COVID-19 tarvikute viimine Lõuna-Aafrikasse

Kuidas UPS Healthcare kiirendab COVID-19-ga võitlemiseks vajalike vahendite jõudmist lõuna-aafriklasteni

Elupäästvate meditsiinivahendite suurlaadungi laadimine UPSi kaubalennukile.

Mõnikord vajavad ka abikäed abi

Humanitaarabi peab rasketes tingimustes olevate inimesteni jõudma kiirelt – kas siis pärast looduskatastroofe, relvakonfliktide korral või haiguspuhangute, sh ka pandeemiate korral.

Humanitaarabi logistika käib lennukite, rongide ja autodega või ka laevade, jalg- ja mootorrataste, koormaloomade või isegi droonidega. Võtku mis võtab. Abilaadungid võivad saabuda kuivjäässe pakitult, nutiandurite ja keeruka jälgimistehnoloogiaga varustatult, lihtsustatud tollimenetlusega või teistel kiirendatud viisidel, et abi jõuaks nendeni, kes seda vajavad.

UPSi hiljutised meditsiinitarvikute tarned illustreerivad humanitaarlogistika erilist keerukust, samuti eriteadmiste, taristu ja probleemide lahendamise kogemuse väärtust.

Projektil oli oluline lisaeelis: see päästis elusid.

„See töö annab hea tunde,“ ütleb Chris Larson, UPS Healthcare’i humanitaarabilogistika juht. „See annab põhjust hommikul üles tõusta ja tööle minna või õhtul kaua üleval olla.“

Xinwust Johannesburgi: humanitaarlogistika

august 2020 juhtis Larson oma meeskonnaga COVID-19 testide ja isikukaitsevahendite laadungi Hiina Xinwu piirkonna mitmetelt tootjatelt Lõuna-Aafrikas ootavate kliinikute ja patsientideni.

Üks Aafrika MTÜ, mis tegutseb koostöös Aafrika haiguste kontrolli keskustega, ostis kauba võrgupõhise meditsiinitarvikute platvormi kaudu, mis ühendab madalama sissetulekuga riike tarnijatega. Seejärel võttis rühmitus ühendust UPS Healthcare’i ja sealse ülemaailmse meeskonnaga, kuhu kuulub üle 5 500 tervishoiuspetsialisti, kes suudavad humanitaarabisaadetised kohale tuua.

„Sel hetkel püüdsid kõik isikukaitsevahendeid osta,“ ütleb Larson. „Tänu 15-aastasele tööle humanitaarabilogistika vallas oli meil võtta kogenud ülemaailmne UPSi meeskond, kes suutis saadetiste kõiki aspekte planeerida ja juhtida. Need kogemused, mis UPS omandas 2020. aastal Hiinast FEMA jaoks isikukaitsevahendeid eksportides, andsid meile teadmised ja suhted, tagamaks et abisaadetised jõuaksid sellest riigist Lõuna-Aafrikasse minimaalsete viivituste ja vähese bürokraatiaga.“

Mees mootorrattal, UPSi saadetis selja taga.

„Tänu 15-aastasele tööle humanitaarabilogistika vallas oli meil võtta kogenud ülemaailmne UPSi meeskond, kes suutis saadetiste kõiki aspekte planeerida ja juhtida.

COVID-19 testide saadetis nõudis katkematut külmaahelat ja kuni -70 kraadist temperatuuri. UPS koordineeris hoolikalt protsessi, hankides ekspordiloa, varudes kuivjääd ja kavandades õhutranspordi.

Arenenud transporditehnoloogia võimaldas jälgida jahutusveokite teekonda tehastest lennujaamadesse minuthaaval ja seejärel ka lendudel Hiinast Singapuri, kus laadung uuesti jäässe pakiti. Jätkulennud viisid tooted Johannesburgi, kus lisati uuesti jääd, et kindlustada temperatuuritundliku sisu terviklikkus enne kohaletoimetamist.

Logistikaprobleemide lahendamine enne nende tekkimist

Isikukaitsevahendite transpordilogistika oli üsna lihtne, ütleb Larson. „Kuna UPSi partneritel Hiinas on palju kogemusi vajalike COVID-19 tarvikutele ekspordiloa hankimisega, õnnestus meil vältida pikki viivitusi.“

Hiina oli hiljuti ekspordikorraldust rangemaks muutnud, et hoida ära standarditele mittevastavate isikukaitsevahendite riigist välja saatmist. Kuna ostu sooritas kolmandast osapoolest MTÜ, pidi UPS koordineerima selle agendi ja Hiina tootja vahelist suhtlust transpordinõuete osas – lasti liik, analüüsi- ja vastavussertifikaadid, faktuurarve ning teave pakendamise/transpordi üksikasjade kohta.

„Kui UPS töötab otse tootjaga, on see teave hõlpsasti kättesaadav, osa igapäevastest ettevõtmistest,,“ ütleb Larson. „Saime aru, et selle vabaühenduse jaoks oli tegemist uue asjaga, seepärast suhtlesid UPSi Hiina partnerid otse tootjaga, et hoida ära suuremaid probleeme ning panna protsess kiirelt käima.“

Lõuna-Aafrika poolel rakendas UPS oma eriteadmisi selle riigi tavade ja eeskirjade kohta, et tarvikute sissevedamine sujuvalt kulgeks. „Meie UPSi partnerid Lõuna-Aafrikas teavad, kuidas teha annetatud tollimaksuvabade kaupade tollivormistust,“ ütleb Larson. „Nad suhtlesid otse kauba saajaga, et transport kulgeks sujuvalt.“

Organisatsioonid, mis igapäevaselt transpordiga ei tegele, ei pruugi olla teadlikud keerukatest eeskirjadest ja erinevatest tollis tasumisele kuuluvatest tolli- ja käibemaksudest ning lõivudest. Need võivad takistada isegi heas usus saadetud humanitaarabi riiki sisenemist.

„Sellisel juhul võivad viivitused ja laotasud minna väga suureks,“ ütleb Larson, „ja see seab ajakriitilised saadetised ohtu.“

Larson lisab: „Keegi ei taha, et humanitaarabi jõuaks riiki, kus seda vajatakse, ainult selleks, et tollis kinni jääda. Enamikul juhtudest viib UPS kauba päritoluriigist kohale siis, kui kõik sihtkohaga seonduv on korda aetud ja tooted registreeritud. Palju parem on asjad päritoluriigis korda ajada ja oodata, kuni sihtkohas on kõik vajalikud ettevalmistused tehtud, et vältida võimalikke riknemisi ja viivitusi.“

On selge, et oleme võimelised ja valmis tarnima ülimadalat temperatuuri nõudvad ja ajakriitilised COVID-19 vaktsiinid madala ja keskmise sissetulekuga riikidesse kõikjal maailmas.

Humanitaarabi andmine kõikjal maailmas

UPS tegutseb 220 riigis ja territooriumil ning see tähendab, et meie ülemaailmne taristu ja kohalikud oskused on alati käepärast. Globaalne oskusteave kulub ära kõikvõimalikel humanitaarabimissioonidel. UPS Healthcare kasutab oma oskusteavet HIVi ja malaariaravimite käitlemisel Aafrika riikide heaks, samuti veab ta sinna reproduktiivtervishoiu vahendeid ning muid meditsiini- ja kriisiabisaadetisi.

„Töövajadus muudkui kasvab ja kasvab,“ ütleb Larson, „ja samamoodi ka meie vastutus.“

„Me saame oma võimekust kiirelt kasvatada ning vedada humanitaarabisaadetisi ükskõik kuhu,“ ütleb Larson. „Keerukate ülimadalal temperatuuril saadetiste toimetamine Lõuna-Aafrikasse tõestab veenvalt meie külmaahela pakendilahenduste tõhusust. On selge, et oleme võimelised ja valmis tarnima ülimadalat temperatuuri nõudvad ja ajakriitilised COVID-19 vaktsiinid madala ja keskmise sissetulekuga riikidesse kõikjal maailmas.“

Lugege, kuidas me tarnime oma humanitaarlogistika operatsioonidega tähtsaid tervishoiutarvikuid madala ja keskmise sissetulekuga riikidesse.

Naeratavad naised

Räägime

Soovime teada, millised on teie ettevõtte erisoovid ja vajadused.

Võtke meiega ühendust ja uurige, kuidas saaksite kasutada personaalset logistikakava oma äri kasvatamiseks.

Küsige eksperdilt