от
  • Coronavirus Update...Още
  • Services may be impacted by Brexit...Още
  • Significant weather events across the globe are impacting the UPS network...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание
Формуляр на U.S. FDA за предварително известие за внос на хранителни изделия
Пълна информация за пратката
Новите разпоредби на американската Комисия по храните и лекарствата (FDA), издадени със закона за биотероризъм, изискват доставчиците на хранителни изделия да предоставят допълнителна информация за освобождаване от Митници и охрана на границите на САЩ. За да се избегнат забавяния при освобождаването и доставката на пратката, Вие, Вашите доставчици и филиалите Ви извън САЩ трябва да предприемете важни стъпки, за да сте в съответствие с изискванията.

1. Чуждестранните и местните обекти, които произвеждат и обработват, опаковат или съхраняват храна за консумация от хора или животни в САЩ, трябва да се регистрират във FDA, освен ако не отговарят на изискванията за освобождаване според разпоредбите на FDA.

2. Чуждестранните обекти с храни, обхванати от тези разпоредби, трябва да определят представител в САЩ.

3. Изисква се предварително известие за храни за хора и животни, внесени и преминаващи през САЩ, освен ако не подлежат на освобождаване според разпоредбите на FDA.

Забележка: Предварително известие не се изисква за пратки на домашно приготвена храна, която не е за продан, изпращана от физическо лице до физическо лице като подарък за лична употреба. Освен това настоящите правила на FDA са да не се изисква предварително известие, когато храната, закупена в търговски обект, е изнесена или се предлага за износ от изпращач за нетърговска цел (напр. от физическо лице до физическо лице като подарък или като храна за домакинството за лична употреба). Допълнителните критерии за изключения могат да бъдат намерени на уебсайта на FDA.

За да се регистрирате или да получите допълнителна информация, изберете връзката по-долу:
US FDA Industry Systems

Освен ако вече не разполагате с номер на потвърждение за предварително известие (PNC) за пратката, UPS ще го изиска от Ваше име. За да може UPS да подаде искането за PNC до FDA, се изисква информация за хранителното изделие, което се изпраща. След като попълните всички полета, ще трябва да отпечатате формуляра и да го включите в пакета. Имайте предвид, че дори ако предоставите цялата информация за предварителното известие, посочена по-долу, Митници и охрана на границите на САЩ все пак могат да определят, че е необходима допълнителна информация и/или инспекция (което може да доведе до забавяния), за да се спазят разпоредбите на FDA.

Попълнете отделен формуляр за всяко хранително изделие, което се изпраща до САЩ.

Предоставете цялата необходима информация на английски език, Митници и охрана на границите на САЩ могат да обработят само информация от предварително известие, подадена на английски език.

Задължителните полета са показани с удебелен шрифт

Водещ UPS номер за проследяване на пратка:

Прогнозна дата на експорт:
   

Номер на потвърждение на предварително известие (PNC):
(Предвид изискванията за информация от FDA за получаване на PNC се препоръчва UPS да подаде искането за PNC от Ваше име.)

Описание на хранително изделие (Подробно):

Код от хармонизираната тарифна таблица (HTS):

Продуктов код на FDA:


Моля, обърнете внимание: Ако представяте PNC номер за това хранително изделие, не е необходимо да попълвате останалите полета.

Регистрационен номер на обекта на изпращача:


Причина за освобождаване от регистрация на обекта на производителя (Ако сте освободени, пропуснете полето за регистрационен номер на завод на предприемач по-долу):
Обект без освобождаване.
Нефункциониращ обект.
Обектът е частна резиденция.
Обектът е ресторант.
Обектът е за продажба на храна на дребно.
Обектът е риболовен кораб без извършване на обработка.
Обектът е съоръжение за събиране и разпространение на небутилирана питейна вода.
Подарък за физическо лице.
Селскостопански производител – отговаря на освобождаването за ферма
Мостри – оценка на качеството, само с цел изследване и анализ
Американски производствен обект, за който не се изисква регистрация.
Не може да се определи регистрационният номер на производителя.
Не може да се определи самоличността на производителя - предоставят се данните на седалището на производителя.
Не може да се определи самоличността на производителя или седалището - предоставя се самоличността на фактуриращите фирми.
Подарък с нетърговски цели с предоставяне на едно предварително известие и самоличност на опаковащия.

Регистрационен номер на обект на производителя:

Име на производителя:

Адрес на производителя:Град на производителя:

Щат/област на производителя (САЩ/Канада):

Държава или територия на производителя:

Пощенски код на производителя: (Задължително за държави или територии със *)

Тип на фирмата на производителя:

Количество:

Мерна единица:

Тегло:

Мерна единица:


Моля, обърнете внимание: Ако представяте FDA продуктов код, не е необходимо да попълвате следващите три полета.

Какъв материал е в допир с действителните продукти (напр. пластмаса)?

Въведете теглото или обема на най-малкия продукт (напр. 1 kg):

Разбивка на количеството на опаковката (напр. 12 кутии, 24 консерви в кутия, 12 унции на консерва):