GPS-jälgimistehnoloogia teeb revolutsiooni tervishoiulogistikas

Kui saata kallihinnalisi ja väga õrnu tooteid, siis võivad täiustatud jälgimistehnoloogiad pakkuda selgeid eeliseid, mis aitavad neid algusest lõpuni kaitsta.

COVID-19 vaktsiiniviaalide rida.

COVID-19 ülemaailmse puhangu käigus tekkis suur nõudlus meditsiinitarvikute ja -seadmete järgi.

Pandeemia alguspäevil oli ühel Ühendkuningriigi ettevõttel vaja saata USA klientidele laadung meditsiinilisi kummivoolikuid. Operatsiooni Warp Speed raames, mis oli Trumpi administratsiooni avaliku ja erasektori partnerlus pandeemiaga võitlemiseks, soovis UPS Healthcare laadungi ära osta, et suunata see kasutamiseks kiirreageerijatele ja raviasutustele.

GPS-jälgimistehnoloogia võimaldas voolikud rongivagunist tuhandete teiste osade seast üles leida. UPSi töötajad eemaldasid kirurgilise täpsusega meditsiinivahendid, tõstsid need ümber kiiremale transpordivahendile ja prioritiseerisid seda tarnet.

See on hea näide sellest, kuidas uudne GPS-jälgimistehnoloogia aitab moodsatel tervishoiuorganisatsioonidel tegutseda kiiremini ja kindlamalt, et abistada patsiente ja päästa elusid.

Jälgimistehnoloogia pole muidugi midagi uut. Tänapäeval on GPS igal pool – telefonides, sõidukites ja kõikvõimalikes elektroonikaseadmetes.

Tervishoiulogistikas on aga esile kerkimas jälgimistehnoloogia rakendamine kogu saatmisvõrgustikus. Selle tulemusena teevad jälgimistehnoloogial põhinevad kohandatud teenused ja tooted tervishoiulogistikas vaikset revolutsiooni.

See tuleb täpselt õigel ajal. Tervishoid ise on revolutsiooni keerises, sest pealetulevad bioloogilised ravimid on välja vahetanud traditsioonilised ravimid ning moodustavad nüüd üle poole 50 kõige müüdavamast farmaatsiatootest.

Need ajakriitilised, temperatuuritundlikud, orgaaniliste ainete põhised ravimid nõuavad külmaahelat, mida tuleb täpselt säilitada ja jälgida. Tänu GPSile ja muudele keerukatele tehnoloogiatele on võimalik sensitiivsete saadetiste olekut ja asukohta minutihaaval kindlaks teha.

Uudsel GPS-jälgimisel põhinevad kohandatud teenused ja tooted teevad tervishoiulogistikas vaikset revolutsiooni.

Näiteks UPS Healthcare’is pakub UPS® Premier tervet sarja teenusevalikuid, millel on olemas järgmise põlvkonna andur- ja jälgimistehnoloogia – tähtsate tervishoiusaadetiste kiirtee. Funktsioonide hulgas on saadetiste täiustatud nähtavus, reaalajas jälgimine 24/7/365 juhtimistornist ning tehnoloogia abil võimalikuks tehtav prioriteetne käitlemine.

Innovaatilised logistikateenust pakkujad kasutavad isegi uudseid jälgimistehnoloogiaid, et muuta oma tavapäraseid võrgustikke spetsiaalseteks tervishoiutoodete tarneahelateks – võrgustikusisesteks võrgustikeks.

Võrgustikusisesed võrgustikud, nt UPS® Premier, kasutavad saadetiste oleku edastamiseks skannereid, vöötkoode ja etikette (aktiivseid ja passiivseid). Me võime seda võtta kui pakkide internetti. Saadetised „räägivad“ andurite ja tehnikutega, edastavad reaalajas temperatuuri, asukohta, transpordiaega, lennu- ja maanteeveo trajektoori ning muid tähtsaid näitajaid.

Kõige arenenumad võrgustikud ühendavad GPSi ja mobiilside, Bluetoothi/WiFi, multiraadio/LoRa (madalsageduslik laiavõrguprotokoll) ja RFIDi (raadiosageduslik identifikatsioon) tehnoloogiad, et tagada tervishoiusaadetiste nähtavus ja olekuteave.

Elektroonikamassiiv tähendab, et temperatuuritundlik bioloogiline ravim, mis seisab tulekahjuhooajal Californias tulisel maandumisrajal, saab hätta sattudes võrgustikus häiret anda. Meeskonnad sekkuvad, haaravad saadetise, enne kui see lävendi ületab, ja panevad kas külmkappi või lisavad kuiva jääd.

Tehnoloogia edastab ka pakilisust: operaatorid teavad, kuhu panna prioriteetseid pakke, nii et need esimesena ja kõige kiiremini maha laaditaks.

Tervishoid tugineb järjest enam ja enam suure väärtusega ja väga õrnade toodete transpordile ja kaitsmisele ning revolutsioonilise GPS-jälgimistehnoloogiaga tarneahela võrgustikud on sellele valdkonnale ilmselgelt kasulikumad.

Täiustatud GPS-jälgimistehnoloogiad annavad tervishoiulogistikale selgeid eeliseid:

1. Valmisolek
Reaalajas oleku jälgimise võimekus võimaldab ettevõtetel langetada paremaid otsuseid. Millal saabub järgmine ravimilaadung? Kellel peab olema piisav arv töötajaid, et tagada jaotamine? Kas on vaja võtta erimeetmeid? Tarneahelaid saab paremate jälgimistehnoloogiatega paremini planeerida ning ette valmistada.

2. Turve
Mõne ravimi doos maksab 80 000 USD. Mõned ravimid tekitavad sõltuvust. Ettevõtted tahavad selliste toodete olekut pidevalt teada ning monitoorimine näitab nende asukoha ja liikumise kätte inimestele, kes neid käitlevad või jälgivad. Üleüldine GPS-jälgimisvõimekus võimaldab nii aktiivset kui ka passiivset monitoorimist ning pakub parima tagatise, et saadetised jõuavad vajalikku kohta.

3. Tulemuslikkus
Jälgimisandmed võimaldavad kasutajatel oma võrgustike kohta teada saada asju, mida nad varem ei teadnud. Mis on tervishoiusaadetise optimaalne marsruut? Kui palju peatusi? Kui mitu korda saadetist käideldakse? Kuidas saab alternatiivse marsruudiga säästa kütust? Parim jälgimistehnoloogia aitab kontrolli all hoida tööjõukulusid ning parandab planeerimisvõimekust ja keskkonnasäästlikkust. Uudne jälgimistehnoloogia teeb võimalikuks ka varuplaanide koostamise juhtudeks, kui asjad ei lähe planeeritult, või ka suuremate projektide jaoks.

4. Müük ja maine
Parimate GPS-jälgimissüsteemide kasutamine tekitab patsientides ja klientides usaldust. Arenenud jälgimisvõimekusega firma on konkurentsivõimelisem kui see, kellel seda pole. Jälgimine on nii müügi- kui ka julgustusvahend.

Võtke meiega ühendust ja uurige järele, kuidas oma tähtsaid tervishoiusaadetisi arenenud jälgimislahendustega paremini kaitsta.

Naeratavad naised

Räägime

Soovime teada, millised on teie ettevõtte erisoovid ja vajadused.

Võtke meiega ühendust ja uurige, kuidas saaksite kasutada personaalset logistikakava oma äri kasvatamiseks.

Küsige eksperdilt