/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

Tietosuojalausunto

Viimeisin päivitys: 22. toukokuuta 2018

United Parcel Service, Inc. sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt, jäljempänä ”UPS”, ymmärtävät asiakkaidensa tietosuojaan liittyvän huolestuneisuuden.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan kuluttajista kerättävien henkilötietojen tyypit, kuinka näitä tietoja käytetään ja keiden kanssa niitä jaetaan. Ilmoituksessa kerrotaan myös toimenpiteistä, joilla henkilötietoja suojataan. Tämän lisäksi saat tietää, kuinka voit pyytää UPS:ia (i) siirtymään hallussamme oleviin henkilötietoihin tai muuttamaan niitä, (ii) perumaan UPS:lle aikaisemmin antamasi suostumuksen, (iii) pidättäytymään tiettyjen viestien lähettämisestä sekä (iv) vastaamaan kysymyksiin, joita sinulla mahdollisesti on liittyen UPS:n tietosuojakäytänteisiin. Tämä ilmoitus ei koske UPS Store -myymälää eikä muita jälleenmyyjätoimipaikkoja.  Tämä ilmoitus ei koske sellaisia United Parcel Service Inc:n tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä, joilla on oma tietosuojailmoitus, mukaan lukien UPS Store -myymälä tai muut jälleenmyyjätoimipaikat.

UPS:n tietosuojakäytänteet saattavat vaihdella riippuen maasta tai alueesta, jossa toimitaan. Tämän tarkoituksena on noudattaa paikallisia käytänteitä ja lainsäädännön vaatimuksia.

Tiettyihin maakohtaisiin tietoihin voi tutustua valitsemalla alla olevan Täydennysosa-linkin.

Pääset haluamaasi osioon valitsemalla yhden alla olevista linkeistä:

UPS:n keräämät tiedot

UPS saattaa saada haltuunsa kuluttajien henkilötietoja (kuten nimi, yhteystiedot ja maksutiedot) eri toimien yhteydessä. Tällaista toimia ovat esimerkiksi (i) UPS-verkkosivustojen ja -sovellusten käyttö, (ii) lähetyksiin liittyvä toiminta, mukaan lukien lähetysten toimitus ja nouto, (iii) pyynnöt jäljittää lähetyksiä tai vastata kysymyksiin, (iv) tapahtumat, joihin UPS osallistuu, (v) kampanjat ja muut tarjoukset sekä (vi) mahdollisesti nauhoitettavat asiakaspalveluun ja laskentatoimikeskuksiin soitetut puhelut.

Keräämiemme henkilötietojen tyyppejä ovat muun muassa:

 • henkilökohtaiset ja työyhteystiedot (kuten nimi, yhtiön nimi, katuosoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero),
 • lähetysten tiedot (kuten (i) lähetykseen liittyvät yhteystiedot, esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajan ja/tai naapurin (koskee UPS My Choice -palvelun ”jätä naapurille” -ominaisuutta) nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, (ii) lähetyksen toimituksen vahvistava allekirjoitus, (iii) UPS-tilin numero sekä (iv) UPS:lle annetut tiedot sisäänpääsystä paikkoihin, joihin palveluita tarjotaan) sekä UPS:lle annetut tiettyjen lähetysten sisältöä koskevat tiedot, mutta vain siinä määrin kuin jokin tunnistettavissa oleva henkilö voidaan yhdistää tällaiseen sisältöön,
 • tiedot, jolla henkilön henkilöllisyys voidaan varmistaa,
 • niiden henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, joille meitä pyydetään lähettämään tietoja,
 • kyselyihin vastattaessa annetut tiedot,
 • UPS-tuotteisiin ja palveluihin siirtymiseen käytettävä käyttäjänimi, salasana ja muut tunnukset,
 • sosiaalisen median käyttäjätunnukset, UPS:n virallisilla sosiaalisen median sivuilla tai muualla internetissä (kuten muissa julkisissa paikoissa) julkaistu sisältö ja muut tiedot sekä tiedot (kuten sähköpostiosoite ja muut tiedot, joita sinulla on lupa jakaa), joita saamme haltuumme UPS:iin liittyvien sosiaalisten medioiden sovellusten, työkalujen, pienoisohjelmien ja lisäosien (mukaan lukien kolmansien osapuolten sisäänkirjautumispalvelut, kuten ”Kirjaudu sisään Facebook-tunnuksilla”) välityksellä,
 • mobiililaitteesi maantieteellinen sijainti, jos käytät UPS:n sovellusten tiettyjä ominaisuuksia,
 • maksutiedot (mukaan lukien maksukortin tiedot tai verkkomaksupalveluiden numero ja laskutusosoite) sekä rahoitustiedot (kuten pankkitilinumerot),
 • verotunnistenumero tilanteissa, joissa pyydät tätä tietoa edellyttäviä tuotteita tai palveluita tai tiettyjen kampanjoiden tai arvontojen yhteydessä,
 • muut henkilötiedot, joita saatetaan antaa UPS:lle jonkin UPS:n tuotteen tai palvelun saamista varten.

UPS vastaanottaa myös asiakkailtaan kuluttajia koskevia henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi. Henkilötietoja saatetaan saada kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien julkiset tietokannat, sosiaalisten medioiden alustat tai kolmansien osapuolten kumppanit, kuten analytiikka- ja markkinointipalveluiden tarjoajat.

 

Lähetyksiä noudettaessa tai toimitettaessa tai muita palveluita tarjottaessa UPS saattaa saada tietoja fyysisestä sijainnista. Tämä sisältää esimerkiksi tiedot, joista jonkin katuosoitteen varsinaisen sijainnin saa selville käyttämällä tietoja, kuten GPS-tiedot, geokoodit, leveys- ja pituusastetiedot sekä kuvat eri paikoista.

Tiettyjä tietoja saatetaan lisäksi kerätä automatisoiduin menetelmin (kuten evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla) vieraillessasi UPS:n verkkosivustoilla, käyttäessäsi UPS:n sovelluksia tai ollessasi vuorovaikutuksessa UPS:iin liittyvien työkalujen, pienoisohjelmien tai lisäosien kanssa. Tällä tavalla kerättäviin tietoihin kuuluvat IP-osoite, laitteen yksilöivä tunniste, selaimen ominaisuudet, laitteen ominaisuudet, käyttöjärjestelmä, kielivalinnat, viittaavat URL-osoitteet, tiedot suoritetuista toimenpiteistä sekä toiminnan päivämäärät ja kellonajat. ”Eväste” on tekstitiedosto, jonka verkkosivusto lähettää vierailijan tietokoneelle tai muulle Internetiin kytketylle laitteelle. Tämän tarkoitus on yksilöidä kävijän selain tai tallentaa tietoja tai asetuksia kyseiselle selaimelle. ”Verkkojäljite” (muita nimityksiä Internet-tunniste, pikselimerkintä tai läpinäkyvä GIF-kuva) linkittää verkkosivuja tai sovelluksia verkkopalvelimiin, ja sitä saatetaan käyttää tietojen siirtämiseen takaisin verkkopalvelimelle. Näiden automatisoitujen keräysmenetelmien kautta UPS saa haltuunsa ja tallentaa käyttömalleja paljastavaa ”klikkidataa”. UPS saattaa linkittää tiettyjä automatisoiduin keinoin kerättyjä dataelementtejä – esimerkkinä selaimen tiedot – muihin sinusta saatuihin tietoihin. Tällä UPS saa esimerkiksi selville, oletko avannut sinulle lähetetyn sähköpostiviestin. UPS saattaa myös käyttää kolmansien osapuolten analytiikkatyökaluja, jotka keräävät tietoja kävijöiden verkkoliikenteestä verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme. Selaimesi saattaa kertoa sinulle, miten saat ilmoituksen tietyn tyyppisten evästeiden vastaanottamisesta tai miten tietyn tyyppisiä evästeitä voidaan rajoittaa tai poistaa käytöstä. Huomaathan, että ilman evästeitä kaikkien UPS:n verkkosivustojen tai sovellusten ominaisuuksien käyttö ei ole välttämättä mahdollista. Sekä UPS että muut (kuten UPS:n mainontaverkot) saattavat kerätä henkilötietoja kävijöiden verkkotoiminnasta sekä laajemmalla aikavälillä että eri kolmansien osapuolten verkkosivustoilla UPS:n verkkosivustoja ja sovelluksia käytettäessä.

UPS:n verkkosivustoilla ja sovelluksissa olevien kolmansien osapuolten sovellusten, työkalujen pienoisohjelmien (esimerkkinä Facebookin ”Tykkää”-painike) ja lisäosien tarjoajat saattavat myös käyttää automatisoituja menetelmiä, joilla kerätään tietoja suorittamastasi näiden ominaisuuksien käytöstä. Näihin tietoihin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjä ja -ilmoituksia.

Takaisin ylös

Miten hankittuja tietoja käytetään

Hankittuja tietoja saatetaan käyttää seuraavasti:

 • lähetysten nouto, toimitus ja jäljitys,
 • pyytämiesi tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen (kuten logistiikka, toimitusketjun hallinta, tulliselvitykset ja huolinta sekä rahoituspalvelut),
 • maksujen käsittely ja periminen,
 • asiakastuen tarjoaminen sekä pyyntöihisi, kysymyksiisi ja kommentteihisi vastaaminen ja niihin liittyvä viestintä,
 • jäljityspäivitysten lähettäminen (UPS:lta ja/tai liikekumppaneiltamme) ja sopivan toimitusvaihtoehdon valitsemisessa auttaminen,
 • UPS-tilin perustaminen ja hallinta (mukaan lukien UPS.com-verkkotili sekä sen eri ominaisuudet, kuten osoitekirja ja UPS-laskutuskeskus),
 • sellaisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, joiden UPS uskoo kiinnostavan sinua,
 • erityistapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, arvonnoista tai muista tarjouksista tai kampanjoista ilmoittaminen sekä niihin osallistumisen hallinnointi,
 • mahdollisuus julkaista kirjoituksia UPS:n blogeissa sekä olla kanssakäymisessä UPS:n kanssa sosiaalisen median välityksellä,
 • tietojen lähettäminen yhteyshenkilöillesi, mikäli sellaista pyydät,
 • palveluihimme liittyvien kanteiden ja vaateiden käsittely,
 • UPS:n liiketoiminnan hoito, arviointi ja parantaminen (mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys, viestinnän hallinnointi, myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arviointi, tuotteiden, palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten analysointi ja tehostaminen, UPS:n verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen, kirjanpidon, tilintarkastusten, laskutuksen, täsmäytysten ja perintätoimien hoitaminen sekä asiakaspalvelun laadun parantaminen ja ylläpito),
 • tietoanalyysien teko (mukaan lukien markkina- ja kuluttajahaku ja -analytiikka, suuntausten analysointi ja profilointi, rahoitusanalyysit sekä henkilötietojen anonyymeiksi tekeminen),
 • huijauksilta sekä muulta kielletyltä tai lainvastaiselta toiminnalta, kanteilta ja muilta korvausvastuilta suojautuminen sekä niiden huomaaminen ja estäminen,
 • sovellettavien lainsäädännöllisten vaatimusten sekä yhtiön omien käytäntöjen noudattaminen,
 • oikeudellisten vaateiden alkuunpano, täytäntöönpano ja niiltä puolustautuminen,
 • vaatimustenmukaisuutta koskevien asioiden valvonta ja raportointi.

Tämän lisäksi UPS käyttää verkossa evästeiden, verkkojäljitteiden ja muiden automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: (i) käyttäjien verkkosivusto- ja sovellusvierailujen mukauttaminen, (ii) sisällön toimittaminen (mukaan lukien mainonta) räätälöitynä käyttäjien kiinnostuksen kohteiden sekä heidän suorittamansa UPS:n verkkosivustojen ja sovellusten selaamisen pohjalta sekä (iii) UPS:n liiketoiminnan hoitaminen. Automatisoitujen menetelmien kautta kerättyihin tietoihin saatetaan lisätä tietoja sijainnistasi (esimerkkinä postinumerosi). Tämän tarkoituksena on tarjota sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. Näitä tietoja käytetään myös teknisten ja palvelua koskevien ongelmien määrittämiseen, verkkosivustojen ja sovellusten hallinnointiin, verkkosivustojen ja sovellusten käyttäjien tunnistamiseen sekä käyttäjien väestötieteellisten tietojen keräämiseen. Klikkidataa käytetään käyttömallien selvittämiseen sekä sen selvittämiseen, kuinka verkkosivustoja ja sovelluksia voidaan räätälöidä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. UPS:n verkkosivustoja ja sovelluksia ei ole suunniteltu vastaamaan selainten ”älä jäljitä” -pyyntöihin.

Takaisin ylös

Kiinnostukseen pohjautuva mainonta

UPS:n verkkosivustoilla ja sovelluksissa saatetaan kerätä tietoja verkkotoiminnastasi. Näiden tietojen avulla sinulle näytetään henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteittesi perusteella räätälöityä mainontaa tuotteista ja tiedoista. Tässä tietosuojailmoituksen osiossa on tietoja vaihtoehdoista sekä niiden täytäntöönpanosta.

Saatat nähdä tiettyjä mainoksia muilla verkkosivustoilla, koska UPS on mukana mainontaverkoissa. Mainosverkkojen ansiosta UPS pystyy kohdistamaan viestejä käyttäjille demografisten, kiinnostukseen perustuvien sekä tilannekohtaisten keinojen välityksellä. Nämä verkot jäljittävät verkkotoimintaasi ajan mittaan keräämällä tietoja automatisoiduin keinoin, esimerkiksi käyttämällä evästeitä, verkkopalvelinlokeja ja verkkojäljitteitä. Näiden tietojen pohjalta nämä verkot näyttävät sinulle mainontaa, joka saattaa olla räätälöity henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteittesi mukaan. Mainosverkkojemme mahdollisesti keräämiä tietoja ovat esimerkiksi tiedot vierailuistasi asianomaisiin mainosverkkoihin kuuluville verkkosivustoille. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tarkastelemasi sivut ja mainokset sekä verkkosivustoilla suorittamasi toiminta. Tällaista tiedonkeruuta tapahtuu sekä UPS:n verkkosivustoilla että mainosverkkoihin kuuluvien kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Tämän prosessin avulla UPS:n on lisäksi helpompi seurata markkinointipyrkimystensä tehokkuutta. Lisätietoja tällaisesta mainosverkkojen kiinnostukseen pohjautuvasta mainonnasta kieltäytymiseen löytyy täältä.

Takaisin ylös

Jaettavat tiedot

UPS ei myy tai muutoin jaa henkilötietojasi muilla kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuilla tavoilla. Nouto- ja toimituspalveluiden yhteydessä toimitustiedot jaetaan kolmansien osapuolten, kuten lähettäjien, vastaanottajien, ulkopuolisten maksajien ja vastaanottajien, kanssa. Henkilötietoja jaetaan myös sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat palveluita UPS:n puolesta UPS:n ohjeiden pohjalta. Tällaisilla kolmansilla osapuolilla ei ole UPS:n antamaa valtuutusta käyttää tai luovuttaa tietoja muutoin kuin on tarpeen UPS:n puolesta tarjottavan palvelun suorittamista varten tai muutoin kuin lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen edellyttää.

UPS saattaa myös jakaa haltuunsa saamiaan henkilötietoja osakkuusyhtiöiden, franchising-toimiluvan haltijoiden, jälleenmyyjien ja yhteismarkkinointikumppanien kanssa. Nämä tahot, jäljempänä ”UPS:n liikekumppanit”, saattavat käyttää tietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuista syistä. UPS saattaa jakaa fyysistä sijaintia koskevia tietoja UPS:n liikekumppanien sekä muiden kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi sijaintikohtaisten palveluiden parantamista varten tai tarkkojen ja ajantasaisten karttojen kehittämiseksi. Lukuun ottamatta alla kuvattua tapaa ja mikäli et asiaa vastusta, UPS saattaa lisäksi jakaa muita henkilötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka eivät ole UPS:n liikekumppaneita. Nämä tiedot ovat kyseisten osapuolten omia käyttötarkoituksia varten, kuten sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen.

Kolmansien osapuolten sovellusten, työkalujen, pienoisohjelmien ja lisäosien kautta kerättyjen tietojen (kuten kolmansien osapuolten sisäänkirjautumispalveluiden kautta saadut tai Facebookin ”Tykkää”-painikkeen käyttöösi liittyvät tiedot) keräys tapahtuu suoraan näiden ominaisuuksien tarjoajien taholta. Näihin tietoihin sovelletaan kyseisten ominaisuuksien tarjoajien omia tietosuojakäytäntöjä, eikä UPS ole vastuussa kyseisten palveluntarjoajien tietokäytänteistä.

Monet asiakkaistamme ulkoistavat kaiken tai osan omista toimitusketjuistaan meille. UPS hallinnoi näitä toimitusketjuja huolinta- ja logistiikkayksiköidensä kautta. Painopisteitä ovat ympäri maailmaa olevien asiakkaidemme toimitusketjun optimointi, rahdin huolinta sekä kansainvälisen kaupan ja huolintapalvelut (mukaan lukien laaja valikoima kuljetusratkaisuja, kuten lento-, valtameri- ja maarahti). UPS tarjoaa myös tietotekniikkajärjestelmiä sekä jakeluvalmiuksia, joita on sovitettu erityisalojen – kuten terveydenhoito, teknologia ja kuluttaja-/vähittäismyyntiliiketoiminta – ainutlaatuisiin toimitusketjuihin. UPS saattaa huolinta- ja logistiikkapalvelujen tarjoamisen yhteydessä saada haltuunsa, käyttää ja luovuttaa UPS:n asiakkaiden asiakkaita koskevia henkilötietoja. Tällaisessa tilanteessa tietoja käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen pohjalta.

UPS saattaa luovuttaa tietoja sinusta myös seuraavissa tapauksissa: (i) jos jokin laki, säädös tai oikeudellinen prosessi (esimerkiksi oikeuden määräys tai haaste) sellaista edellyttää, (ii) vastauksena viranomaisten, kuten lainvalvontaviranomaisten, pyyntöihin tai (iii) jos UPS uskoo luovuttamisen olevan välttämätöntä tai asianmukaista jonkin fyysisen vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi tai mikäli asia liittyy jonkin epäillyn tai todetun lainvastaisen toiminnan tutkimuksiin. UPS pidättää oikeuden siirtää sinusta hallussaan olevia tietoja, jos liiketoimintaa tai varallisuutta (kokonaisuudessaan tai osaa siitä) myydään (mukaan lukien saneeraus, lakkauttaminen tai selvitystila).

Takaisin ylös

Käytössäsi olevat vaihtoehdot

UPS antaa valittavaksi tiettyjä vaihtoehtoja liittyen kanssasi käytävään viestintään sekä siihen, mitä tietoja sinusta kerätään. Voit päättää olla vastaanottamatta UPS:lta markkinointiin liittyvää sähköpostiviestintää napsauttamalla markkinointiviesteissä olevaa tilauksen perumisen linkkiä, valitsemalla alla olevan ”Sähköpostien tilauksen peruminen” -linkin, säätämällä ups.com-profiilin sähköpostiasetuksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä alla olevan ”Ota yhteyttä” -osion kautta. Voit myös pyytää UPS:ää olemaan lähettämättä sinulle muuta markkinointiviestintää ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa ”Ota yhteyttä” -osiossa kuvatulla tavalla, jolloin pyyntöäsi noudatetaan. Osiossa ”Jaettavat tiedot” olevien vaihtoehtojen mukaisesti suostumus on mahdollista perua tai tiettyjen tietojen jakamisen voi kieltää. Sen voi tehdä alla olevan ”Tietosuoja-asetuskeskus”-linkin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla. Omien henkilötietojen käsittelyn voi lisäksi kieltää veloituksetta milloin tahansa perustelluista syistä. Suoritettu valinta huomioidaan siitä hetkestä alkaen.

Sähköpostien tilauksen peruminen

Tietosuoja-asetuskeskus

Mainosverkkojen tarjoamasta kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta kieltäytymisestä löytyy lisätietoja kuluttajien kieltäytymisen sivulta osoitteessa:

Tarkastele verkkotoimintaan perustuvan mainonnan itsesääntelyn periaatteitaAvaa linkki uuteen ikkunaan

Jos asut vakituisesti Kaliforniassa, voit pyytää meitä olemaan jakamatta henkilötietojasi tiettyjen osakkuusyhtiöidemme tai muiden kolmansien osapuolten kanssa heidän markkinointitarkoituksiaan varten. Kerrothan meille valintasi ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Takaisin ylös

Pääsy tietoihin ja oikaisu

Sovellettavan lain mukaan (i) voit saada kopion tietyistä UPS:n hallussa olevista sinua koskevista henkilötiedoista tai täydentää kyseisten tietojen epätarkkuuksia oman UPS.com-sivuston asiakasnumeron kautta, tai (ii) sinulla on oikeus saada pääsy UPS:n sinusta säilyttämiin henkilötietoihin ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen ”Ota yhteyttä” -osiossa kuvatulla tavalla. Jotta tietosuojasi varmistetaan ja turvallisuus säilytetään, UPS suorittaa toimenpiteitä henkilöllisyytesi varmistamiseksi. UPS saattaa vaihtoehtoisesti tai lisäksi pyytää sinulta ylimääräisiä tietoja, ennen kuin sinulle sallitaan pääsy tietoihin. Mikäli UPS:n sinusta säilyttämäsi tiedot ovat lisäksi mielestäsi virheellisiä, sinulla on sovellettavan lain mukaan oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisua tai muuttamista ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Takaisin ylös

Tiedonsiirto

UPS saattaa siirtää sinusta kerättäviä henkilötietoja muihin maihin, toisin sanoen sen maan ulkopuolelle, jossa tiedot alun perin kerättiin. Kyseisillä muilla mailla ei ole välttämättä samoja tietosuojalakeja, jotka ovat voimassa maassa, jossa alun perin tiedot annoit.

Kun UPS siirtää henkilötietojasi muihin maihin, kyseisiä tietoja suojataan tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla sekä sovellettavan lain mukaisesti. UPS käyttää sopimuksellisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen siirtoon eri lainkäyttöalueiden välillä (esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeet).

Takaisin ylös

Miten henkilötietoja suojataan

UPS ylläpitää hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joiden tarkoitus on suojata antamiasi henkilötietoja tahattomalta, lainvastaiselta tai luvattomalta tuhoamiselta, menettämiseltä, muuttamiselta, tarkastelulta, luovuttamiselta tai käytöltä. Vaikka UPS ryhtyykin toimenpiteisiin, jotta pääsy UPS:n tiloihin ja ajoneuvoihin rajoittuu vain valtuutettuihin henkilöihin, paketin tai kirjeen päällä olevat tiedot saattavat olla muiden nähtävissä.

Takaisin ylös

Tietosuojailmoituksen päivitys

Tätä tietosuojailmoitusta saatetaan päivittää aika ajoin ja ilman sinulle lähetettävää ennakkoilmoitusta. Tämän tarkoitus on muuttaa ilmoitus henkilötietoja koskevia käytänteitämme vastaavaksi. Merkittävistä tietosuojailmoitukseen tehtävistä muutoksista ilmoitetaan sinulle julkaisemalla verkkosivustoillamme asiasta selkeä ilmoitus. Ilmoituksen yläosassa näkyy lisäksi, milloin sitä on päivitetty viimeksi.

Takaisin ylös

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai haluat kommentoida sitä tai jos haluat meidän päivittävän sinusta hallussamme olevia tietoja tai valintojasi, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse käyttämällä sähköpostisovellusta

Ota yhteyttä

Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Yhdysvallat

Mikäli olet Euroopassa, kirjoita seuraavaan osoitteeseen:

UPS Europe SA
Attention: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgia

Lisäksi jos asut Euroopan talousalueella, voit tunnistaa omiin henkilötietoihisi liittyvän asianomaisen rekisterinpitäjän alla olevan ETA-täydennysosasta löytyvän ”Asianomainen rekisterinpitäjä” -osion mukaisesti.

Takaisin ylös

UPS: Tietosuojailmoitus – ETA-täydennysosa

Jos asut vakituisesti Euroopan talousalueella, jäljempänä ”ETA”, seuraavia ylimääräisiä ETAssa voimassa olevia määräyksiä sovelletaan UPS:n suorittamaan henkilötietojesi käsittelyyn. ETAssa vakituisesti asuvien henkilöiden tapauksessa tämä ETA-täydennysosa kumoaa tietosuojailmoituksen määräykset, mikäli ne ovat ristiriidassa täydennysosan kanssa.

Asianomainen rekisterinpitäjä

United Parcel Service, Inc. -yhtiön lisäksi myös yhtiön ETAssa sijaitsevat tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt keräävät henkilötietoja.

Henkilötietojasi käsittelevä asianomainen rekisterinpitäjä on vakituisen asuinmaasi UPS-yksikkö seuraavan luettelon mukaisesti:

UPS:n rekisterinpitäjät Avaa linkki uuteen ikkunaan

Voit ottaa yhteyttä näihin rekisterinpitäjiin edellä esitetyssä ”Ota yhteyttä” -osiossa esitetyllä tavalla.

UPS:n keräämät tiedot

UPS käsittelee niiden tahojen nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita, joille UPS:ia pyydetään lähettämään tietoja. Tämä tapahtuu sen olettamuksen perusteella, että tiedot antanut henkilö on saanut ne haltuunsa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos tämä olettamus on virheellinen, toivomme, ettet pyydä UPS:ia lähettämään puolestasi tietoja kolmansille osapuolille.

UPS saattaa tarvita joitain tietojasi, jotta palveluita pystytään tarjoamaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi katuosoite pakettien toimittamista varten tai tiedot yhtiön verkkosivuston tai sovellusten käyttöä varten, kuten IP-osoitteesi.  Tämän lisäksi lainsäädäntö saattaa edellyttää UPS:lta tiettyjen tietojen keräämistä. Esimerkkinä tieto siitä, sisältääkö pakkaus vaarallisia materiaaleja.  UPS ei välttämättä voi tarjota palveluitaan, ellei kyseisiä tietoja saada tilanteissa, joissa niitä vaaditaan.

Sovellettavan lain mukaisesti sinulta saatetaan pyytää erillinen suostumus ennen tietojen keräämistä automatisoiduin menetelmin evästeitä tai muita samankaltaisista välineitä käyttämällä. Tarkempia tietoja UPS:n käyttämistä evästeistä ja samankaltaisista välineistä löytyy evästekäytännöstä

Miten hankittuja tietoja käytetään

Laillisia perusteita henkilötietojen keräämiselle, käytölle, siirtämiselle tai luovuttamiselle ovat muun muassa (i) kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpano, (ii) markkinointi, palveluiden parantaminen sekä muut perustellut liiketoimintaintressit, (iii) oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen sekä (iv) sinun sekä muiden henkilöiden tärkeiden intressien suojaaminen. Vastaavat tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään, sisällytetään järjestelmällisesti yllä olevan tietosuojailmoituksen osioon ”Miten hankittuja tietoja käytetään”.

UPS saattaa käsitellä henkilötietoja suostumuksellasi, mikäli lainsäädäntö sellaista edellyttää. Jos suostumustasi pyydetään, sinulle kerrotaan, mitä syitä varten tietoja on tarkoitus käsitellä. Huomaathan, että jos päätät perua suostumuksesi, ei sinun ole välttämättä mahdollista osallistua niihin yhtiön ohjelmiin, palveluihin tai aloitteisiin, joita varten suostumuksesi annoit, tai hyötyä kyseisistä ohjelmista, palveluista tai aloitteista.  UPS saattaa myös käyttää keräämiään tietoja muilla tavoin. Kyseisistä muista tavoista annetaan erityinen ilmoitus keräyshetkellä. 

Tietojen säilytys

Henkilötietojasi säilytetään vain niin pitkään kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, jonka vuoksi ne kerättiin tai sovellettavien säilytyskäytäntöjen vaatimalla tavalla ja/tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.  UPS:n säilytyskäytännöt noudattavat paikallisia vanhentumissääntöaikoja sekä UPS:n kansallisia lakisääteisiä velvoitteita.

Kansainvälinen tiedonsiirto

Jos asut vakituisesti Euroopan talousalueella, henkilötietojasi saatetaan siirtää maihin, joilla Euroopan komissio ei ole katsonut olevan käytössä riittävää suojausta, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Tällaisissa siirtotilanteissa UPS ryhtyy tarpeellisiin sopimuksellisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan henkilötietojesi asianmukainen suojaustaso (esimerkkinä mallisopimuslausekkeet). Lisätietoja UPS:n kansainvälisen tiedonsiirron käytänteistä sekä edellä mainituista sopimuksellisista toimenpiteistä saa ottamalla meihin yhteyttä yllä olevasta ”Ota yhteyttä” -osiosta löytyviä yhteystietoja käyttämällä.

Henkilötietoihisi liittyvät oikeudet

Sen lisäksi, että sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus tietojen oikaisuun yllä selitetyllä tavalla (tämän ilmoituksen pääosion kohta ”Pääsy tietoihin ja oikaisu”) sinulla on (i) oikeus pyytää meille antamiesi tietojen siirtämistä sinulle itsellesi tai jollekin toiselle yhtiölle, (ii) oikeus vastustaa kaikenlaista henkilötietojesi käyttöä tai luovuttamista, (iii) oikeus perua suostumuksellasi tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus, (iv) oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista sekä (v) oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Näiden oikeuksien käyttö on maksutonta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa pyyntö on perusteeton, liiallinen tai muutoin kohtuuton, esimerkkinä toistuva pyyntö. Joissain tapauksissa UPS saattaa kieltäytyä toimimasta tai saattaa asettaa oikeuksillesi rajoituksia lain sallimassa laajuudessa. Ennen kuin UPS voi luovuttaa tietoja tai oikaista epätarkkuuksia, sinua pyydetään todistamaan henkilöllisyytesi ja/tai antamaan muita tietoja, jotta pyyntöösi voidaan vastata. Lisää tietoa oikeuksien käyttämisestä saa ottamalla meihin yhteyttä yllä olevasta ”Ota yhteyttä” -osiosta löytyviä yhteystietoja käyttämällä. Kaikissa tapauksissa sinulla on oikeus jättää kantelu tietosuojaviranomaiselle.

Takaisin ylös

UPS:n LTL-rahtilähetysten (”Alle rekkakuormallinen, LTL”) kuljetuspalvelut tarjoaa TFI International Inc., sen tytäryhtiöt tai liiketoimintayksiköt (mukaan lukien esimerkiksi TForce Freight), jotka eivät ole United Parcel Service, Inc. -yhtiön eikä minkään sen tytäryhtiön tai muiden yksikköjen (”UPS”) osakkuusyhtiö. UPS ei hyväksy mitään vastuuta UPS Freight LTL -kuljetuspalveluista eikä muista palveluista, joita TFI International Inc. tai sen tytäryhtiöt, liiketoimintayksiköt tai muut yksiköt tarjoavat tai tuottavat.