/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

UPS carbon neutral -lähetyksen vastaanottaminen

Mikä on UPS carbon neutral?

Vastaanottamasi lähetyksen lähettäjä on pyytänyt, että UPS vähentää tämän lähetyksen ympäristövaikutusta. Tämä osoittaa, että lähettäjä tuntee vastuunsa ympäristömuutoksista ja toivoo muidenkin ottavan tämän huomioon.

UPS carbon neutral -vaihtoehto tukee projekteja, jotka vähentävät lähetyksen kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä. UPS tukee esimerkiksi uudelleenmetsittämiseen, kaatopaikkakaasujen tuhoamiseen, jätevesien puhdistamiseen ja metaanin tuhoamiseen liittyviä projekteja.

Carbon neutral -vaihtoehdollamme on tarkastuksia, testauksia ja hyväksymisiä suorittavan Société Générale de Surveillancen (SGS:n) hyväksyntä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit luottaa UPS carbon neutral -menetelmään. Hiilipäästöjen vähennykseen tähtäävillä prosesseillamme on lisäksi The CarbonNeutral Companyn hyväksyntä.

Lisätietoja UPS:n tukemista päästöjä vähentävistä projekteista (Vain englanniksi)Avaa linkki uuteen ikkunaan

Tietoja Société Générale de Surveillancesta (Englanniksi)Avaa linkki uuteen ikkunaan

Lue lisää UPS carbon neutral -vaihtoehdosta

Ota yhteyttä UPS:ään sopimuskohtaisesta carbon neutral -lähetyksestä

Aiheeseen liittyvää tietoa