Liikuge põhiosani

Ainult otsene toimetamine

Veenduge, et Teie kõrge prioriteediga või ajatundlike saadetisi ei saaks suunata teise asukohta.

Kirjeldus

Ainult otsene toimetamine tagab, et pakk toimetatakse Teie poolt soovitud era- või kommertsaadressile. See teenus ei võimalda saajatel pakke ümber suunata ja juhul, kui vastuvõtjad ei ole kodus, ei saa ka meie kullerid saadetisi ümber marsruutida.

Ainult otsese toimetamisega pakkide puhul ei ole allkiri nõutav - kui Te seda just ei vali saadetise kättetoimetamise kinnitamiseks, toimetatakse need pakid võimaluse korral "Kulleri poolt kohale toimetatud" (Driver release) või "Kirjakasti väljastatud" (Letter box release) valikute alusel.

Seotud lingid

Leidke info, mis aitab teha kindlaks Teie saadetise maksumuse.

Arvuta aeg ja hind

Vaata tsoone ja tariife

Lugege teenuse üldtingimusi