/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Voimavaroja ihmisille

Työntekijöidemme asettaminen etusijalle

Kestävään kehitykseen sitoutumisemme takaavat yli 481,000 UPS:n työntekijää ympäri maailmaa. He tukevat hyväntekeväisyyskulttuuriamme osallistumalla vapaaehtoistyöhön paikallisyhteisöissä ja vaikuttamalla päivittäin omalla panoksellaan siihen, että me voimme olla entistä vastuullisempi yritys. He näkevät haasteet esteinä, jotka voidaan ylittää, ja he luovat ratkaisuja, jotka ovat innovatiivisia ja inspiroivia.

He tekevät parhaansa. Siksi me kehitämme ohjelmia ja kumppanuuksia, jotta voimme pitää yllä ympäristöä, jossa kaikki työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi ja osallisiksi. Ja siksi me sijoitamme aikaa, rahaa ja resursseja terveys- ja turvallisuuskoulutukseen joka vuosi. Varmistamalla, että sisäinen kulttuurimme on yhteisöllinen ja tuettu, voimme työskennellä luodaksemme samanlaisen globaalin kulttuurin.

Ota yhteyttä UPS:ään

Kenelle tämä on suunnattu

Yrityksille, jotka haluavat työskennellä ympäristön ja yhteisöjen kannalta vastuullisten organisaatioiden kanssa saadakseen kumppanin, jonka arvot vastaavat heidän omia arvojaan, tai täyttääkseen toimialan vaatimukset.

Tärkeimmän voimavaramme tukeminen

Työntekijöidemme tärkein pysähdyspaikka on koti, joten pysyäksemme keskittyneinä ratin takana meillä on yli 200 turvallisuusohjelmaa ja -koulutusta, joita tavallisimmin ohjaa koulutuksen saanut esimies. Kannustamme ammatilliseen kehittymiseen kaikilla tasoilla, osa-aikaisten työntekijöiden opintoavustuksista yksilöllisiin johtamisen kehityskoulutuksiin, jotka haastavat ylintä johtoamme tarkastelemaan ympäröivää maailmaa tarkemmin. Vastavuoroisesti he tuovat työkulttuuriimme tärkeitä taitoja, kuten päätöksentekoa, ongelmienratkaisua ja kumppanuutta.

Liitännäispalvelut