Mahukaal

Kui Teie pakil on suur suuruse ja kaalu suhe , võib saatmistasude arvutamisel olla vajalik paki mahukaalu rakendamine.

Teave mahukaalu kohta

Et teada saada, millist kaalu hinna arvutamiseks kasutada, tuleb kindlaks määrata kohalduvad eeskirjad. Mahukaal näitab paki tihedust ehk paki poolt hõivatava ruumala ja selle kaalu suhet. Mahukaalu võidakse kasutada UPSi kõigis riigisisestes ja rahvusvahelistes teenustes. Hinnaarvestuse kaal on hinna arvutamiseks kasutatav kaal. Riigisiseste ja rahvusvaheliste teenuste korral on hinnaarvestuse kaaluks kas mahukaal või tegelik kaal olenevalt sellest, kumb on suurem. Mahukaalu arvutuspõhimõtteid võidakse muuta ilma eraldi teatiseta.

UPSi kaalu- ja suurusepiiranguid ületavaid pakke transpordiks vastu ei võeta. UPSi süsteemist leidmise korral kohaldatakse nende suhtes piirmäära ületamise lisatasu.

Tagasi üles

Kuidas mõõta paki ruumala?

Paki ruumala arvutamiseks  sentimeetrites korrutage paki  kõrgus selle pikkusega ning  laiusega. Ümardage iga mõõt lähima täisarvuni sentimeetrites. Saadav korrutis ongi paki ruumala.

Measuring Cubic Size
Tagasi üles

Kuidas arvutada mahukaalu?

Arvutuslikku mahukaalu kasutatakse paki hinnaarvestuse kaaluna juhul, kui see ületab paki tegelikku kaalu.

  • Määrake paki tegelik kaal: kasutage paki tegeliku kaalu määramiseks tavalist kaalu. Ümardage murdarvud ülespoole 0,5 kg täpsusega.
  • Määrake paki mahukaal: jagage sentimeetrites arvutatud paki ruumala 5000-ga. Ümardage murdarvud ülespoole 0,5 kg täpsusega.
  • Määrake hinnaarvestuse kaal: võrrelge paki tegelikku kaalu selle mahukaaluga. Neist kahest kaalust suurem ongi hinnaarvestuse aluseks olev kaal, mida tuleks kasutada saatmise hinna arvutamiseks.

Mitmest pakist koosnevate saadetiste korral liitke kokku kõigi saadetisse kuuluvate pakkide hinnaarvestuse aluseks olev kaal.

Tagasi üles

Suuremahulise paki tingimused

UPSi pakk loetakse suuremahuliseks pakiks juhul, kui selle pikkuse ja ümbermõõdu [(2 x laius) + (2 x kõrgus)] summa on suurem kui 300 cm, kuid ei ületa UPSi mõõdu ülempiiri, milleks on 400 cm.

Tagasi üles

Suuremahulise paki lisatasu

Suuremahulise paki lisatasu kohaldatakse igale UPSi pakile, mille pikkuse ja ümbermõõdu [(2 x laius) + (2 x kõrgus)] summa on suurem kui 300 cm, kuid ei ületa UPSi mõõdu ülempiiri, milleks on 400 cm.

Lisaks suuremahulise paki lisatasule on suurte pakkide puhul hinnaarvestuse minimaalseks kaaluks 40 kg.

Suuremahulise paki lisatasu kohaldamise korral lisakäsitluse tasu ei arvestata.

Tagasi üles