Lugege, kuidas pettust ära tunda

Võltsitud tšekid või maksekorraldused

Võimalus osta praktiliselt kõike ööpäevaringselt ja asukohast olenemata annab meile ja meie virtuaalsetele naabritele kogu maailmas uskumatuid võimalusi. Kahjuks ei ole kõik sellised naabrid meie suhtes heatahtlikud. Üheks võimalikuks pettuseks on võltsitud tšekkide ja maksekorralduste saatmine kas internetis ilmunud reklaami peale või võltstööpakkumise raames, kasutades selleks enamasti teenust UPS Next Day Air® (järgmisel päeval õhutranspordiga). Sellisel juhul ei tohiks eeldada, et kättetoimetamise meetod tagab mingilgi moel paki sisu ehtsust.

Kui saate ootamatult mõne tšeki või maksekorralduse, peaksite eeldama, et see on võltsitud. Samuti peaksite olema väga ettevaatlik, kui tšekile või maksekorraldusele märgitud summa on oodatust suurem. Teile võidakse saata e-kiri, milles palutakse raha välja võtta või kontole panna ning saata üks osa sellest tagasi firma Western Union või mõne muu kanali vahendusel. Petise sõnul saate osa rahast endale jätta, kuid tegemist pole mingil juhul lahke pakkumisega, kuna algne tšekk on tõenäoliselt võltsitud. Isegi kui pank jääb esialgu uskuma tšeki või maksekorralduse ehtsust, tuleb tõde hiljem ikkagi päevavalgele ning välja makstud summa küsitakse Teie käest tagasi.

Tagasi üles

UPSi nime või brändi lubamatu kasutamine veebisaitidel

Varem pidi petturitel edu saavutamiseks olema "aus nägu". Tänapäeval aga vajavad kurjategijad pettuste toimepanekuks üksnes ehtsana näivat veebisaiti või e-kirja.

Oma klientide kaitsmiseks jälgime me regulaarselt internetti, et avastada UPSi brändi lubamatut kasutamist. UPSi intellektuaalomandi (kaubamärgid, autoriõigused, patendid ja ärisaladused) lubamatut või litsentseerimata kasutamist jälgitakse ning avastamise korral reageeritakse sellele. Palun arvestage, et mõned petuleheküljed võivad sarnaneda ehtsa UPSi veebisaidiga. Et olla kindel UPSi õige veebisaidi kasutamises, kirjutage aadressireale "ups.com" või "international.ups.com" ning ärge kasutage muudest allikatest pärinevaid linke.

Tagasi üles

Rämpspost ja õngevõtukirjad, milles lubamatult kasutatakse UPSi nime või brändi

Petukirju võib olla mitmesuguseid ning nende saatmine on UPSiga mitteseotud kolmandate isikute omavoliline tegevus. Selliste kirjade saatmist nimetatakse õngevõtuks või tüssamiseks ning see muutub üha levinumaks. Tihti võivad need kirjad jätta ehtsa mulje, kuna neil kasutatakse ettevõtte brändi, värve või muid õiguslikke tunnuseid. Enda kaitsmiseks on kasulik neid pettusevõimalusi lähemalt tundma õppida:

 • Rämpspost: tihti nimetatakse seda ka spämmiks ning tegemist on e-posti teel saadetavate saaja jaoks soovimatute otsepostitustega.
 • Õngevõtmine: see sõna viitab konfidentsiaalse info "õngitsemisele" ning tegemist on pettusega, mille korral saatja püüab kätte saada inimese isiklikke või majanduslikke andmeid.

Palun pange tähele, et UPS ei küsi inimestelt alusetult kaupade veo või teenuste eest e-posti, kirja telefoni või faksi teel makseid, isikuandmeid, majanduslikke andmeid, kontonumbreid, kasutajatunnuseid, paroole ega arvete koopiaid. UPS ei vastuta mingite pettuse tagajärjel tekkinud kulude või tasude  eest.

Teadlikkus petukirjadest, võltsitud e-kirjadest ja õngevõtmiskatsetest ning oskus neid ära tunda on äärmiselt oluline, et kaitsta ennast varguse ja muude sarnaste kuritegude eest. Sagedasemad tundemärgid, mis viitavad sellele, et e-kirja näol võib tegemist olla pettusega:

 • Kujundusvead: e-kiri sisaldab moonutatud või korrapäratu kujuga logosid 
 • Vigane keel: keelevead ning hüüumärkide ülemäärane kasutamine 
 • Kirjavead: valesti kirjutatud sõnad või lingid muudetud veebiaadressidele (Näiteks ehtsa aadressi www.ups.com asemel kasutatakse aadressi www.unitedparcelservices.com.)
  Märkus: UPS saadab ehtsaid e-kirju mitmelt erinevalt internetiaadressilt, näiteks ups.com ja upsemail.com.
 • Tagantkiirustamine: hoiatavad teated, milles palutakse koheselt tegutseda, näiteks: "Ligipääs teie kontole peatatakse 24 tunni jooksul" või "Oma paki või auhinna kättesaamiseks võtke meiega koheselt ühendust".
 • Ootamatud palved: palved, milles küsitakse raha, majanduslikke andmeid (nt pangakonto või maksekaardi numbrit) või isikuandmeid vastutasuks paki või mõne muu eseme kättetoimetamise eest 
 • Puudulikud sidevahendid: e-kirjad, milles ei pakuta välja teisi võimalusi küsitud andmete esitamiseks (nt telefoni või kirja teel või ise kohale minnes)
 • Eksitav link: e-kirjas sisalduv link, mis näiliselt suunab veebilehitseja teadaolevale ohutule saidile, kuid tegelikult viib hoopis mõnele muule saidile, mis võib olla ebaturvaline või võltsitud. Seda on võimalik tuvastada, kui hoida kursorit lingi kohal. Seepeale kuvatakse lingi tegelik aadress eraldi hüpikaknas, olekuriba vasakus servas või mõnes muus kohas sõltuvalt kasutatavast e-posti programmist. Asi on kahtlane, kui tegelik aadress ei kattu lingis kirjas oleva aadressiga. Samuti tuleb ettevaatlikult suhtuda linkidesse, mis sisaldavad tähtede asemel numbreid, lühendeid või mille tekst on veidi valesti kirjutatud.

Mõned ehtsad UPSi teated võidakse saata e-kirjadega, mis sisaldavad linki e-pakendile ("epackage"). Selliste kirjadega tahetakse tõhustada delikaatsete andmete kaitset ning vastav link esineb alati kujul https://ftp2.ups.com.

Vaata näiteks pettuse kirjadAvage link uues aknas

Tagasi üles

UPSi nime või brändi lubamatu kasutamine telefonikõnedes, SMSides, kirjades, faksidel või muus suhtluses

Lisaks võltsitud veebisaitidele ja e-kirjadele võivad petised Teie isikuandmete saamiseks kasutada ka telefoni, SMSe, faksi, kirju või muid suhtlusvahendeid. Selline võltssuhtlus on UPS-iga mitteseotud kolmandate isikute omavoliline tegevus. Väidetavalt UPSilt pärinevates petuteadetes võidakse väita, et Teile on saabunud kättetoimetamist ootav pakk. Sellistes teadetes küsitakse tavaliselt inimese isikuandmeid ja/või palutakse teha enne paki kättesaamist makse. Samuti võidakse viidata vajadusele uuendada Teie kontot ning küsitakse selleks isikuandmeid või UPSi arve koopiat. SMSides sisalduvad lingid võivad sisaldada pahavara või viia petturlikele veebisaitidele.

Kui UPS võtab Teiega ühendust seoses mõne pakiga, võib UPSi töötaja Teile alati teatada jälgimisnumbri, mille õigsust saate meie veebisaidil kontrollida. Samuti võib UPS Teiega ühendust võtta teatud teenuste pakkumise või turunduse eesmärgil, aga Teil on enne edasisi tegevusi alati võimalus kontrollida meie telefoninumbrit ja meile tagasi helistada.

Kui Teil on kahtlusi mõne teate ehtsuses, küsige helistaja ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit, kuhu tagasi helistada.

Vaadake SMSide näiteidAvage link uues aknas

Tagasi üles

Kodus töötamise pettused

Enamasti on kodus töötamise võimalusi pakkuvaid pettusi võimalik ära tunda selle järgi, et pakutakse ebareaalselt suurt töötasu, ei nõuta mingit töökogemust või küsitakse enne täpsemate andmete avaldamist tasu. Teatud pettuste äratundmine on aga keerulisem ning need võivad kaasa tuua Teie isikliku vastutuse. Mõned praktikas esinenud näited on järgmised:

 1. Palgalehtede (või tšekkide) töötleja: selle töökoha petuversiooni korral peaks töötaja justkui välja printima ja saatma palgalehti või muid tšekke või maksekorraldusi (kasutades enamasti õhuveoteenust UPS Next Day® või üleöö-kohaletoimetamist). Petis võib anda Teile või paluda Teil osta tšekkide töötlemise tarkvara ning soovida, et Te teeksite endale UPSi (või mõne konkurendi) juures konto. Samuti võib petis anda Teile tšekkide printimisel kasutatava kontonumbri, digiallkirja, nimede ja aadresside ning maksmisele kuuluvate summade loendi. Seejärel saadetakse võltsitud tšekid isikutele, kes reklaamivad internetis müümiseks mingit kaupa. Neil palutakse tšekid rahaks vahetada, kusjuures tšekile märgitud summa on tihti suurem kui pakkumishind, ning saata osa rahast koos ostetud esemega tagasi. Hiljem tagastab pank võltsitud tšekid müüjale ja nõuab raha tagasi.
 2. Veebikaupluste kvaliteedi hindamine: ehtsad kvaliteedihindajad ostavad kaupu kauplustest ning annavad oma kogemuste kohta tagasisidet kauplusele (või kolmandale isikule). Selle töökoha petuversiooni korral palutakse "kvaliteedihindajal" kasutada ostmiseks raha, mis saadetakse talle hiljem võltsinguks osutuva tšeki või maksekorraldusega. Mõnikord palutakse ka osa rahast "hinnatavale kauplusele" kolmanda isiku (nt Western Union) vahendusel tagasi saata.
 3. Tagastuste töötleja: selle töökoha petuversiooni korral pakutakse isikule osaajaga tööd ettevõtte klientidelt tagasi saadetavate saadetiste vastuvõtja ja töötlejana. Sageli müüvad sellised ettevõtted elektroonikaseadmeid, beebikaupu või autode varuosi. Teie ülesanne on pakid üle kontrollida ning järgida oma "tagastuste juhi" käest saadud juhiseid, näiteks pakkida kaup ümber ja saata see teise kohta. Võimalik, et Teil ei paluta teha töövahendite hankimiseks mingeid kulutusi ning Teile saadetakse kõik vajalikud tarvikud. Suhtlus toimub põhiliselt e-posti teel.
Tagasi üles

Võta UPS-iga ühendust

Andke meile teada

Arvate, et olete saanud kelleltki , kes väidab end olema UPS, võltsitud e-maili? Edastage e-mail aadressile fraud@ups.com ja kustutage see oma postkastist.

Teatage UPS-ile pettusest