/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Vyöhykkeet ja hinnat

Etsi kaikki pakettiesi lähettämiseen tarvittava palveluista ja hinnoista pakkauksiin ja maksuihin. Ota myös selvää lisäarvoa tuovista palveluista ja mahdollisista lähetykseesi sovellettavista lisämaksuista.

Lisämaksut

Kaukoaluelisämaksu

Palvelun tarjoaminen harvaan asutuille ja harvaan asutuilta seuduilta tai hankalasti tavoitettaville kotimaan ja ulkomaan alueille aiheuttaa suurempia toimintakustannuksia. Toimitusmaksut ja kaukoalueen lisämaksut on määritetty vastaamaan paremmin kuluja, joita palvelujen tarjoaminen näille alueille tuottaa.

Polttoainelisämaksu

Käytössä tiettyjen UPS:n palveluiden kuljetus- ja lisäpalvelumaksuissa.

Aiheeseen liittyvät linkit