PNC se doporučuje, aby společnost UPS předávala požadavek vaším jménem.)

Popis potravinové položky (Podrobnosti):

Kód rozvrhu harmonizovaného tarifu (HTS):

Kód výrobku FDA:


Poznámka: Pokud předáváte číslo PNC pro tuto potravinářskou položku, není nutné vyplňovat zbývající pole.

Registrační číslo zařízení přepravce:


Důvod pro výjimku z registrace zařízení výrobce (Pokud se jedná o výjimku, vynechejte pole Registrační číslo zařízení výrobce níže):
Zařízení, které nemá výjimku.
Zařízení nevyvíjí obchodní činnost.
Zařízení je soukromé sídlo.
Zařízení je restaurace.
Zařízení je velkoobchodní potravinářské zařízení.
Zařízení je rybářská loď bez zpracovací technologie.
Zařízení je výrobce nebalené pitné vody a distribuce.
Individuální dar.
Pěstitel - splňuje výjimku pro farmáře
Vzorky - pouze pro účely zajištění kvality, výzkumu nebo analýzy
Výrobní zařízení USA, které se nemusí registrovat.
Nelze stanovit registrační číslo výrobce.
Nelze stanovit identitu výrobce - poskytuje se identita dle sídla výrobce.
Nelze stanovit identitu nebo sídlo výrobce - poskytuje se identita dle fakturačních údajů společnosti.
Dárkový balíček pro neobchodní účely, poskytuje se jednotlivé předběžné upozornění a identita balící osoby.

Registrační číslo zařízení výrobce:

Název výrobce:

Adresa ulice výrobce:Město výrobce:

Stát/provincie výrobce (USA/Kanada):

Země či oblast výrobce:

Poštovní směrovací číslo výrobce: (Požadováno pro země či oblasti označené *)

Typ společnosti výrobce:

Množství:

Měrná jednotka:

Hmotnost:

Měrná jednotka:


Poznámka: Pokud uvádíte kód produktu FDA, není nutné vyplňovat tři následující pole.

Jaký materiál se dotýká stávajících položek (tj. plast)?

Zadejte nejmenší hmotnostní nebo objemovou jednotku (tj. 1 kg):

Rozdělte množství podle obalů (tj. 12 beden, 24 plechovek/bednu, 12 uncí/plechovka):