Olen jälginud oma pakki, kuid see ei liigu edasi. Miks?

Teie pakk on UPSi võrgus ning kui pole teisiti märgitud, peaks jõudma Teieni plaanitaval kättetoimetamise kuupäeval. Saadetise liikumise infot uuendatakse iga kord, kui jälgimissilt UPSi kättetoimetamissüsteemis skaneeritakse. Skannimiste vahele võib jääda mitu päeva, kui saadetis liigub üle terve riigi või riikide või territooriumide vahel.

Tavaliselt toimuvad skaneerimised järgmistes etappides:

 • Saabumisel skaneerimine: saadetis on jõudnud UPSi asukohta.
 • Kätte toimetatud: saadetis on jõudnud oma sihtkohta ning kättetoimetamise kuupäev ja kellaaeg on dokumenteeritud. USAs ja Kanadas ei ole era-aadressile toimetamisel allkirja vaja, vaid saadetise võib jätta ohutusse kohta, kus see ei ole nähtav ja on ilmastikutingimuste eest kaitstud. Nendeks kohtadeks võivad olla eeskoda, küljeuks, veranda või garaažiala. Kui olete palunud kulleril jätta saadetis naabri või majahalduri kätte, jätab kuller kättetoimetamise aadressile UPSi infoteatise®.
 • Väljumisel skaneerimine: saadetis on UPSi asukohast välja saadetud ning teel järgmise UPSi asukoha poole. Saadetis on teel. Skannimiste vahele võib jääda mitu päeva, kui saatmine toimub üleriigiliselt või riikide või territooriumide vahel.
 • Sihtkohas skaneerimine: saadetis on jõudnud UPSi asukohta, kes peab toimetama saadetise lõplikku sihtkohta.
 • Erand: Vajalik on tegevus: Saadetis on UPSi võrgustikus; kättetoimetamise aadressi kohta on vaja rohkem infot. Saatja peab esitama UPSile saaja õige aadressiinfo.
 • Ekspordiks skaneerimine: saadetis on läbinud lähteriigi ekspordiprotseduurid.
 • Jäetud edastamiseks postkontorisse: UPS on saatja palvel andnud paki üle USA postiteenistusele, kes selle lõplikult kohale toimetab. Selle lepingulise teenuse korral võib kohaletoimetamiseks kuluda üks või kaks lisapäeva.
 • Impordiks skaneerimine: saadetis on läbinud saajariigi impordiprotseduurid.
 • Tellimus töödeldud: teel UPSi: saadetis on saatja poolt töödeldud. Kui saadetis jõuab UPSi võrku, arvutatakse selle eeldatav kättetoimetamiskuupäev. 
 • Saadetis UPSile valmis: UPS on saanud saatjalt elektroonilisel teel saadetise andmed ja arveldusinfo. Saadetise liikumisel UPSi võrgustikus uuendatakse jälgimisstaatust.
 • Päritolu skaneerimine: UPS on saadetise vastu võtnud.
 • Kättetoimetamiseks kullerautos: saadetis on jõudnud kättetoimetamiseks kohalikku UPSi asukohta ning on UPSi kullerile üle antud. Välja arvatud tähtajalised lennusaadetised, toimetatakse saadetised era-aadressidele üldjuhul kella 9 ja 19 vahel (mõnikord ka hiljem) ning äriaadressidele tööpäeva lõpuks. UPS ei saa selle ajavahemiku jooksul kindlat kättetoimetamisaega määrata. Tehakse kuni kolm kättetoimetamiskatset, välja arvatud nädalalõppudel ja puhkepäevadel.