Ekspordidokumentatsioon

Ekspordidokumentatsioon

UPS kasutab impordi- ja ekspordidokumente saadetiste nõuetekohaseks deklareerimiseks ekspordi- ja impordiriigi tolliasutustele . Käesoleval lehel selgitatakse lähemalt, kuidas toimub dokumentide esitamine.

Märkus: Vabas ringluses olevate kaupade saatmise korral ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise ei ole ekspordidokumentide esitamine tollivormistuseks nõutav. Kui saadetavad kaubad ei ole vabas ringluses, tuleb täita kaubaarve ja see saadetisele lisada.

Dokumendisaadetised

Dokument on üldjuhul käsikirjas, masinakirjas või trükitud info, millel ei ole kommertsväärtust.

Kui saadate rahvusvahelisi dokumente UPSi ekspressümbrikus või mõnes muus pakendis, peate täitma ainult UPSi saatmissildi. Arve ei ole üldjuhul nõutav.

Iga ümbrikku või muud pakendit tuleks käsitleda eraldi saadetisena.

Mittedokumendisaadetised

Kui Teie rahvusvaheline saadetis sisaldab midagi muud peale dokumentide, tuleb üldjuhul koos UPSi saatedokumendiga kaasa panna ka kaubaarve originaaleksemplar ja kaks koopiat.

Kui saadate samale saajale mitu pakki, on saatedokumenti(2) ja kaubaarve(3) kolme eksemplari vaja ainult juhtpakile(1). Kõigil ülejäänud pakkidel peab olema aadressisiltt ja UPSi ülemaailmsete teenuste jälgimissilt.

UPS Worldwide Express FreightSM-i korral on tavaliselt vaja lisaks UPS-i saatedokumendile ühte kliendiarve originaali ja kahte koopiat. Kui samale saajale saadetakse mitu kaubaalust, on vaja ainult põhialuse(1) saatedokumenti(2) ning kolme kaubaarve(3) koopiat. Igal täiendaval kaubaalusel peab olema aadressisilti ja UPS-i ülemaailmse teenuse jälgimissilti.

Asjakohase abi saamiseks võtke ühendust UPSiga

Täiendavad dokumendid

Muid dokumente võidakse nõuda teatud väärtusega saadetiste korral või sihtriigis kehtivate konkreetsete eeskirjade kohaselt. Näiteks mõnedes riikides tuleb tollile esitada päritolusertifikaat.

Seotud lingid

Eelteatis Ameerika Ühendriikidesse eksporditavate ja riiki läbivate toiduainete kohta.

USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) uute eeskirjade kohaselt tuleb toiduainete importimisel USA Tolli- ja Piirivalveameti ning FDA nõuete täitmiseks esitada varasemast rohkem infot.

Eelteatise vormi täitmine