/
 • Coronavirus Update… Veel
 • UPS jätkab tegevust: Koroonaviirusega seotud teenusemuudatused… lisa… Veel
Liikuge põhiosani

Keelatud artiklite import

Keelatud esemed

Me ei võta saatmiseks vastu järgmisi artikleid:

 • Alkohoolsed joogid
 • Loomade (kodustamata) nahad
 • Väärisesemed (nt kunstiteosed, antiikesemed, vääriskivid, kuld ja hõbe)
 • Ohtlikud kaubad/ohtlikud ained
 • Käsitulirelvad
 • Karusnahk
 • Elevandiluu ja elevandiluust tooted
 • Elusloomad
 • Raha ja väärtpaberid
 • Kiiresti riknevad kaubad
 • Isikikud asjad (välja arvatud Ameerika Ühendriikides)
 • Taimed
 • Pornograafilied materjalid
 • Seemned
 • Ebatavalise väärtusega postmargid
 • Tubakas ja tubakatooted
 • Saatjata pagas

Teatud riikides kehtivad keelud või piirangud lisaks ka mõnede muude artiklite saatmisele. Saatja ülesanne on tagada vastavus asjaomases riigis antud ajal kehtivatele eeskirjadele ja seadustele. Samuti soovitatakse saatjatel tutvuda riikide impordiks keelatud artiklite nimekirjadega.

UPS jätab endale õiguse mitte vastu võtta mis tahes pakki või peatada selle vedamine juhul, kui sellele ei ole märgitud saatja ja saaja üksikasjalikku kontaktinfot. Samuti jätab UPS endale õiguse mitte vastu võtta mis tahes kaupu või peatada nende vedamine juhul, kui need ei ole UPSi hinnangul transpordiks sobivad või nende kirjeldus, liigitus, pakend või etikett ei ole nõuetekohane ja ei vasta transpordiks vajalikele tingimustele ning neile ei ole lisatud nõutavaid saatedokumente.

UPS keeldub vedamast mis tahes kaupu, mille vedamine on lähte- või sihtriigi mis tahes riikliku, piirkondliku või kohaliku seaduse või eeskirjaga keelatud või mille vedamisega võidakse rikkuda kehtivaid ekspordi- , impordi- või muid nõudeid või mis võivad ohustada meie töötajaid, esindajaid ja alltöövõtjaid või transpordivahendeid või mis meie arvates rikuvad, määrivad või kahjustavad muul viisil teisi kaupu või seadmeid või mille transportimine on majanduslikult või korralduslikult ebaotstarbekas.

Keelatud artiklite saatmine UPS-iga sõlmitava lepingu alusel:

UPS võtab keelatud artiklite nimekirjas olevaid teatud artikleid vedamiseks vastu regulaarsete saatmismahtudega lepingulistelt klientidelt, kes suudavad täita kõiki kohaldatavaid eeskirju.

Kõiki kaupu ei ole võimalik saata kõigisse riikidesse.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust UPSi kohaliku esindusega.

UPS ei ole nõus vedama mis tahes keelatud esemeid. Ilma et see seaks piiranguid nende tingimuste või UPSi veotingimuste ja -korra mis tahes muu sätte kohaldamisel, kui UPS täheldab, et pakend sisaldab mis tahes keelatud esemeid, peate tasuma UPSile lisaks muudele kohalduvatele tasudele administreerimise tasu minimaalselt 130 EUR. Selle tasu tasumine Teie poolt ei piira ega välista mis tahes viisil Teie UPSi veotingimuste ja -korra rikkumisest tulenevat vastutust UPSi ees, ega tähenda seda, et UPS võtab vastutuse või loobub mis tahes õigustest selliste keelatud esemete suhtes.

Võta UPS-iga ühendust