/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Luettelo tuotteista, joiden lähettäminen on kielletty

Kielletyt tuotteet

Seuraavien tuotteiden lähettäminen on kielletty kaikkiin maihin, joissa UPS toimii:

 • alkoholijuomat
 • villieläinten nahat
 • poikkeuksellisen arvokkaat esineet (esim. taideteokset, antiikkiesineet, jalokivet, kulta ja hopea)
 • vaaralliset tai haitalliset materiaalit tai tavarat (Express- ja Expedited-palvelut noudattavat IATA-sääntöjä, Standard-palvelu ADR-sääntöjä)
 • ampuma-aseet
 • turkikset
 • norsunluu ja norsunluutuotteet
 • elävät eläimet
 • raha ja vaihdantakelpoiset tuotteet
 • pilaantuvat tavarat
 • henkilökohtaiset tavarat (paitsi Yhdysvaltoihin)
 • kasvit
 • pornografiset tuotteet
 • siemenet
 • tupakka ja tupakkatuotteet
 • yksinään kulkeva matkatavara.
 • Kellot, joiden arvo ylittää 500 USD.

Kiellettyjä ovat myös ATA Carnet -lähetykset sekä kaikki tilapäinen tuonti ja vienti, FCR-, FCT- ja CAD-lähetykset (Cash Against Document); poikkeuksellisen paheelliset tavarat, joiden laadun ja luonteen voidaan odottaa turmelevan, heikentävän tai vahingoittavan ihmisiä, kauppatavaroita tai laitteita; tavarat, joiden kuljettaminen on kielletty lähetysmaan, kauttakulkumaan tai vastaanottomaan lainsäädännössä, (esimerkiksi norsunluu ja norsunluutuotteet), ylimääräisiä tullimaksuja aiheuttavat tavarat (esimerkiksi alkoholi) ja tavarat; jotka edellyttävät erityisiä tiloja, varotoimia tai lupia. Lainsäädäntö sallii tiettyjen tavaroiden kuljettamisen vain tietyissä olosuhteissa. Tiettyjen tavaroiden lentokuljetus on kielletty (esim. nesteet lasisäiliöissä).

Lähettäjän velvollisuus on täyttää kussakin maassa voimassaolevien lakien ja asetusten määräykset. Tullin tai muiden viranomaisten edustajat voivat tarkastaa lähetykset, mikä saattaa aiheuttaa viivästyksiä.

Varaamme oikeuden kieltäytyä kuljettamasta pakkauksia, joihin ei ole merkitty lähettäjän ja vastaanottajan tietoja sekä tavaroita, jotka eivät mielestämme sovellu kuljetettaviksi, joiden kuvaukset eivät ole riittäviä, joita ei ole pakattu ja merkitty kuljetuksen edellyttämällä tavalla tai joiden asiakirjoissa on puutteita.

Emme kuljeta tavaroita, jotka on kielletty lähtö- tai kohdemaan lainsäädännössä, asetuksissa tai paikallisissa viranomaismääräyksissä, jotka vaarantavat henkilöstömme, alihankkijoidemme tai edustajiemme turvallisuuden, jotka vaurioittavat kuljetuskalustoa, jotka mielestämme likaavat, värjäävät tai muutoin vahingoittavat muita tavaroita tai laitteita, tai joiden kuljettaminen ei ole taloudellisesti tai käytännöllisesti järkevää.

Kiellettyjen tuotteiden kuljettaminen UPS:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla

UPS voi kuljettaa tiettyjä kiellettyjä tuotteita sopimuskohtaisesti, jos lähettäjän kuljetukset ovat säännöllisiä ja kaikki määräykset täyttyvät.

Kuljetamme seuraavia tuotteita tietyillä ehdoilla:

 • alkoholijuomat
 • pilaantuvat tavarat
 • kasvit
 • siemenet
 • tupakka ja tupakkatuotteet.

Kaikkia kauppatavaroita ei voida kuljettaa kaikkiin maihin.

Saat lisätietoja paikallisesta UPS:n toimipisteestä.

UPS ei hyväksy kuljetettavakseen mitään kiellettyjä esineitä. Rajoittamatta näiden ehtojen tai UPS:n kuljetusehtojen muiden säännösten soveltamista, jos UPS saa tiedon siitä, että paketti sisältää kiellettyjä esineitä, sinun on maksettava UPS:lle vähintään 130 EUR :n suuruinen ylimääräinen hallinnointimaksu muiden soveltuvien maksujen lisäksi. Tällaisen maksun maksaminen ei millään tavoin rajoita tai sulje pois UPS:n kuljetusehtojen rikkomisesta johtuvaa vastuutasi UPS:ä kohtaan, eikä tarkoita, että UPS hyväksyy minkäänlaista vastuuta tai luopuu mistään oikeuksistaan tällaisten kiellettyjen esineiden suhteen.

Ota yhteyttä UPS:ään