Õhuveo lisaväärtusega teenused

Lisaväärtusega teenuse võimalused võivad erineda päritolust, sihtkohast ja valitud õhuveoteenusest. Lisateabe jaoks minge UPSi õhuveo lepingu üldtingimuste juurde või helistage kohalikku UPSi teeninduskeskusesse.

Olemasolevad võimalusedKirjeldus
Tollivormistus

 • UPS ExpressSMi veoteenuseks pakub tollivormistust UPS Supply Chain Solutions, Inc.
 • UPS Supply Chain Solutions, Inc. saab kirjaliku taotluse alusel pakkuda tollivormistusteenust õhuveoks.
 • Lisateavet saate UPSi õhuveo lepingu üldtingimustest.

Ohtlikud kaubad

 • Ohtlikuid kaupu, nagu on kirjeldatud UPSi õhuveo lepingu üldtingimustes, saab ainult saata UPS Air Freight ConsolidatedSMi kaudu.
 • Nõuetele mittevastava veose puhul võidakse teenustega viivitada.
 • Kaasneb lisatasu.

Kindlustatud väärtus

 • Nõutud veose kindlustuse kogu.

Ukse taha kättetoimetamine

 • Valikuline teenus saadetise maismaatranspordil sihtkoha terminalist saaja ukseni.
 • Saadaval ainult UPS Air Freight DirectSMi ja UPS Air Freight Consolidatediga.
 • Kaasneb lisatasu.

Hoida järeletulekuks sihtkoha lennujaamas (HAPU)

 • Vedu hoitakse vedaja sihtkoha asukohas, et saajasaaks sellele järele tulla.
 • HAPU nõuab saaja nime ja telefoninumbrit.
 • HAPU-tasu ei lisandu.

Laadimisrambi teenused

 • Saadaval iga kättetoimetamise või pealekorje jaoks, mis nõuab tõsteseadmega varustatud sõidukit.
 • Kaasneda võib lisatasu.

Pealekorje ukse tagant

 • Saadetise maismaatranspordi valikuline teenus saatja ukselt päritolu terminalini.
 • Saadaval ainult UPS Air Freight Directi ja UPS Air Freight Consolidatediga.
 • Kaasneb lisatasu.

Quantum View' e-posti teade

 • E-posti teateid saadetise töötlemise, üleslaadimise ja kättetoimetamise kohta saab edastada määratud saatjatele või nende klientidele. Mõned piirangud võivad kehtida.

Veose kindlustus

 • Saatjad võivad saada veose kindlustuse, et katta saadetise füüsilise kadumise ohud või transpordi jooksul esinenud kahjud teatud piirangute ja erandite ulatuses, sealhulgas 500 000 USA dollari suurune piirang saatmise kohta, heakskiidetud kaupade eest.
 • UPS ei taga veose kindlustust, vaid selle annab lisatasu eest kolmanda osapool.
 • Lisateavet saate UPSi õhuveo lepingu üldtingimustest.