Teenuse teated

Meie teenuseid võivad aeg-ajalt häirida rasked ilmastikutingimused, looduskatastroofid ja muud olukorrad, mis ei ole meie kontrolli all. Kui tegu on hetkel aktuaalse teenusekatkestusega, siis ilmub all sellekohane teade. Kõikide ups.com-i lehekülgede ülaserva ilmub ka kuldne hoiatusriba.

Teenusekatkestuse hoiatused hoiatus1/1