Võtke UPS-iga ühendust

Kontaktinfo

EKLT Limited

Kontaktinfo

UPS volitatud töövõtja Eestis
Valukoja 22
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372-666-4700
Faks: +372-666-4701
E-post customer.service@upspartner.ee

UPS Europe SRL/BV

Avenue Ariane 5
1200 Brüssel
Belgia

Avalikud suhted

Jonas Nilsson: EUR6JTN@europe.ups.com