Raha tagastamise garantii

Teatud sihtkohtade puhul annab UPS teatud teenustele tasuta garantii koos raha tagasimaksmisega. Et teada saada, kas see kehtib ka Teie saadetise suhtes, minge saidi www.ups.com saatmise või ressursside osas kättetoimetamisaja arvutamise lehele ning sisestage saadetise üksikasjad. Samuti võite seda infot küsida kohalikult UPSi klienditeeninduselt. Kui raha tagastamise garantii kehtib ning me ei toimeta saadetist kätte vastava teenuse puhul lubatud tähtaja jooksul, maksame saatmistasu (või proportsionaalse osa sellest juhul, kui tähtaja jooksul ei jõua kohale ainult osa saadetisse kuuluvaid pakke) ilma käibemaksu, tollimaksu, maksude ja lõivudeta nõudmisel kliendile tagasi või arvestame selle krediidiks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) saatedokumendid (kaasa arvatud etiketid) on nõuetekohaselt täidetud ning pakile on kantud UPS OnLineTM  saatmislahenduste osakonna poolt valmistatud paberetiketid või pakk vastab UPSi etiketijuhendi muudele asjaomastele nõuetele;

b) lähte- või sihtriigi või mis tahes transiitriigi poolt nõutavad muud dokumendid on täielikult ja nõuetekohaselt täidetud ja pakile lisatud;

c) vajadusel peab pakil olema laupäevase kättetoimetamise etikett (sihtkohtades, kus seda teenust pakutakse);

d) saadetis peab olema UPSile üle antud enne meie poolt garanteeritud kättetoimetamise võimaldamiseks määratud hiliseimat üleandmisaega;

e) klient teatab oma nõudest UPSile kirjalikult või telefoni teel 15 päeva jooksul pärast plaanilist kättetoimetamiskuupäeva, lisades teatele saaja nime ja aadressi, saatmise kuupäeva, paki kaalu ja UPSi jälgimisnumbri;

f) saadetis ei tohi olla saidi www.ups.com lisakäsitlemise tasu käsitleva osa tingimuste kohaselt lisakäsitlemist vajav saadetis.

g) saatja peab UPSile õigeaegselt esitama ja/või üles laadima kõik asjakohased andmed. Õigeaegne üleslaadimine antud kontekstis tähendab kogu olulise informatsiooni (sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubasaaja täielik nimi, täielik tarneaadress ja saadetise mõõtmed ning kaal) elektroonilist edastamist UPS-ile 15 minutit enne meie poolt määratud hiliseimat üleandmisaega, et tagada garanteeritud kättetoimetamine. 

Garantii ei kehti juhul, kui kättetoimetamine hilines põhjusel, et pakk ei vastanud veo üldtingimustes sätestatud teenusepiirangute nõuetele ja tingimustele, toimusid meist sõltumatud sündmused (vääramatu jõud) või kui toimus veo üldtingimustele vastav veo peatamine või kinnipidamisõiguse kasutamine.