API integreerimise kavandamise etapid

Enne API integreerimisega alustamist vaadake läbi järgmised etapid, mis aitavad teil määrata arendamise kulukust ja selleks vajaminevat aega. Etapid võtavad arvesse nii äri- kui ka tehnilise planeerimise protsesse.

API integreerimise kavandamine:

 • Kaardistage ning dokumenteerige äriprotsessid ja kitsaskohad.
 • Pange kirja ärivajadused ja dokumenteerige tarkvara nõutav funktsionaalsus, mis vastaks kitsaskohtadele.
 • Tuvastage sobivad API-d, mis vastaksid teie äri vajadustele.
 • Laske IT-spetsialistidel hinnata, kas tehnoloogia tasuks välja arendada või sisse osta.
 • Tehke kindlaks arendaja oskuste tase, mis on vajalik XML-i või veebiteenuse programmeerimiseks.
 • Hinnake API-de integreerimise (arendus) või integreeritud API-dega tarkvara (ost) kulusid ja juurutamiseks vajaminevat aega. Hindamine peaks sisaldama:
  • Asjassepuutuvate platvormide ja süsteemide arv ning liigid
  • Suur mõju iga süsteemi liidestele ja sisemisele protsessiloogikale
  • Integreeritavate API-de arv
 • Kulutõhususe analüüs, sh tugi.
 • Otsustage rahalise ja ajakulu põhjal, kas arendate või ostate integreeritud API-d.

Kui otsustate ise API-d välja töötada, siis valige jätkamiseks linkJuurdepääsu juhised arendajatele

Juurdepääsu juhised arendajatele