Arendaja juhised

Võite juurutada UPSi API-de kohandatud integreerimise olenevalt oma süsteemidest, platvormidest ja tarkvarast. Kohandamine eeldab teadmisi ja ressursse. Ainult programmeerijad, kellel on teadmised XML-/veebiteenuste kodeerimisest, suudavad UPSi API-sid integreerida. Kindlustamaks, et teie ärisüsteem või veebisait programeeritakse ja integreeritakse korrektselt, on soovitatav, et teie IT-osakonna või pädeva kolmanda osapoole integreerija juurutab, programmeerib, katsetab ja sertifitseerib iga UPSi funktsionaalsust.

API-de integreerimise protsess on kõigi arendajate jaoks ühesugune. Printige juhised välja, et neid oma arendajale näidata.

  1. Juurutamine: vaadake iga API nõuded UPSi tarkvaraarendaja komplekti lehel aadressil ups.com (link allpool) hoolikalt läbi. Laadike tarkvaraarendaja komplekt (SDK) alla ja vaadake kõik integreeritava API arendaja juhised hoolikalt läbi. Tarkvaraarendaja komplekt sisaldab ka näidiskoodi ja WSDL-protokolle. Kui olete komplekti läbi vaadanud, siis peaksite taotlema juurdepääsu UPSi proovikeskkonnale. Suuremal osal AP-Idest on kohe juurdepääs nii proovi- kui ka töökeskkonnale. Sellest hoolimata vajavad järgmised API-d teist taotlust, et tööjuurdepääs aktiveerida: Aadressi tänava tasandil kontrollimine, lokaator, järeletulek, hinnad (ainult LTL veos) ja saatmine.
  2. Proov: UPS pakub proovikeskkonda, kus on juurdepääsukoodiga ligipääs kõigile API-dele. See võimaldab teile ehtsat päringut ja sellele vastamist simuleerida ning tagab, et teie veebiteenuse päringute XML on korrektselt vormindatud.
  3. Liigu tööjuurdepääsu juurde: kui UPSi sertifitseerimismeeskond on failid kätte saanud ja heaks kiitnud, siis antakse teile tööjuurdepääs. E-posti aadress failide esitamiseks on toodud kõige värskemates Arendaja juhistes.
  4. Tehniline tugi: ups.com tehniline tugi on e-posti teel alati kättesaadav. Lisage oma e-kirjale manus, milles on XML-vormingus päringu/vastuse sõnumid ja veateated. Esimese taseme tehniline tugi vastab järgmisel päeval (v.a USA pühad). Kui teie probleemi logi on edastatud kolmanda taseme tehnilisele toele, siis saate vastuse järgmisel tööpäeval (v.a USA pühad). Üldiste küsimuste jaoks võite laadida alla teadmusbaasi sellelt lingilt. See sisaldab vastuseid sadadele küsimustele API-de kohta. Ja veel - kui teie küsimus on kiireloomuline ja vajab viivitamata vastust, siis võite helistada esimese taseme tehnilisele toele USAs telefonil 800-247-9035.

Minge UPSi tarkvaraarendaja komplekti juurde, et SDK alla laadida

Minge tarkvaraarendaja ressursikeskusesse

Minge UPSi tarkvaraarendaja komplekti API integreerimisele lehele

UPS Freighti „veokikoormast väiksemaid“ (LTL) transporditeenuseid pakub ettevõte TFI International Inc., selle sidusettevõtted või allüksused (sh ilma piiranguteta TForce Freight), mis ei ole seotud ettevõttega United Parcel Service Inc. ega selle sidus- või tütarettevõtete ega muude seotud isikutega (UPS). UPS ei võta mingit vastutust seoses UPS Freight LTL-i transporditeenustega ega muude teenustega, mille pakkujaks või osutajaks on ettevõte TFI International Inc. või selle sidusettevõtted, allüksused, tütarettevõtted või seotud isikud.