/
Ohita ja siirry pääsisältöön

Lisämaksut

UPS:n kiiresesongin lisämaksut

Verkostomme tehokkaan toiminnan takaamiseksi kiiresesongin lisämaksuja voidaan ottaa käyttöön aikoina, jolloin pakettien määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, kapasiteettia koskevan kiiresesongin lisämaksut koskevat lähetyksiä Manner-Kiinasta ja Hongkongista Eurooppaan. Manner-Kiinasta ja Hongkongista Eurooppaan toimitettavien lähetysten kiiresesongin lisämaksuja nostetaan toistaiseksi 1. marraskuuta 2020 alkaen.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, kapasiteettia koskeva kiiresesongin lisämaksu on voimassa 19 Euroopan maasta kaikkialle maailmaan lähetettyihin UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Freight, UPS Expedited ja UPS Transborder Express -lähetyksiin sekä kaikkiin muihin näihin 19 Euroopan maahan saapuviin ja niissä laskutettuihin tuontilähetyksiin. 19 Euroopan maasta toimitettavien UPS Worldwide Express Freight -lähetysten sekä kaikkien 19 Euroopan maasta Australiaan ja Uuteen-Seelantiin lähetettyjen lähetysten kiiresesongin lisämaksuja nostetaan toistaiseksi 1. marraskuuta 2020 alkaen.

2020 Huippusesongin lisämaksutAvaa linkki uuteen ikkunaan

Takaisin ylös

Ilmoitus UPS:n kiiresesongin lisämaksuista

Jotta UPS voisi valmistella verkostonsa ja jatkaa erinomaisen palvelun tarjoamista, se ottaa käyttöön tilapäisen kiiresesongin lisämaksun paketeille, jotka täyttävät Suurikokoisen paketin, Maksimimitat ylittävän paketin tai Lisäkäsittelyn määritelmän.

Kiiresesongin lisämaksut ovat voimassa 1.11.2020–16.1.2021, ja ne veloitetaan kiinteämääräisenä pakettikohtaisena maksuna nykyisten hintojen, lisämaksujen tai veloitusten lisäksi.

2020 Kiiresesongin lisämaksutAvaa linkki uuteen ikkunaan

Takaisin ylös

Maksu puuttuvasta tai virheellisestä asiakasnumerosta

Asiakasnumero on virheellinen, jos se ei ole laskutettavan osapuolen oikea asiakasnumero tai jos se on sellaisen vastaanottajan tai kolmannen osapuolen asiakasnumero, joka ei maksa lähetyskuluja.

 • Kansainvälisille ja kotimaan lähetyksille (jos saatavilla), joista maksajan asiakasnumero puuttuu tai se on virheellinen, määritellään lähetyskohtainen maksu. Sen lisäksi alkuperäiseltä lähettäjältä peritään kieltäytymisestä aiheutuva maksu sekä lähetyskustannukset, jos vastaanottaja tai kolmas osapuoli kieltäytyy lähetyskustannusten maksamisesta.

Takaisin ylös

Maksimimitat ylittävä paketti

Kuljetettavaksi ei hyväksytä paketteja, joiden todellinen paino on yli 70 kg (150 paunaa) tai pituus ylittää 274 cm (108 tuumaa) tai pituus ja ympärysmitta yhteenlaskettuna ylittää 400 cm (157 tuumaa). Jos tällainen paketti havaitaan UPS:n kuljetusjärjestelmässä, siitä peritään maksimimitat ylittävän paketin lisämaksu. Tämän lisäksi paketeista, joiden yhteenlaskettu pituus ja ympärysmitta ylittää 400 cm (157 tuumaa), peritään myös suurikokoisen paketin lisämaksu.

Takaisin ylös

Maahantulomaksu

Kun lähetys maahantuodaan ja jos olet rekisteröity maahantuoja arvonlisäveron maksamiseen, UPS tekee tuontihuolinnan puolestasi. Prosessi sisältää tavaroista tehdyn kauppalaskun tarkistamisen sekä tulli- ja veroviranomaisten edellyttämien maahantulovalmistelujen tekemisen. Tähän sisältyy soveltuvien tullien ja arvonlisäverojen laskeminen kullekin lähetyksen sisältämälle tavaralle ja tulli-ilmoituksen siirtäminen tulliviranomaisille, jotta paketti voidaan vapauttaa tullivarastosta.

UPS veloittaa maahantulomaksun lisäkäsittely-, hallinto- ja tulliselvityskulujen kattamiseksi.

Takaisin ylös

Itse tehty tullaus

Maahantuojat, jotka haluavat itse tehdyn tullauksen hallinnan ja tehostetun hyödyn, voivat pyytää UPS:ltä kaikki tarpeelliset tullaustiedot tehdäkseen itse tuontitavaroiden tullauksen. UPS laskuttaa maahantuojalta itse tehdyn tullauksen lisämaksun kattaakseen kyseisen prosessin ylimääräiset hallinnointikulut.

Takaisin ylös

Väärän osoitteen oikaiseminen

Jos annettu osoite on virheellinen, pyrimme kohtuullisin keinoin etsimään oikean osoitteen ja toimittamaan lähetyksen, jos osoite sijaitsee samassa määräpaikkamaassa. Lähettäjältä peritään palvelusta lisämaksu. Löydät osoitteen korjaamisesta perittävän maksun lisämaksutaulukosta.

 

Takaisin ylös

Huolintapalvelut

UPS-huolintapalvelut sisältyvät lähetyspalveluihin veloituksetta tavanomaisen tullauksen osalta. Pyrimme aina varmistamaan yksivaiheisen, yhtenäisen käsittelyn ja nopean tullauksen, joka on välttämätön lähetyksen toimittamiseksi ajallaan. Tulliselvityksen valmistelu alkaa UPS-verkon ennakkoilmoitustoiminnon ansiosta jo siinä vaiheessa kun lähetys on vielä matkalla. Kansalliset säädökset edellyttävät kansainvälisiltä lähetyksiltä erityisiä asiakirjoja, ja UPS tarjoaa asiantuntijapalveluja vientiasiakirjojen täyttämiseksi kokonaan ja oikein. Voit käyttää myös valinnaisia tullauspalvelujamme lähetystesi toimituksen odottamattomien viiveiden välttämiseksi. Osa palveluista on maksullisia. Maksut löytyvät lisämaksutaulukosta.

Tullauskäsittelystä voidaan periä muun muassa seuraavia lisämaksuja:

 • tullaustoimet, joista vastaa jokin muu virasto kuin tullilaitos
 • kauttakulkumenettely
 • varastointi
 • tullitarkastus
 • rajatarkastuksen postikulut
 • kolmannen osapuolen tullaamat lähetykset.


Lisätietoja saat UPS-asiakaspalvelusta. Kaikki lisämaksut ilmoitetaan verottomina.

Takaisin ylös

Raportointikulu

UPS laskuttaa raportointikulun jokaisesta asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle lähetettävästä raportista tai tietopaketista.

Takaisin ylös

Toimistokulu

UPS laskuttaa toimistokulun jokaisesta asiakkaan pyynnöstä tehtävästä poikkeuksellisesta huolintatoimenpiteestä.

Takaisin ylös

Tullauspäätöksen (SAD) postituskulu

UPS laskuttaa tullauspäätöksen (SAD) postituskulun jokaisesta asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle lähetetystä tullauspäätöksestä.

Takaisin ylös

Yhteydenotto aina asiakkaan pyynnöstä

Maahantuojan pyynnöstä UPS ottaa yhteyttä maahantuojaan jokaisen tulliselvityksen yhteydessä.

Takaisin ylös

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral -lähetys on vaihtoehto lähettäjille, jotka ymmärtävät ympäristövaikutusten merkityksen ja haluavat vaikuttaa asiaan positiivisesti. UPS carbon neutral -lähetystavan käyttäminen osoittaa sitoutumisesi ilmastomuutosten hillitsemiseen niin, että myös pakettien vastaanottajat voivat jakaa tämän sitoutumisen. Jos valitset UPS carbon neutral -palvelun, jokaista valitsemaasi pakettia kohden lisätään lisämaksu.

Takaisin ylös

Kurssin muuntokerroin

Maksajan tililtä vieraassa valuutassa veloitettavat kulut muutetaan maksajan valuutaksi viikoittaisella vaihtokurssilla, joka vahvistetaan keskeisen valuuttapankin kautta.

Takaisin ylös

Maksupalvelupalkkiot

UPS:n tullihuolitsijat ovat tottuneet käsittelemään monimutkaisia kaupallisia lähetyksiä. Lähetystietojen sähköinen tiedonsiirto nopeuttaa tullausta. UPS voi maksaa maksajan puolesta ennakkoon tullit, verot ja muut valtion määräämät maksut. Maksupalvelupalkkiot löytyvät lisämaksutaulukosta.

Takaisin ylös

Kaukoaluelisämaksu ja syrjäisen alueen lisämaksu

Kaukoaluelisämaksu
UPS tarjoaa nouto- ja toimituspalveluita kauko- ja kaupunkialueille. Kaikista kaukoalueilta noudetuista tai toimitetuista lähetyksistä peritään lisämaksu.

Syrjäisen alueen lisämaksu
Maksu veloitetaan, jos UPS toimittaa tai noutaa lähetyksen normaalin palvelualueensa ulkopuolelta (koskee sekä kotimaan että kansainvälisiä palveluita).

Takaisin ylös

Viivästyskorko

UPS lähettää sinulle laskun toimitetuista palveluista. Laskussa mainitaan eräpäivä. Jos laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä, UPS:lla on oikeus periä viivästyskorkoa. Se määräytyy vallitsevan koron mukaan ja se mainitaan laskussa.

Takaisin ylös

Huomautusmaksu

UPS lähettää sinulle laskun palveluistaan. Jos lasku maksetaan myöhässä, UPS voi periä huomautusmaksun. Maksu lisätään seuraavaan UPS-laskuusi. Huomautusmaksu peritään viivästyskorkojen ja muiden UPS:lle kuuluvien korvausten lisäksi.

Takaisin ylös

Ylimittaisen lavan maksu

Riippuen alkuperämaasta ja kohdemaasta, tämä lisämaksu saattaa kohdistua joihinkin UPS Worldwide Express Freight lähetyksiin. Selvittääksesi, koskeeko ylimittaisen lavan rajoitus lähetyksesi alkuperä- tai kohdemaata vieraile osoitteessa www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Takaisin ylös

Vastaanottaja tai kolmas osapuoli kieltäytyy maksamasta

Jos kuljetuskustannusten maksajaksi on valittu vastaanottaja tai kolmas osapuoli ja asiakasnumero on virheellinen tai puuttuu, UPS yrittää löytää oikean asiakasnumeron omasta rekisteristään. Riippumatta siitä löytyykö asiakasnumero, lähettäjältä peritään lähetyskohtainen käsittelymaksu.

Takaisin ylös

Toimitus yksityisosoitteeseen

UPS tarjoaa toimituspalveluja sekä yksityis- että yritysosoitteisiin. Toimitus yksityisosoitteeseen tarkoittaa toimitusta kotiin, mukaan lukien kotona toimivat yritykset. Toimituksista yksityisosoitteeseen peritään lähetyskohtainen lisämaksu.

Takaisin ylös

Aikuisen allekirjoitus vaaditaan

Käytä "Aikuisen allekirjoitus vaaditaan" -valintaa, jos et halua tavaroita luovutettavan alaikäisille juridisista tai muista syistä. Tämä voi olla tarpeen, kun kyseessä on esim. alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, jotka haluat luovutettavan mieluummin aikuiselle.

Takaisin ylös

Allekirjoitus vaaditaan

UPS vaatii tavallisesti allekirjoituksen jokaisen lähetyksen vastaanottajalta. Joissain maissa voidaan erikoistapauksissa käyttää Driver Release -menettelyä, jolloin lähetys toimitetaan ennalta sovittuun paikkaan vastaanottajan tiloissa ilman toimituksen vahvistamista allekirjoituksella, tai Letter Box Release -menettelyä, jolloin tietyt yksityisosoitteeseen toimitettavat lähetykset voidaan jättää turvalliseen postilaatikkoon ilman allekirjoitusta, eli lähetys voidaan toimittaa ilman, että vastaanottaja on paikalla.

Valitsemalla "Allekirjoitus vaaditaan" -vaihtoehdon voit estää Driver Release tai Letter Box Release -menettelyt maissa, joissa palvelut ovat saatavilla.

Takaisin ylös

Toimittamattomien lähetysten erityiskäsittely

Jos UPS on ryhtynyt toimiin toimittaakseen jonkin kansainvälisen lähetyksen perille, mutta toimitus ei ole onnistunut, käsittelemme lähetyksen antamiesi ohjeiden mukaan. Lähettäjältä peritään toimittamattomien lähetysten kuljetuskustannukset ja lisämaksu käsittelystä. Hinnat on lueteltu lisämaksutaulukossa.

Kaikki EU:n sisäiset ja oman maasi sisäiset lähetykset palautetaan automaattisesti UPS Standard -palvelua käyttäen (niillä alueilla, joilla se on käytettävissä). Palautuksista veloitetaan kuljetus- ja polttoainemaksut.

Takaisin ylös

Verot

Kaikki lisämaksut ja valinnaispalvelujen maksut on ilmoitettu verottomina. Hintoihin lisätään siten tarvittaessa normaali arvonlisävero (ALV).

Takaisin ylös

Paperilasku

UPS lähettää sinulle laskun valitsemallasi tavalla. 06.08.2018 alkaen, jos et valitse sähköistä laskutusta, jokaisesta paperilla lähetetystä laskusta peritään maksu.

Takaisin ylös

Lisäkäsittelymaksu

Lisäkäsittelymaksua sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

 • Tavarat, jotka on pakattu metalliseen tai puiseen kuljetuspakettiin.
 • Lieriömäiset tavarat, kuten tynnyri, ämpäri tai rengas, joita ei ole kokonaan pakattu aaltopahviseen kuljetuspakettiin.
 • Paketit, joiden pisin sivu on pidempi kuin 100 cm tai jonka toiseksi pisin sivu on pidempi kuin 76 cm (30 tuumaa).
 • Paketit, joiden todellinen paino on yli 32 kg (70 paunaa).
 • Jos lähetyksen pakettien keskimääräinen paketin paino on yli 32 kg (70 paunaa) eikä jokaisen paketin painoa ole määritetty lähdeasiakirjassa tai automatisoidussa UPS:n lähetysjärjestelmässä.

UPS varaa oikeuden soveltaa lisäkäsittelymaksua paketteihin, jotka UPS:n harkinnan mukaan vaativat erityiskäsittelyä.

UPS ei anna rahat takaisin -takuuta tällaisista lähetyksistä lisäkäsittelyn ja siitä mahdollisesti aiheutuvien viivästysten vuoksi. UPS ei siis hyvitä lähetyskuluja, jos lisäkäsittelyä vaativia lähetyksiä ei toimiteta tällaisten lähetysten normaalin aikataulun mukaisesti.

Takaisin ylös

Suurikokoisen paketin lisämaksu

Suurikokoisen paketin lisämaksu peritään sellaisesta UPS-paketista, jonka yhteenlaskettu pituus ja ympärysmitta [(2 x leveys) + (2 x korkeus)] ylittää 300 cm, mutta ei kuitenkaan ylitä UPS:n pakettien enimmäiskokoa, joka on 400 cm.

Suurikokoisista paketeista peritään lisämaksun ohella myös pienintä laskutettavaa painoa 40 kg koskeva maksu.

Lisäkäsittelymaksua ei tule, jos suurikokoisen paketin lisämaksu lisätään.