UPS Returns® Pack and Collect (UPS Pakkimiseja PealevõtmisegaTagastusteenus)

Pakkimisega pealekorje teenus (UPS Returns Pack and Collect) tagab parema tagastuskogemuse nii Teile kui Teie klientidele. See ainulaadne lepinguline teenus on mõeldud tagastatavate või parandusse saadetavate väärtuslike toodete jaoks. UPSi pakkimisega pealekorje teenuse korral tuleb UPSi autojuht tagastussaadetisele järele järgmisel tööpäeval ning pakib selle spetsiaalsesse UPSi kasti.

UPSi pakkimisega pealekorje teenus võimaldab Teil pakkuda oma klientidele personaalset teenindust ja kaasaegseid pakkematerjale, tagades samal ajal Teile suurema kontrolli tagastus- või asendusprotsessi üle.

Võtke ühendust UPSi töötajagaAvage link uues aknas

Parem kogemus Teie klientidele

 • Tagastussaadetisele järele tulnud autojuht pakib selle kasti, nii et klient ei pea muretsema nõuetele vastava pakkematerjali pärast ega tõendama, et ta on eseme tagasi saatnud.
 • UPS võib kliendile autojuhi saabumisest telefoni, e-posti või tekstsõnumiga ette teatada, nii et nad jõuavad tagastatava eseme õigeks ajaks valmis panna.
 • Klientide jaoks toimub pealekorjekatse juba järgmisel tööpäeval, näidates neile, et Te väärtustate kiiret teenindust ja hindate oma kliente.

Parem kogemus Teie enda jaoks

Teie saate suurema kontrolli tagastatavate esemete ja tagastamisaegade üle.

 • Kuna toimingus osaleb UPSi autojuht, suureneb tõenäosus, et tagastatakse õiges pakendis õige ese.
 • Tagastatavad või parandamisele saadetavad tooted paigutatakse kaasaegsesse pakendisse, mis on ette nähtud kindlate väärtuslike kaupade kaitsmiseks, vähendades kahjustuste ohtu.
 • UPSi pakkimisega pealekorje katse tehakse järgmisel tööpäeval pärast vastava tellimuse töötlemist.
 • Tagastussaadetist on võimalik saata peaaegu kõigi transpordiliikide ja kättetoimetamiskiirustega, et ajastus vastaks nii Teie kui ka Teie kliendi vajadustele.

Tagastuste protsessi tõhustamine koos kulude vähendamise ja toiminguaegade lühendamisega annab konkurentsieelise.

 • UPSi enda pakkematerjalid ja järgmisel päeval tehtav pealekorjekatse võimaldavad protsessi kiiremini käivitada, et vähendada rahavoogude katkestusi ning saada väärtuslikud esemed korrastamiseks või edasimüügiks rutem tagasi.
 • Tekib võimalus vähendada või vältida toodete tagastamiseks kulukate kullerfirmade või tehnikute kasutamist.
 • Kuna pakkematerjalid on UPSi poolt, väheneb või kaob Teil vajadus ise tagastatavate või parandamisele saadetavate esemete jaoks pakkematerjale osta ja ladustada.
 • UPSi tagastuspakendid sobivad ka parandatud esemete uuesti väljasaatmisel korduskasutamiseks.

UPSi pakkimisega pealekorje teenusel on kaks võimalikku pealekorjevarianti:

 • UPSi pakkimisega pealekorje teenus ühe pealekorjekatsega: UPSi autojuht teeb ühe katse tagastatava eseme kättesaamiseks. Kui tal ei õnnestu eset kätte saada, jätab autojuht kasti ja tagastusetiketi Teie kliendi jaoks maha. Klient saab siis viia paki mõnda UPSi kogumispunkti, näiteks UPSi kullerpunkti®, postkasti, ®volitatud kulleresindusse või UPSi kogumiskasti.
 • UPSi pakkimisega pealekorje teenus kolme pealekorjekatsega: UPSi autojuht viib kasti ja tagastusetiketi pealekorjekohta ning võtab eseme peale. Kui eset ei ole võimalik kätte saada, püüab autojuht saadetisele järele tulla veel kahel järgneval tööpäeval.

 • Tagastused
 • UPS Returns® Pack and Collect (UPS Pakkimiseja PealevõtmisegaTagastusteenus)

Püsige kursis. Registreeruge, et saada meilt e-kirju.
Tellige UPS-i e-kirjad.

E-posti aadressi näited

Registreeruge, et saada e-kirjaga pakkumisi, vihjeid ja tööstusuudiseid, mis võivad teie saadetisi paremaks muuta. Saate oma eelistusi igal ajal hallata.

Uudised ja sissevaated, et aidata teil nutikamalt saata

Teenuse uuendused, et teavitada teid keerulistest ilmastikutingimustest ja tegevusi mõjutavatest sündmustest

Kampaaniad ja pakkumised, et aidata teil oma rahast maksimumi saada

Tooteuudised, et hoida teid kursis uute teenuste, tööriistade ja funktsioonidega