Saatelehe KKK

Saateleht

Saatelehtede abil saate luua lõpetamata saadetisi ning salvestada nende infot endale või kellelegi teisele hilisemaks töötlemiseks sõltuvalt Teile CampusShip-i halduri poolt määratud õigustest. Kui olete mingi info sisestanud, saate selle salvestada ning printida välja oma paki saatelehe. Volitatud isik saab seejärel pakile lisatud saatelehe abil kätte saadetise salvestatud andmed ning võib lisada puuduva info ja printida saadetise lõpetamiseks välja saatmissildi

Tagasi üles

Saatelehe loomine

Kui Teie CampusShip-i haldur on Teile määranud saatelehtede loomise õiguse, sisestage saatmise info tavapäraselt paki saatmise lehele. Kui olete kogu Teie käsutuses oleva info saadetise kohta sisestanud ning soovite seda salvestada ja saadetise hilisemaks lõpetamises saatelehte luua, valige link Prindi ja salvesta saateleht.

Seejärel printige saateleht ning lisage see pakile, et seda oleks võimalik hiljem saadetise lõpetamiseks töödelda. Saatelehte on võimalik luua ka täiendavate kohaletoimetamise võimaluste lehelt ja (vajadusel) ekspordivormide valimise lehelt.

Märkus: saatelehe link on kasutatav ainult neile kasutajatele, kellele haldur on määranud saatelehtede koostamise õiguse.

Tagasi üles

Saatelehe töötlemine

Saatelehe töötlemiseks valige vasakpoolselt menüüalalt Töötle saatelehte. Seejärel skaneerige saatelehel olevat triipkoodi või trükkige sisse saatelehe ID ja valige Esita. Nüüd näete selle saatelehega seotud lõpetamata saadetise infot. Saatelehe töötlemiseks lisage puuduv saadetise info.

Sõltuvalt halduri poolt Teile määratud õigustest on Teil võimalik täita erinevaid infovälju.

  • Täielik redigeerimisõigus: seda õigust omades saate redigeerida saadetise kogu infot.
  • Ainult kaaluandmete töötlemise õigus: seda õigust omades saate sisestada ainult saadetisse kuuluvate pakkide kaalusid.


Olenemata Teile määratud õigustest, on Teil võimalik saatelehte lingi Uuenda abil uuendada või valiku Saada nüüd abil saadetis lõpetada ning saatmissildid välja printida. Saatelehe uuendamise korral salvestatakse uus info, aga saatmissilte ei prindita. Valiku Saada nüüd korral saadetis lõpetatakse, nii et Teil on võimalik saatmissilte printida. Lisaks eemaldatakse saateleht selle valiku korral saatelehtede ajaloo nimekirjast.

Tagasi üles

Saatelehe staatuse kontrollimine

Enda loodud saatelehtede nägemiseks valige vasakult menüüalalt Vaata saatelehti. Märkus: Teil on võimalik saatelehtede nimekirja vaadata üksnes juhul, kui Teie CampusShip-i haldur on Teile määranud saatelehtede loomise õiguse. Saatelehtede ajaloo lehel kuvatakse kõik Teie loodud saatelehed, mis vajavad veel töötlemist. Kui saateleht on töödeldud ja saadetis on loodud, ei kuvata seda saatelehte enam saatelehtede ajaloo all. Samuti eemaldatakse saatelehed sellest nimekirjast 30 päeva järel.

Teil on võimalik iga saatelehe saadetise infot vaadata ja/või redigeerida (valige Kustuta/muuda) või üks või mitu saatelehte täielikult kustutada (valige Kustuta). Samuti saate teha valiku Korduv saadetis, mille korral luuakse uus saadetis sama infoga. Kui Teil on vaja konkreetse saadetisega seotud saatelehte uuesti välja printida (kui originaal on kadunud või kahjustatud), valige nimekirjast vajalikud saatelehed ning klõpsake Prindi saatelehed uuesti.

Tagasi üles

Ekspordidokumentide lisaminelisada oma saatelehele

Jah, vajaduse korral saate lisada oma saatelehele ekspordidokumente. Looge lihtsalt paki saatmise tööprotsessis vajalikud dokumendid ning valige Prindi ja salvesta saateleht. Ent kui ekspordidokumente tuleb saatelehe töötlemise ajal uuendada, saab seda teha ainult täieliku redigeerimisõigusega töötleja.

Tagasi üles