Tietosuojalausunto

Voimaantulopäivä: 4.3.2016

Me yrityksessä United Parcel Service, Inc., yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöidemme kanssa (yhdessä "UPS"), kunnioitamme yksityisyyteen liittyviä huolenaiheitasi. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa ne henkilötietojen tyypit, joita keräämme kuluttajista, miten käytämme tietoja ja kenen kanssa saatamme ne jakaa. Ilmoitus kuvaa myös toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet henkilötietojen turvaamiseksi. Lisäksi kerromme, kuinka voit pyytää meitä (i) antamaan pääsyn tai muuttamaan sinusta ylläpitämiämme henkilötietoja, (ii) peruuttamaan meille aikaisemmin antamasi suostumuksen, (iii) pidättäytymään lähettämästä sinulle tiettyjä viestejä ja (iv) vastaamaan kysymyksiin, joita sinulla voi olla yksityisyyskäytännöistämme. Tämä ilmoitus ei koske The UPS Store -toimipisteitä tai mitään muuta jälleenmyyntipaikkaa.  Tämä ilmoitus ei koske mitään yrityksen United Parcel Service, Inc. tytär- tai osakkuusyhtiötä, joka ylläpitää omaa tietosuojailmoitustaan, mukaan lukien The UPS Store ja mikä tahansa muu jälleenmyyntipaikka.

Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella eri maiden välillä paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan. Maakohtaiset tiedot löytyvät napsauttamalla tästä.

Voit tarkastella tiettyjä maakohtaisia tietoja alla olevan lisähuomautuslinkin kautta.

Alla olevia linkkejä valitsemalla voidaan siirtyä seuraaviin osioihin:

Keräämämme tiedot


Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja (esim. nimi-, yhteys- ja maksutiedot) useissa eri tilanteissa: esim. (i) UPS-sivuston ja sovellusten käyttö (ii) lähetystoiminnot, ml. lähetysten toimittaminen ja noutaminen, (iii) lähetysten seurantapyynnöt tai kysymykset, (iv) tapahtumat, joihin osallistumme sekä (v) kampanjat ja muut tarjoukset.

Keräämiimme henkilötietoihin kuuluvat:

 • Henkilöiden ja yritysten yhteystiedot (kuten nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin- tai faksinumero)
 • Lähetystiedot (kuten (i) lähetykseen liittyvät yhteystiedot, esim. lähettäjän, vastaanottajan ja/tai naapurin (palvelun UPS My Choice "jätä naapurille"-toiminto) nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, (ii) toimitusvahvistuksen allekirjoitus, (iii) UPS-asiakasnumero ja (iv) meille annetut tiedot, jotka auttavat meitä pääsemään paikkoihin, joihin tarjoamme palvelua) ja meille annetut, tiettyjen toimitusten sisältöä koskevat tiedot, mutta vain siinä määrin kuin tunnistettava henkilö voidaan liittää kyseiseen sisältöön.
 • Tiedot, joiden avulla voimme varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden
 • Niiden henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, joille meitä pyydetään lähettämään tietoja
 • Tutkimuksiin vastauksena tarjottu tieto
 • Käyttäjätunnus, salasana ja muut valtuutukset, joita on käytetty UPS-tuotteisiin ja -palveluihin pääsyyn
 • Sosiaalisen median tunnukset, sisältö ja muut tiedot, joita on lähetetty virallisille sosiaalisen median sivuillemme tai muualle internetissä (kuten muut julkiset verkko-osoitteet) ja tiedot (kuten sähköpostiosoite ja muu tieto, jonka jakamisen asiakas sallii) joita keräämme UPS:ään liittyvillä sosiaalisen median sovelluksilla, työkaluilla, widgeteillä ja plug-ineillä (mukaan lukien kolmannen osapuolen kirjautumispalvelut kuten "kirjautuminen Facebookin kautta")
 • Asiakkaan matkapuhelimen maantieteellinen sijainti, jos asiakas käyttää tiettyjä sovelluksiemme ominaisuuksia
 • Maksutiedot (mukaan lukien maksukorttitiedot tai verkkomaksutiedot ja laskutusosoite) ja pankkitiedot (kuten pankkitilin numero)
 • Verotunnistenumero (Yhdysvallat) silloin, kun asiakkaan pyytämät tuotteet tai palvelut sitä vaativat, sekä tiettyjen tarjousten tai arpajaisten yhteydessä
 • Muut henkilötiedot, jotka meille on toimitettu tiettyä UPS-tuotetta tai -palvelua varten


Saatamme kerätä tietoja maantieteellisestä sijainnista lähetyksen noutamisen ja toimittamisen, sekä muiden palvelujen yhteydessä. Näihin tietoihin lukeutuvat esimerkiksi fyysisen osoitteen kertovat tiedot, kuten GPS-tiedot, geokoodit, pituus- ja leveyspiirit ja eri sijaintien kuvat.

Tämän lisäksi sivustollamme käyvät asiakkaat voivat käyttää sovelluksiamme tai olla vuorovaikutuksessa UPS:n verkkotyökalujen, widgettien ja plug-inien kanssa, ja heistä saatetaan kerätä automaattisesti (evästeet ja verkkojäljitteet) tiettyjä tietoja. Näihin tietoihin lukeutuvat IP-osoite, yksilöllinen laitetunnus, selaintiedot, laitetiedot, käyttöjärjestelmä, kielivalinnat, edellisen sivun URL-osoite, toiminnot, toiminnan päivämäärä ja kellonaika. "Eväste" on tekstitiedosto, jonka sivusto voi lähettää vierailijan tietokoneelle tai johonkin muuhun internetiin yhteydessä olevaan laitteeseen. Evästeen avulla käyttäjän selain voidaan yksilöidä tai selaimelle voidaan tallentaa tietoja tai asetuksia. "Verkkojäljite", joka tunnetaan myös nimillä internet-tunniste, pikselitunniste tai läpinäkyvä GIF-kuva, linkittää sivustot ja sovellukset palvelimiin. Verkkojäljitteen avulla tiedot voidaan lähettää takaisin palvelimelle. Automatisoitujen keräysmenetelmien avulla saadaan ja tallennetaan tietoa (nk. clickstream-data), joka kertoo käyttötottumusten malleista. Käyttäjän sivustolla vierailun aikana suorittamat toiminnot voidaan kerätä ja säilyttää. Joitakin automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja, kuten selaintiedot, voidaan yhdistää muihin kerättyihin tietoihin. Näin voidaan esimerkiksi selvittää, onko asiakas avannut lähettämämme sähköpostiviestin. Sivuston ja sovellusten kävijämääriä koskevia tietoja voidaan kerätä myös kolmannen osapuolen tarjoamien analysointityökalujen avulla. Asiakkaan selaimelta voi löytyä tiedot siitä, kuinka tietyntyyppisten evästeiden vastaanottamisesta ilmoitetaan tai kuinka tietyntyyppisiä evästeitä estetään tai poistetaan käytöstä. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava se, että sivuston kaikkien ominaisuuksien käyttäminen ei ole välttämättä mahdollista ilman evästeitä tai sovelluksia. Sekä me että muut osapuolet (kuten mainosverkostomme) saatamme kerätä henkilötietoa sivustollamme vierailevien asiakkaiden toiminnasta ajan kuluessa ja kolmansien osapuolten sivustoilta asiakkaiden käyttäessä sivustojamme ja sovelluksiamme.

Kolmannen osapuolen sovellusten, työkalujen, widgettien ja plug-inien tarjoajat sivustoillamme ja sovelluksissamme, kuten Facebookin "tykkää"-painike, saattavat myös käyttää automatisoituja keinoja kerätä tietoa asiakkaan vuorovaikutuksesta näiden ominaisuuksien kanssa. Tämä tieto on näiden palveluntarjoajien tietosuojaa koskevan menettelytavan tai lausuntojen alaista.

Sivun alkuun

Kuinka kerättyjä tietoja käytetään


Kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lähetysten nouto, toimitus ja seuranta
 • Pyydettyjen tuotteiden ja palveluiden (kuten logistiikka, toimitusketjun hallinta, tullaus- ja välityspalvelut sekä rahoituspalvelut) tarjoaminen
 • Maksujen käsittely ja kerääminen
 • Asiakaspalvelu ja pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen
 • Asiakkaan UPS-tilin (mukaan lukien UPS.com-osoitteessa olevan verkkotilin ja sen monien ominaisuuksien, kuten osoitekirjan ja UPS:n laskutuskeskuksen) luominen ja hallinta
 • Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
 • Tapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, arvonnoista, kampanjoista ja muista tarjouksista tiedottaminen ja osallistumisen hallinta
 • Kirjoitusoikeuden myöntäminen UPS:n blogeihin ja vuorovaikutus UPS:n kanssa sosiaalisen median välityksellä
 • Tietojen lähettäminen yhteyshenkilölle asiakkaan pyynnöstä
 • Palveluihin liittyvien korvausvaatimusten käsittely
 • Liiketoimintamme ylläpito, arvointi ja kehitys (mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; viestinnän hallinta; myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arviointi; tuotteiden analysointi ja tehostaminen, palvelut, internet-sivustot ja sovellukset; sekä tilinpito-, tilintarkastus-, laskutus-, korvaus- ja perintätoiminnot)
 • Tietojen analysointi (ml. markkina- ja kuluttajatutkimus, trendianalyysi, taloudelliset analyysit ja henkilötietojen anonymisointi)
 • Petosten ja muiden rikollisten toimien, vaatimusten ja vastuiden havaitseminen ja estäminen, sekä niiltä suojaaminen
 • Voimassaolevien lakien ja UPS:n toimintaperiaatteiden mukainen toiminta


Tämän lisäksi evästeiden, verkkojäljitteiden ja muiden automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi (i) käyttäjien vierailujen räätälöintiin sivustoa ja sovelluksia varten, (ii) käyttäjien kiinnostusten ja sivuston ja sovellusten selaustapojen mukaisesti muokatun sisällön (mukaan lukien mainonta) toimittamiseen ja (iii) liiketoiminnan hallintaan. Automatisoitujen keräysmenetelmien avulla saatuja tietoja voidaan täydentää asiakkaan sijaintia koskevilla tiedoilla (esimerkiksi postinumerolla) asiakasta kiinnostavan sisällön toimittamiseksi. Näitä tietoja käytetään myös tekniikan ja palveluiden ongelmien määrittämiseen, sivuston ja sovellusten hallintaan, sivuston ja sovellusten käyttäjien tunnistamiseen ja käyttäjiä koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Sivuston käyttötietojen (nk. clickstream-datan) avulla määritetään käyttötottumusten mallit ja mahdollisuudet muokata sivustoa ja sovelluksia siten, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita entistäkin paremmin. Sivustojamme ja sovelluksiamme ei ole suunniteltu vastaamaan selainten "älä seuraa" (do not track) -pyyntöihin.

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös muilla tavoilla, joista ilmoitetaan erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Sivun alkuun

Kiinnostuspohjainen mainonta


Sivuston ja sovellusten käyttäjien verkkotoiminnoista voidaan kerätä tietoja, joiden avulla tuotteita ja palveluita koskevaa mainontaa räätälöidään vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä kiinnostuksenkohteita. Tietosuojalausunnon tässä osassa kerrotaan asiakkaan valintamahdollisuuksista.

Asiakas voi nähdä toisilla sivustoilla tiettyjä mainoksia, koska osallistumme mainontaverkostoon. Mainontaverkostojen avulla viestintä voidaan kohdistaa käyttäjille demografisten, kiinnostuspohjaisten ja kontekstuaalisten keinojen avulla. Verkostot seuraavat asiakkaiden verkkokäyttäytymistä keräämällä tietoja automatisoitujen menetelmien, kuten evästeiden, palvelinlokien ja verkkojäljitteiden avulla. Verkostot käyttävät näitä tietoja näyttääkseen asiakkaille heidän yksilöllisten kiinnostustensa mukaisia mainoksia. Mainontaverkostojen keräämiin tietoihin voivat kuulua tiedot vierailuista tiettyyn mainontaverkostoon osallistuvilla sivustoilla, kuten esimerkiksi asiakkaan katsomat mainokset tai sivustot, sekä asiakkaan sivustoilla suorittamat toiminnot. Tämä tietojen kerääminen tapahtuu sivustollamme ja mainontaverkostoon osallistuvien kolmansien osapuolien sivustoilla. Tämän prosessin avulla voimme paremmin arvioida markkinointimme tehokkuutta. Lisätietoja kiinnostuspohjaisesta mainonnasta ja mainontaverkostoista kieltäytymisestä löytyy napsauttamalla tästä.   

Sivun alkuun

Jakamamme tiedot


Asiakkaiden henkilötietoja ei myydä tai jaeta muutoin kuin tässä tietosuojalausunnossa esitetyillä tavoilla. Nouto- ja toimituspalveluiden suorittamista varten lähetystietoja jaetaan kolmansien osapuolien, kuten lähettäjän ja vastaanottajan, sekä ulkopuolisten maksajien ja vastaanottajien kanssa. 

Kerättyjä henkilötietoja saatetaan myös jakaa tytäryhtiöiden, lisenssinhaltijoiden, jälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä tahot, joita tässä yhteydessä kutsutaan yhteisesti nimellä "UPS-liikekumppanit", voivat käyttää näitä tietoja tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja voidaan jakaa UPS-liikekumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolien kanssa esimerkiksi sijaintiin perustuvien palveluiden parantamista ja tarkkojen ja ajantasalla olevien karttojen kehittämistä varten. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan jakaa , mikäli asiakkaalla ei ole mitään tätä vastaan, niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka eivät ole UPS-liikekumppaneita näiden osapuolten omia tarkoituksia varten, kuten asiakkaita kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden tarjoamista varten.

Kolmannen osapuolen sovellusten, työkalujen, widgettien ja plug-inien kautta kerätty tieto (kuten kolmannen osapuolen kirjautumispalvelujen tai Facebookin "tykkää"-toiminnon kautta kerätty tieto) on näiden ominaisuuksien palveluntarjoajien suoraan keräämää. Tämä tieto on näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjen alainen ja UPS ei ole vastuussa näiden palveluntarjoajien tietoa koskevasta käytännöstä.

Monet asiakkaistamme ovat ulkoistaneet koko toimitusketjunsa tai niiden osia meille. Näitä toimitusketjuja hallinnoidaan huolinta- ja logistiikkayksikköjen kautta, jotka keskittyvät toimitusketjujen optimointiin, rahtitavaran huolintaan ja kansainväliseen kauppaan ja välityspalveluihin asiakkaillemme kautta maailman (sisältäen laajan valikoiman eri kuljetusratkaisuja, kuten ilma-, meri- ja maarahdin). Toimitamme myös tietotekniikkajärjestelmiä ja jakelutiloja, jotka on muokattu eri alojen, kuten terveydenhuollon, teknologian ja vähittäinmyynnin toimitusketjujen yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Huolinta- ja logistiikkapalveluiden yhteydessä keräämme, käytämme ja julkistamme henkilökohtaisia tietoja asiakkaidemme asiakkaista. Näissä tapauksissa tiedot käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös julkistaa (i) jos laki, säännökset tai oikeudelliset toimenpiteet (kuten oikeuden määräys tai haaste) niin vaativat, (ii) viranomaisten kuten esimerkiksi lainsäädännöstä ja -ylläpidosta vastaavien viranomaisten vaatimuksesta, tai (iii) jos tietojen paljastamisen uskotaan olevan välttämätöntä tai tarpeellista fyysisten vahinkojen tai taloudellisen tappion estämiseksi, tai epäillyn tai todellisen laittoman toiminnan tutkimisen yhteydessä. Varaamme oikeuden siirtää asiakkaita koskevia tietoja mahdollisen liiketoiminnan, sen osan tai omaisuuden (mukaan lukien uudelleenjärjestely, hajauttaminen tai konkurssi) myymisen tai siirtämisen yhteydessä. 

Sivun alkuun

Omat valinnat


Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka heihin pidetään yhteyttä ja mitä heitä koskevia tietoja kerätään. Voit olla vastaanottamatta lähettämiämme markkinointisähköpostiviestejä napsauttamalla markkinointiviestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä, valitsemalla alla olevan Peruuta sähköpostitilaus -linkin, muuttamalla My UPS -profiilisi sähköpostiasetuksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa Yhteydenotto UPS:ään -kohdassa mainitulla tavalla. Asiakas voi myös kieltää muun markkinoinnin ottamalla meihin yhteyttä "Yhteystiedot"-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakas voi "Jakamamme tiedot" -osion valinnat ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden perua aiemmin antamansa suostumuksen (napsauttamalla tästä) tai vastustaa pätevin perustein milloin tahansa ja ilman erillistä maksua henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin sovellamme asiakkaan esittämiä pyyntöjä.

Peruuta sähköpostitilaus

Tietosuoja-asetusten hallinnointi


Lisätietoja siitä, miten voit jättäytyä pois mainosverkoston intressipohjaisesta mainonnasta, on saatavissa kuluttajien irtisanomissivulla osoitteessa: 

Tarkastele käyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan (Online Behavioral Advertising) itsesääntelyperiaatteita


Kaliforniassa asuvat asiakkaat voivat kieltää henkilötietojensa jakamisen markkinointitarkoituksiin joidenkin tytäryhtiöiden ja kolmansien osapuolien kanssa. Asiakas voi kertoa valintansa ottamalla yhteyttä alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Sivun alkuun

Tietojen tarkistus ja korjaus


Voimassaolevien lakien mukaisesti (i) asiakas voi saada kopion joistakin säilytettävistä henkilötiedoista tai päivittää tai korjata tietoja UPS-tilin kautta osoitteessa UPS.com. (ii) Asiakkaalla on myös oikeus nähdä säilytettävät henkilötiedot ottamalla yhteyttä tietosuojalausunnon "Yhteystiedot"-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen oikeuden myöntämistä. Mikäli asiakas lisäksi uskoo säilytettävien henkilötietojen olevan virheellisiä, hänellä voi olla vallitsevien lakien puitteissa oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai muuttamaan  tiedot ottamalla meihin yhteyttä alla mainitulla tavalla. 

Sivun alkuun

UPS:n piiriin kuulumattomat verkko-osoitteet ja palvelut


Asiakkaidemme palvelemiseksi sivustomme ja sovelluksemme saattavat sisältää linkkejä verkko-sivustoille, joita saattavat hallinnoida muut kuin UPS:n kumppanit. Näillä yhtiöillä saattaa olla omat tietosuojakäytäntönsä tai -lausuntonsa, joihin tutustumista suosittelemme. Palvelumme saattaa myös olla saatavilla kolmannen osapuolen alustoilla (kuten sovelluksien tarjoajien alustoilla) tai joidenkin muiden kolmannen osapuolen kanavien kautta. Emme ole vastuussa UPS:ään kuulumattomista verkkosivustoista tai palveluista.

Sivun alkuun

Tiedonsiirrot


Asiakkaista kerättyjä tietoja voidaan siirtää muuhun maahan kuin siihen, missä tiedot on alunperin kerätty. Näissä maissa ei välttämättä ole samanlaista tietosuojaa kuin niissä maissa, joissa tiedot on alunperin kerätty. Siirtäessämme asiakkaamme tietoja muihin maihin, suojaamme näitä tietoja vallitsevan lain ja tietosuojalausunnossa ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Käytämme sopimuskohtaisia suojauksia henkilötiedon siirrossa eri tuomiovaltojen piirissä (mukaan lukien esimerkiksi Euroopan komission sopimuskohtaiset standardilausekkeet). 

Sivun alkuun

Henkilötietojen suojaaminen


Käytämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan asiakkaidemme henkilötietoja tahattoman, lainvastaisen tai luvattoman tuhoamisen, hävittämisen, muuttamisen, käsittelyn, levittämisen tai käytön varalta. Vaikka noudatammekin toimenpiteitä, joilla tiloihimme ja autoihimme pääsy rajoitetaan vain valtuutettuihin henkilöihin, kirjeen tai paketin ulkopuolella olevat tiedot voivat olla muiden henkilöiden nähtävissä. 

Sivun alkuun

Tietosuojalausunnon päivitykset


Henkilötietoja koskevien käytäntöjen muuttuessa tätä tietosuojalausuntoa voidaan päivittää ajoittain ilman etukäteisilmoitusta. Sivustolle tulee näkyvä ilmoitus tietosuojalausuntoa koskevista merkittävistä muutoksista. Ilmoituksen yläosassa on nähtävissä ilmoituksen viimeisin päivityspäivämäärä.

Sivun alkuun

Yhteystiedot


Mikäli sinulla on tietosuojalausuntoon liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, tai jos haluat päivittää tietojasi tai valintojasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@ups.com. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
United States

Jos olet Euroopassa, kirjoita osoitteeseen:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200

Sivun alkuun

UPS: Tietosuojailmoitus - ETA-lisäys


Jos asut Euroopan talousalueella ("ETA"), sovellamme seuraavia ETA-kohtaisia lisäsäännöksiä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä. Euroopan talousalueen asukkaiden kohdalla ETA-lisäyksen säännökset ovat voimassa, mikäli tietosuojailmoituksen määräykset ovat ristiriitaisia.

Asianmukaisten tietojen rekisteri


UPS Inc:in lisäksi tytäryhtömme ja kumppanimme, jotka sijaitsevat ETA-alueella, keräävät henkilökohtaista tietoa.

Hankkimamme tiedot


Käsittelemme niiden henkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita, joille meidän pyydetään lähettämään tietoja, olettaen, että henkilö, joka toimitti tiedot, sai ne haltuunsa sovellettavaa lakia noudattaen. Jos tämä olettamus on virheellinen, ethän pyydä meitä lähettämään tietoja kolmansille osapuolille puolestasi.

Soveltuvan lain mukaisesti saatamme pyytää erillistä suostumustasi ennen tietojen keräämistä automaattisin keinoin evästeiden tai vastaavien keinojen avulla. Tietääksesi enemmän evästeistä ja muista käyttämistämme keinoista, tutustu evästeitä koskevaan käytäntöömme.

Avaa linkki uuteen ikkunaan


Hankkimiemme tietojen käyttö


Jos käytämme tietojasi markkinointitarkoituksiin (kuten tietosuojailmoituksessa määritellään), voit helposti veloituksetta estää tietojesi käytön tällaisiin tarkoituksiin niiden keräämisen aikana ja jokaisen markkinointiviestin vastaanoton yhteydessä. Kunnioitamme pyyntöäsi. Emme toimita tietojasi kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin ilman ennakkosuostumustasi.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaus


Sinulla on oikeus tarkastella ja korjata henkilökohtaisia tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus estää pääsy tietoihisi tai poistaa ne sovellettavan lain mukaisesti.

Sivun alkuun