UPS Returns®

Faktuurarvega seotud juhised

Arvel olevat infot kasutatakse tollivormistuses ning sihtriigis kohaldatavate tolli- ja muude maksude arvutamiseks.

Palun sisestage järgmine info:

 1. Sisestage saatja info väljadele saatja (ehk eksportija) täielik nimi ja aadress.
  • Veenduge, et lisatud on ka kontaktisiku nimi ja telefoninumber.
  • Sisestage vastavalt vajadusele maksukohuslase number või KMKR.
 2. Sisestage sihtkoha väljadele saaja täielik nimi ja aadress.
  • Lisage sihtriik, provints/territoorium ja postiindeks.
  • Kiire tollivormistuse ja kättetoimetamise tagamiseks peate sisestama ka kontaktisiku nime ja telefoninumbri.
  • Sisestage vastavalt vajadusele saaja maksukohuslase number või KMKR.  Võite lisada selle numbri tagastuspakendile või pakendi etiketile.
 3. Sisestage kuupäev.
 4. Sisestage vastavalt vajadusele ostutellimuse, arve või tagastusloa number (vaadake, millised dokumendid on tagastust võimaldav ettevõte tagastuspakendiga kaasa pannud).
 5. Sisestage müügitingimused (Incoterm), mille põhjal määratakse arve kogusummas sisalduvad tasud.  Variandid on näiteks hind ja veoraha (Cost and Freight, CFR) või hind, kindlustus ja veoraha (Cost, Insurance, and Freight, CIF).
 6. Sisestage eksportimise põhjus.  Variandid on näiteks parandus, tagastus, vale suurus, hindamiseks tagastamine, müük ja ajutine import.
 7. Jätke ostja väli tühjaks. 
 8. Sisestage pakis sisalduva iga eseme või kauba täielik kirjeldus ja väärtus.  Vältige üldnimetusi nagu varuosad, näidised või rõivad.  Eseme kirjeldusest peab selgelt nähtuma, millega on tegemist, millest see on valmistatud ja milleks seda kasutatakse.
 9.     Märkige iga artikli kohta järgmised andmed:
  • Ühikute arv: iga kaubaartikli üksikesemete arv.
  • Mõõtühikud: näiteks tükk, tosin või kast.
  • Harmoneeritud tariifikood: iga kauba klassifitseerimiskood.  Sisestage juhul, kui teada või olemas.
  • Päritoluriik: riik või territoorium, kus kaup toodeti.
  • Ühiku väärtus: kauba ühe ühiku väärtust näitav rahasumma.  Näidiste või ilma müügiväärtuseta esemete korral tuleb tollimiseks märkida nominaalne või õiglane turuväärtus.
  • Väärtus kokku: ühikute arvu ja ühiku väärtuse korrutis.
  • Arveldusvaluuta: valuuta võib olla näiteks USD (USA dollar), EUR (euro) või CAD (Kanada dollar).
 10. Vajadusel sisestage täiendavaid kommentaare. Siin võite esitada kauba kohta lisateavet.  Näiteks võib kommentaaris kirjeldada  kohaldatavaid eritingimusi: "ese tagastatakse parandamiseks ning väärtus on esitatud üksnes tollile teadmiseks" või "ese imporditakse ajutiselt".
 11. Sisestage deklaratsiooniavaldus. See on Ameerika Ühendriikides nõutav õiguslik arve selgitus, mida kasutatakse litsentsi, litsentsivabastust või erandit vajavate kaupade korral.  Soovitame salvestada selle avalduse kõigi kaupade arvele.
 12. Sisestage arve ridade kogusumma. See on kõigi ülal esitatud arveridade summa.
 13. Vajadusel sisestage allahindluse või hinnavähenduse summa. See summa lahutatakse arveridade kogusummast.
 14. Sisestage veotasu või transporditasu, kui see on teada. See on kaupade transportimise hind. Kui see sisaldub arve kogusummas, sisestage SISALDUB ARVES. Kui mitte, jätke see väli tühjaks.
 15. Sisestage kindlustuse hind, kui see on teada. See on summa, mis on tasutud kauba asendamise kuludele kindlustuskaitse saamiseks. Kui see sisaldub arve kogusummas, sisestage SISALDUB ARVES. Kui mitte, jätke see väli tühjaks.
 16. Sisestage muud teadaolevad tasud või lisatasud.
 17. Sisestage arve kogusumma. See on kõigi summade kogusumma.
 18. Lisage saaja allkiri ja ametinimetus ning allkirjastamise kuupäev. See info on nõutav kõigi rahvusvaheliste saadetiste korral.
 19. Sisestage saadetises sisalduvate pakkide koguarv.
 20. Sisestage saadetises sisalduvate kõigi pakkide kogukaal. Kogukaal tuleb märkida  kilogrammides või naelades.
 21. Pange tagastatava saadetisega kaasa arve originaal ja kaks koopiat.
 22. Kirjutage arvele ja saatmisetiketile oma allkiri.