Privaatsusteatis

Viimati värskendatud: 22. mai 2018

United Parcel Service, Inc., meie tütarettevõtjad ja sidusettevõtted (üheskoos „UPS“) austavad Teie privaatust.

Käesolevas privaatsusteatises on kirjeldatud kogutud isikuandmete tüüpe, nende kasutamist ja seda, kellega me andmeid jagada võime. Selles teatises kirjeldame ka meetmeid Teie andmete kaitseks. Lisaks sellele selgitame, kuidas saate meilt taotleda (i) juurdepääsu Teie kohta kogutud isikuandmetele või nende muutmist; (ii) varem andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmist; (iii) teatud teadete saamisest keeldumist ja (iv) vastuseid võimalikele küsimustele meie privaatsustavade kohta. Käesolev teatis ei laiene UPS poele või muudele jaemüügikohtadele.  Käesolev teatis ei kehti ettevõtte United Parcel Service, Inc. tütarettevõtjatele või sidusettevõtetele, kellel on enda privaatsusteatised, sh UPS pood või muud jaemüügikohad.

Meie privaatsuspraktika võib erinevates riikides või territooriumitel erineda, sest järgime seal tegutsedes ka kohalikke tavasid ja õiguslikke nõudeid.

Riigipõhine teave on saadaval allpool asuva lisa lingi kaudu.

Järgmiste linkide kaudu jõuate vastava jaotiseni:

Kogutavad andmed

Võime koguda tarbijate isikuandmeid (näiteks nimi, kontaktandmed ja makseandmed) seoses erinevate tegevustega, nagu (i) UPS-i veebisaitide ja rakenduste kasutamine, (ii) saadetistega seotud tegevus, sealhulgas nende saatmine ja vastuvõtmine, (iii) saadetiste teekonna jälgimine või küsimustele vastamine, (iv) üritused, millel osaleme, (v) reklaamid ja muud pakkumised ja (vi) kõned klienditeeninduse või raamatupidamiskeskuse numbritele, mida võidakse salvestada.

Kogutavad isikuandmed sisaldavad muuhulgas järgmist:

 • Individuaalne ja ettevõtte kontaktteave (näiteks nimi, ettevõtte nimi, füüsiline aadress, e-posti aadress ja telefoni/faksi number.
 • Saadetiste teave (näiteks (i) seotud kontaktandmed, näiteks saatja ja vastuvõtja ja/või naabrite (UPS My Choice „pakk naabri juurde“ teenuse puhul) nimi, füüsiline aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, (ii) kohaletoimetamist kinnitav allkiri, (iii) UPS-i konto number ja (iv) teave, mis aitab meil teenuse pakkumise asukohtadele ligipääsu saada) ja teave, mis esitatakse meile teatud saadetuste sisu kohta, kuid vaid juhul kui sisuga saab siduda tuvastatava isiku.
 • Teave, mis võimaldab meil kontrollida isikusamasust.
 • Teiste kasutajate, kellele meil on palutud teavet saata, e-posti aadressid ja telefoninumbrid.
 • Küsitlustele vastates edastatud teave.
 • Kasutajanimi, salasõna ja muu identimisteave, mida kasutatakse UPS-i toodete ja teenuste kasutamiseks.
 • Sotsiaalmeedia kasutajatunnused, sisu ja muud andmed, mis postitatakse meie ametlikele sotsiaalmeedia lehtedele või mujal internetis (näiteks teised avalikud asukohad) ja teave (näiteks e-posti aadress või muu Teie poolt jagamiseks lubatud teave), mille saame UPS-iga seotud sotsiaalmeedia rakenduste, tööriistade ja pistikprogrammide kaudu (sh kolmandate poolte sisselogimisteenused, nagu näiteks „Logi sisse Facebooki abil“).
 • Meie rakenduste teatud funktsioonide kasutamisel ka mobiilseadme geograafiline asukoht.
 • Makseandmed (sh maksekaardi andmed või interneti makseteenuste number ja arve aadress) ja finantsteave (näiteks pangakonto numbrid).
 • Maksukohustuslasena registreerimise number, kui soovite kasutada tooteid või teenused, mille puhul see on nõutav, või kui osalete teatud kampaaniates või auhinnaloosides.
 • Muud isikuandmed, mille edastate meile UPS-i toodete või teenuste kasutamiseks.

Lisaks saame klientidelt ka tarbijate isikuandmeid, mida vajame teenuste pakkumiseks. Võime isikuandmeid saada ka kolmandatelt isikutelt, sealhulgas avalikest andmebaasidest, sotsiaalmeediast või kolmandatest isikutest partneritelt, nagu analüüsi- või turundusteenuste pakkujad.

Saadetisi peale korjates, kohale toimetades või teisi teenuseid pakkudes võime koguda andmeid füüsilise asukoha kohta. See hõlmab muu hulgas andmeid füüsilise aadressi reaalse asukoha tuvastamiseks, näiteks GPS-i andmed, geokoodid, laius- ja pikkuskraadide teave ning pildid erinevatest asukohtadest.

Lisaks sellele võime oma veebisaitide, rakenduste või UPS-iga seotud tööriistade, vidinate või pistikprogrammide kasutajatelt koguda teatud teavet automaatsete meetoditega, nagu küpsised ja veebimajakad. Sel viisil salvestatakse näiteks kasutaja IP-aadress, seadme kordumatu identifitseerimiskood, brauseri karakteristikud, seadme karakteristikud, operatsioonisüsteem, keele-eelistused, suunavad veebiaadressid ning teave teostatud toimingute kohta koos kuupäevade ja kellaaegadega. „Küpsis“ on tekstifail, mille veebisaidid salvestavad külastaja arvutisse või muusse internetiühendusega seadmesse, et tuvastada külastaja brauser või salvestada brauseri andmeid või sätteid. „Veebimajakat“ võib nimetada ka interneti-märgiseks, piksli-märgiseks või läbipaistvaks GIF-failiks, mis seob veebisaidid või rakendused veebiserveritega ja võib olla kasutusel andmete veebiserverisse tagasi saatmiseks. Selliste automaatsete kogumismeetoditega hangime ja salvestame „klikivoo“ andmeid ja tuvastame kasutusmustreid. Võime teatud automaatselt kogutud andmed, näiteks brauseri andmed, siduda muude Teie kohta kogutud andmetega, et näha näiteks, kas olete avanud Teile saadetud e-kirja. Võime veebisaidi või rakenduste külastajate andmete kogumiseks kasutada ka kolmanda poole analüütikatööriistu. Teie brauser võib anda võimaluse teatud küpsiste tüüpide kohta teavituste saamiseks või nende kasutamise piiramiseks või keelamiseks. Pidage aga meeles, et küpsiseid kasutamata ei pruugi töötada kõik meie veebisaitide või rakenduste funktsioonid. Nii meie kui ka teised (näiteks meie reklaamivõrgustikud) võime enda veebisaitide ja rakenduste kasutamisel koguda isikuandmeid meie külastajate internetitegevuse kohta, erinevatel aegadel ja kolmandate poolte veebisaitidel.

Kolmandate poolte rakenduste, tööriistade, vidinate ja pistikprogrammide pakkujad meie veebisaitidel ja rakendustes, nagu näiteks Facebooki „Like“ nupp, võivad koguda andmeid nende funktsioonide kasutamisel. Nendele andmetele laienevad vastavate teenuste pakkujate privaatsuspoliitikad ja -teatised.

Tagasi üles

Kogutud andmete kasutamine

Võime kogutud andmeid kasutada:

 • Saadetiste korjeks, kohaletoimetamiseks ja jälgimiseks
 • Teie poolt soovitud toodete ja teenuste pakkumiseks (näiteks logistika, tarneahela juhtimine, tollivormistus, vahendusteenused ja finantsteenused)
 • Maksete töötlemiseks ja kogumiseks
 • Klienditeeninduse pakkumiseks ja teie päringutele, küsimustele ja kommentaaridele vastamiseks
 • Jälgimise uuenduste edastamiseks (UPS-i ja/või meie äripartnerite poolt) ning sobiva tarnevaliku tegemiseks
 • UPS-i konto avamiseks ja haldamiseks (sh Teie internetikonto UPS.com veebisaidi ja selle erinevate funktsioonide, nagu näiteks aadressiraamat ja UPS-i arvekeskus, kasutamiseks)
 • Meie arvates teile huvi pakkuda võivate teenuste pakkumiseks
 • Teadete saatmiseks eriürituste, programmide, küsitluste, võistluste, auhinnalooside ja muude pakkumiste või kampaaniate kohta ja teie neis osalemise haldamiseks
 • Võimaldamaks teil postitada meie veebipäevikus ja suhelda UPS-iga sotsiaalmeedia vahendusel
 • Teie palvel teabe edastamiseks Teie kontaktidele
 • Meie teenustega seotud kahjunõuete töötlemiseks
 • Meie majandustegevuse teostamiseks, hindamiseks ja täiustamiseks (sh uute toodete ja teenuste arendamine; meie kommunikatsiooni haldamine; meie müügi, turunduse ja reklaami tulemuslikkuse hindamine; toodete, teenuste, veebisaitide ja rakenduste analüüs ja täiustamine; meie võrkude ja infosüsteemide turvalisuse tagamine; raamatupidamine, auditeerimine, arveldus, kontode võrdlemine ja sissenõudeteenused; ning klienditeeninduse kvaliteedi parandamine ja säilitamine)
 • Andmeanalüüsiks (sh turu ja tarbijate otsing ja analüütika, trendide analüüs ja profileerimine, finantsanalüüs ja isikuandmete anonüümseks muutmine)
 • Pettuste ja teiste keelatud tegevuste, kahjunõuete või muude riskide vältimiseks, tuvastamiseks ja ennetamiseks
 • Rakendatavate õiguslike nõuete ja poliitikatega vastavuse tagamiseks
 • Hagide algatamiseks, teostamiseks ja kaitseks
 • Vastavust puudutavate küsimuste jälgimiseks ja aruandluseks

Lisaks sellele kasutame internetis küpsiste, veebimajakate ja muude automaatsete meetoditega kogutud andmeid näiteks (i) kasutajate veebisaidi või rakenduse kasutamise kohandamiseks, (ii) sisu esitamiseks (sh reklaam) vastavalt kasutajate huvidele ja viisile, kuidas kasutaja meie veebisaiti ja rakendusi kasutab ning (iii) meie äritegevuse haldamiseks. Võime automaatselt kogutud andmeid täiendada Teie asukoha kohta kogutud andmetega (näiteks postiindeks), et pakkuda Teile huvipakkuvat sisu. Võime kasutada seda teavet ka tehniliste ja teenusega seotud probleemide diagnostikaks, veebisaitide ja rakenduste administreerimiseks, veebisaidi ja rakenduste kasutajate tuvastamiseks ja demograafiliste andmete kogumiseks meie kasutajate kohta. Kasutame klikivoo andmeid, et tuvastada kasutusmustreid ja võime kohandada enda veebisaidid ja rakendused vastavalt kasutajate vajadustele. Meie veebisaidid ja rakendused ei reageeri brauserite „Ära jälgi“ taotlustele.

Tagasi üles

Internetireklaam

Võime enda veebisaitidel ja rakendustel koguda teavet Teie interneti-tegevuse kohta ja kasutada seda enda toodete ja teenuste reklaamimiseks vastavalt Teie individuaalsetele huvidele. Privaatsusteatise selles jaotises selgitame ja täpsustame Teile saadaval olevate valikute kasutamist.

Osaleme reklaamivõrgustikes ja seetõttu võite teatud reklaame näha ka teistel veebisaitidel. Reklaamivõrgustikud võimaldavad meil enda sõnumit suunata vastavalt kasutajate demograafiale, huvidele ja kontekstile. Need võrgustikud jälgivad Teie interneti-tegevust aja jooksul ja koguvad automaatselt teavet, sealhulgas kasutatakse küpsiseid, veebiserverite logisid ja veebimajakaid. Võrgustikud kasutavad seda teavet, et kuvada Teie individuaalsetele huvidele kohandatud reklaame. Reklaamivõrgustike kogutav teave võib sisaldada andmeid Teie külastatud veebisaitide kohta vastavas võrgustikus, sealhulgas näiteks nähtud leheküljed ja reklaamid või tegevus veebisaidil. Selliseid andmeid kogutakse nii meie kui ka kolmandate poolte veebisaitidel, mis reklaamivõrgustikes osalevad. See protsess aitab meil jälgida enda turundustegevuse tõhusust. Reklaamivõrgustike huvipõhistest reklaamidest loobumise kohta saate lugeda siit.

Tagasi üles

Andmete jagamine

Me ei müü ega jaga muul viisil Teie kohta kogutud isikuandmeid, välja arvatud käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud juhtudel. Vastuvõtmis- ja kohaletoimetamisteenuste pakkumiseks jagame saadetise andmeid kolmandate isikutega, nagu saatjad, saajad, kolmandatest isikutest maksjad ja vastuvõtjad. Jagame isikuandmeid ka kolmandate pooltega, kes pakuvad teenuseid meie nimel ja vastavalt meie juhistele. Neile ei ole antud meie poolt luba nende andmete kasutamiseks või avaldamiseks muul eesmärgil, kui meie nimel osutatavate teenuste pakkumiseks või seaduslikele nõuetele vastavuse tagamiseks.

Võime kogutud isikuandmeid jagada ka enda sidusettevõtete, frantsiiside, edasimüüjate ja turunduspartneritega. Need isikud, kellele ühiselt viidatakse kui „UPS-i äripartneritele“, võivad neid andmeid kasutada privaatsusteatises nimetatud eesmärkidel. Võime UPS äripartnerite ja teiste kolmandate pooltega jagada andmeid füüsilise asukoha kohta, näiteks asukohapõhiste teenuste pakkumiseks ja täpsete ning ajakohaste kaartide arendamiseks. Lisaks, välja arvatud eelpool kirjeldatud juhtudel ja kui Te ei esita vastuväiteid, võime isikuandmeid jagada kolmandate pooltega kes ei ole UPS äripartnerid, et neil oleks võimalik pakkuda Teile huvipakkuvaid tooteid ja teenuseid.

Kolmandate poolte rakenduste, tööriistade, vidinate ja pistikprogrammide kaudu (näiteks kolmanda poole sisselogimise teenuste või Facebooki „Like“ nupu kasutamine) kogutud andmed kogutakse otse nende funktsioonide pakkujate poolt. Teabele kehtivad vastavate funktsioonide pakkujate privaatsuspoliitikad ning UPS ei vastuta nende pakkujate andmetöötluse praktika eest.

Mitmed meie kliendid ostavad terve tarneahela teenuse meilt sisse. Haldame neid tarneahelaid meie edastamise ja logistika äriüksuste kaudu ning keskendume tarneahela optimeerimisele, kauba edastamisele, rahvusvahelistele kaubandus- ja vahendusteenustele, mida pakume klientidele üle terve maailma (sealhulgas lai valik õhu-, mere- ja maismaatranspordi teenuseid). Lisaks pakume vastavatele ainulaadsetele tarneahelatele ja tööstusala (näiteks tervishoid, tehnoloogia ja tarbimis-/jaemüügiteenustele) vajadustele kohandatud infosüsteeme ja jaotuskeskuseid. Edastamise ja logistika teenuste pakkumise käigus võime saada, kasutada ja avaldada meie klientide klientide isikuandmeid. Sellisel juhul töötleme andmeid vastavalt enda kliendiga sõlmitud kokkuleppele.

Võime avaldada Teid puudutavaid andmeid ka (i) juhul, kui see on nõutav õigusnormide või kohtumenetluse (näiteks kohtuotsuse või kohtukutse) alusel, (ii) vastates ametiasutuste, näiteks õiguskaitseasutuste, päringutele, või (iii) kui peame andmete avaldamist vajalikuks või asjakohaseks tervisekahjustuste või rahaliste kahjude ennetamiseks või seoses reaalse õigusvastase tegevuse või selle kahtluse uurimisega. Jätame endale õiguse Teie andmete edastamiseks juhul, kui müüme või anname üle terve enda äritegevuse, vara või selle osa (sh ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise käigus).

Tagasi üles

Teie valikud

Pakume Teile suhtluse ja kogutavate andmete osas teatud valikud. Võite loobuda turunduskirjadest, kui klõpsate e-kirjas asuval tellimuse tühistamise lingil, valite allpool asuva tellimuse tühistamise lingi, muudate oma ups.com-i profiilis e-posti tellimuse sätteid või võtate meiega ühendust jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ toodud kontaktandmetel. Võite meiega ühendust võtta ka allpool asuvas jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ toodud kontaktandmetel ja paluda edaspidi turundusteateid mitte saata. Vastavalt jaotises „Teabe jagamine“ esitatud valikutele võite tagasi võtta oma nõusoleku või keelata teatud andmete jagamise, kui valite allpool asuva isikuandmete puutumatuse keskuse lingi või võtate meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil. Lisaks võite alati kasutada oma seaduslikke õigusi ja keelata tasuta oma isikuandmete töötlemise. Arvestame edaspidi Teie eelistustega.

E-kirjade tellimuse tühistamine

Privaatsuskeskus

Reklaamivõrgustike huvipõhistest reklaamidest loobumise kohta saate lugeda lähemalt tarbijatele mõeldud loobumislehelt:

Vaadake käitumispõhise internetireklaami iseregulatsooni aluseidAvage link uues aknas

Kui olete California osariigi resident, võite paluda oma isikuandmete jagamise lõpetamist meie teatud sidusettevõtete või kolmandate isikutega, kes võivad andmeid kasutada turunduse eesmärgil. Esitage oma eelistused meile vastavalt alltoodud juhistele.

Tagasi üles

Juurdepääs ja parandused

Vastavalt kohaldatavale õigusele (i) võite saada koopia Teie kohta kogutud isikuandmetest või uuendada või parandada andmetes sisalduvaid ebatäpsusi oma konto kaudu veebisaidil UPS.com või (ii) võite saada Teie kohta kogutud isikuandmetele juurdepääsu, kui võtate meiega ühendust isikuandmete puutumatuse teatise jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ toodud kontaktandmeid kasutades. Teie isikuandmete puutumatuse kaitseks ja turvalisuse säilitamiseks astume samme Teie isiku tuvastamiseks ja/või võime paluda enne andmetele juurdepääsu võimaldamist lisateavet. Kui usute, et Teie kohta kogutud isikuandmed on ebatäpsed, võite vastavalt kohaldatavale õigusele paluda nende parandamist või täiendamist.

Tagasi üles

Andmete edastamine

Võime Teie kohta kogutud andmeid edastada nende kogumise riigist erinevatesse riikidesse. Nende riikide andmekaitset puudutavad seadused ei pruugi vastata andmete esitamise riigis kehtivatele.

Isikuandmete teistesse riikidesse edastamisel kaitseme neid vastavalt sellele privaatsusteatisele ja kohaldatavale õigusele. Kasutame isikuandmete erinevate jurisdiktsioonide vahel edastamiseks lepingulisi kaitsemeetmeid (sh Euroopa Komisjoni standardseid lepingu tüüptingimusi).

Tagasi üles

Isikuandmete kaitse

Rakendame administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mille eesmärgiks on Teie poolt esitatud isikuandmete kaitse juhusliku, õigusvastase või lubamatu hävimise, kaotsimineku, muutmise, juurdepääsu, avaldamise või kasutamise eest. Kuigi astume samme, et anda juurdepääs oma ruumidele ja sõidukitele vaid vastavat luba omavatele isikutele, võib pakendi või kirja välisküljel asuv teave olla nähtav ka kõrvalistele isikutele.

Tagasi üles

Privaatsusteatise uuendamine

Võime käesolevat privaatsusteatist aeg ajalt ja ilma etteteatamiseta uuendada, et selles kajastuks alati meie isikuandmete töötlemise praktika hetkeseis. Privaatsusteatise oluliste muudatuste puhul avaldame selgelt nähtava teatise enda veebisaitidel. Privaatsusteatise ülaosas on näha ka selle viimane uuendamise kuupäev.

Tagasi üles

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on käesoleva privaatsusteatise kohta kommentaare või küsimusi või soovite värskendada meie valduses olevaid Teid puudutavaid andmeid või oma eelistusi, võtke meiega e-posti teel ühendust, kasutades meilirakendust.

Võtke meiega ühendust

Alati võite meile kirjutada ka järgmistel kontaktandmetel:

UPS Corporate Headquarters
Tähelepanu: ülemaailme andmekaitseametnik
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Ameerika Ühendriigid

Euroopas:

UPS Europe SA
Tähelepanu: andmekaitseametnik
Ave Ariane 5
Brüssel, B-1200
Belgia

Lisaks sellele, kui te olete Euroopa Majanduspiirkonna elanik, võite alltoodud EMP lisa jaotises „Asjaomane vastutav andmetöötleja“ sätestatu kohaselt teha kindlaks, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja.

Tagasi üles

UPS: Privaatsusteatis – EMP lisa

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna („EMP“) resident, rakenduvad Teie isikuandmete töötlemisele järgmised EMP spetsiifilised normid. EMP residentide puhul on käesoleva EMP lisa normid privaatsusteatise suhtes valitsevad.

Asjaomane vastutav andmetöötleja

Lisaks ettevõttele United Parcel Service, Inc. koguvad isikuandmeid ka meie Euroopa Majanduspiirkonnas asuvad tütar- ja sidusettevõtted.

Teie isikuandmete asjaomaseks vastutavaks andmetöötlejaks on Teie elukohariigi UPS-i üksus, vastavalt järgmisele loendile:

UPS-i vastutavad andmetöötlejad Avage link uues aknas

Saate nende vastutavate andmetöötlejatega ühendust võtta jaotises “Kuidas meiega ühendust võtta” toodud juhiste kohaselt.

Kogutavad andmed

Töötleme nimesid, e-posti aadresse ja telefoninumbreid muude isikute kohta, kellele meil on palutud teavet, saata üksnes eeldusel, et andmed meile edastanud isik on need saanud vastavalt kohaldatavale õigusele. Kui see eeldus on ebaõige, ärge paluge meil enda nimel kolmandatele isikutele teavet edastada.

Teenuste pakkumiseks võime vajada konkreetseid andmeid Teie kohta, näiteks aadressid pakkide kohaletoimetamiseks või IP-aadress meie veebisaidi ja rakenduste kasutamiseks.  Lisaks sellele on võimalik, et peame koguma ka seadusega nõutud andmeid Teie saadetiste kohta. Näiteks peame küsima, kas pakis on ohtlikke materjale.  Kui selline teave on vajalik aga Te seda meile ei esita, ei pruugi olla võimalik Teile teenuste pakkumine.

Vastavalt kohaldatavale õigusele võime küsida Teilt enne andmete automaatset kogumist, näiteks küpsiste või sarnaste vahendite abil, eraldi nõusolekut. Küpsiste ja muude sarnaste vahendite kohta, mida kasutame, saate lähemalt lugeda meie küpsiste reeglitest

Kogutud andmete kasutamine

Teie isikuandmete kogumise, kasutamise, edastamise või avaldamise õiguslikuks aluseks on (i) Teiega sõlmitud lepingu täitmine, (ii) turundus, meie teenuste parendamine ja muud õigustatud ärihuvid, (iii) vastavus juriidilistele kohustustele ja (iv) Teie ja teiste isikute oluliste huvide kaitse. Teie isikuandmete töötlemise vastavad eesmärgid lisatakse süstemaatiliselt eelpool viidatud privaatsusteatise jaotisse „Kuidas me kogutud andmeid kasutame“.

Me võime Teie isikuandmeid töödelda vaid Teie nõusolekul, kui kohaldatavad õigusaktid seda ette näevad. Nõusolekut küsides teavitame Teid ka andmete töötlemise sihtotstarbest. Nõusolekut tagasi võttes ei pruugi Teil olla edaspidi võimalik osaleda või saada kasu meie programmidest, teenustest ja algatustest, millega seoses nõusoleku andsite.  Võime kasutada Teie kohta saadud andmeid ka muudel viisidel, mis on esile toodud nende kogumise hetkel lisatud teates. 

Andmete säilitamine

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise eesmärkidega või seni, kuni seda nõuab kehtiv andmesäilituspoliitika ja/või kohaldatav õigus.  Meie andmesäilituspoliitika vastab kohalikele aegumisperioodidele ja UPS-i riiklikele seadusjärgsetele kohustustele.

Rahvusvaheline andmeedastus

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna resident, võime edastada Teie isikuandmeid riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul ei taga piisavat andmekaitset, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse. Selliste andmeedastuste puhul rakendab UPS vajalikke lepingulisi meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kaitse piisav tase (sh, näiteks, lepingu tüüptingimused). UPS-i rahvusvahelise andmeedastuse tava ja nimetatud lepingutingimuste kohta teabe saamiseks võtke meiega ühendust jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ toodud kontaktandmetel.

Teie õigused seoses isikuandmetega

Lisaks eelpool sätestatud juurdepääsu ja parandamise õigusele (jaotis „Juurdepääs ja parandamine“ teatise põhiosas) on Teil ka (i) õigus taotleda meile esitatud andmete edastamist Teile endale või teisele ettevõttele, (ii) õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete kasutamise või avaldamise osas, (iii) õigus tagasi võtta nõusolek, mille alusel Teie andmeid töötleme, (iv) õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist ja (iv) õigus taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist.

Nende õiguste kasutamine on Teie jaoks tasuta, kui taotlus ei ole alusetu, liigne või muul viisil põhjendamatu, näiteks kui see on korduv. Mõnes olukorras võime taotluse täitmisest keelduda või piirata Teie õigusi seadusega lubatud ulatuses. Enne, kui UPS saab Teile küsitud teavet esitada või ebatäpsusi parandada, võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks vajalikku teavet ja/või muid taotluse täitmiseks vajalikke andmeid. Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ toodud kontaktandmetel. Teil on alati õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Tagasi üles

UPS Freighti „veokikoormast väiksemaid“ (LTL) transporditeenuseid pakub ettevõte TFI International Inc., selle sidusettevõtted või allüksused (sh ilma piiranguteta TForce Freight), mis ei ole seotud ettevõttega United Parcel Service Inc. ega selle sidus- või tütarettevõtete ega muude seotud isikutega (UPS). UPS ei võta mingit vastutust seoses UPS Freight LTL-i transporditeenustega ega muude teenustega, mille pakkujaks või osutajaks on ettevõte TFI International Inc. või selle sidusettevõtted, allüksused, tütarettevõtted või seotud isikud.