/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Vientiasiakirjat

Vientiasiakirjat

UPS käyttää vienti- ja tuontiasiakirjojasi lähetyksen tulliselvityksen tekemiseksi vienti- ja tuontimaassa. Näistä tiedoista on apua asiakirjoja laadittaessa.

Huomautus: Kahden EU-maan välisissä kuljetuksissa ei tarvita vientiasiakirjoja tulliselvityksen tekemiseksi, kun lähetettävät tavarat saavat liikkua vapaasti. Jos tavarat eivät ole vapaakaupan piirissä, laadi kauppalasku ja lähetä se tavaroiden mukana.

Asiakirjalähetyksille

Asiakirja määritellään yleensä käsin tai tietokoneella kirjoitetuksi tai tulostetuksi viestiksi tai tiedotteeksi, jolla ei ole kaupallista arvoa.

Kun lähetät asiakirjoja ulkomaille UPS Express Envelope- tai muussa paketissa, täytä vain UPS-rahtikirja. Yleensä laskua ei tarvita.

Jokaista kirjekuorta tai muuta pakettia käsitellään omana lähetyksenään.

Asiakirjakirjekuoret + Viivakoodilliset rahtikirjat

Tavaralähetyksille

Jos kansainvälinen lähetyksesi sisältää muuta kuin asiakirjoja, mukaan on tavallisesti liitettävä kauppalasku alkuperäisenä kappaleena ja kahtena kopiona sekä UPS:n lähetysasiakirja.

paketti (ei pakkaus, se on aivan eri asia) + Viivakoodilliset rahtikirjat + kauppalasku

Jos lähetät samalle vastaanottajalle useita paketteja, vain pääpaketti (1) edellyttää lähetysasiakirjan (2) ja kolme kopiota kauppalaskusta (3). Muissa paketeissa on oltava osoitelappu ja UPS Worldwide Services -seurantatarra.

UPS Worldwide Express FreightSM -lähetykset tarvitsevat tyypillisesti yhden alkuperäisen asiakaslaskun ja sen kaksi kopiota sekä UPS:n lähetysasiakirjan. Jos samalle vastaanottajalle on useita lavoja, vain päälava(1) vaatii lähetysasiakirjan(2) ja kolme kopiota kauppalaskusta(3). Muissa lavoissa on oltava osoitelappu ja UPS-seurantatarra kansainvälisille lähetyksille.

Saat asiantuntevaa apua ottamalla yhteyden UPS:ään.

Muut asiakirjat

Muitakin asiakirjoja voidaan tarvita lähetyksen sisällön ja arvon mukaan, tai jos kohdemaan määräykset edellyttävät tätä. Esimerkiksi joissakin maissa tulliselvitys edellyttää alkuperätodistusta.

Aiheeseen liittyvät linkit

Ennakkoilmoitus Yhdysvaltoihin vietävistä tai sen läpi kulkevista elintarvikkeista

Yhdysvaltojen FDA-viraston uusien säännösten mukaan tuontielintarvikkeista vaaditaan lisätietoja, jotta ne voivat saada maan tulli- ja rajavartio- ja FDA-virastojen hyväksynnän.

Ennakkoilmoituslomake