/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Valvonta ja hallinta

Edistynyttä kuvantamista... jakeluketjullesi.

Samalla tavalla kuin terveydenhuoltoala on riippuvainen kuvantamisjärjestelmistä, jotka antavat tietoa strategisista toimenpidetarpeista, näkyvyys jakeluketjutoiminnoissa voi auttaa ongelmiin puuttumisessa jo ennen kuin ne tapahtuvat. Terveydenhuoltoalan tuotteet vaativat enenevässä määrin erityiskäsittelyä, joka takaa aikaa ja lämpötilaa koskevien vaatimusten täyttämisen. Sen lisäksi, että olemme optimoineet maailmanlaajuisen kuljetus- ja jakeluverkostomme terveydenhuoltoalalle sopivaksi, olemme sijoittaneet edistyneeseen teknologiaan, jonka avulla voidaan valvoa ja puuttua ongelmiin poikkeamien välttämiseksi ja huolehtia aikakriittisistä ja arvokkaista lähetyksistä aina lopulliseen toimittamiseen saakka.

Pyydä lisätietojaAvaa linkki uuteen ikkunaan

Kenelle tämä on suunnattu

Kaikille terveydenhuoltoalan segmenteille, jotka lähettävät tuotteita, joilla on aikaan, tuotteeseen ja turvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Yritykset voivat toimia esimerkiksi farmaseuttisella, biotieteellisellä, lääkinnällisten laitteiden, lääketieteen/kirurgian tarvikkeiden, laboratoriodiagnostiikan toimialoilla tai sopimustutkimuslaitoksena.

Kattavaa näkyvyyttä kohdennettuihin ratkaisuihin.

Nykypäivän kilpailtu terveydenhuoltoalan toimintakenttä vaatii kysynnän ennakointia ja sujuvaa tilauksiin vastaamista. Ja se edellyttää tietoa.

UPS:n teknologia takaa näkyvyyttä ja liiketoimintajärjestelmien toimivuutta lähtevien ja saapuvien toimintojesi hallinnointiin jakeluketjussasi – aina tilausten saapumisesta maksamiseen asti, kaikkien tavarantoimittajien ja kuljettajien osalta. Tiimimme voi tarjota myös valvontaan ja ongelmiin puuttumiseen liittyviä palveluita, joilla varmistetaan kriittisten tuotteiden määräysten mukainen ja oikea-aikainen toimitus.

Täyden näkyvyyden ansiosta voit entistä paremmin suunnitella työvoiman käyttöä ja tuotantoa, kohdentaa varastoja ja selvittää aikaan, tuoteturvallisuuteen ja säädösten noudattamiseen liittyviä ongelmia aina lopulliseen toimitukseen saakka.

Liitännäispalvelut