Saatmiseelistused

UPS CampusShip-i saab muuta saadetiste töötlemisel efektiivsemaks aadressiraamatute, jaotusnimekirjade, eelseadistatud saatmisteenuste ja pakendivalikute abil, seadistades need saatmiseelistustes.

Saatmisvõimalused

Saatmissuvandite moodul sisaldab saatmisteenuste ripploendit ja pakendi tüübi ripploendit.

Märkus: Mõne UPS CampusShip-i teenuse ja funktsiooni kasutamiseks peab UPS CampusShip-i haldur selle enne määrama. Halduriga ühenduse võtmiseks vajutage saadetise loomise lehe alumises osas nuppu Otsi haldurit (kui on olemas) või Ettevõtte tugi. Lisateabe saamiseks lugege veebilehel UPS.com jaotist Ressursid.

Teenus: UPSi saatmisteenuse eelistuse seadmisel muutub see teenus saadetise loomise saatmisteenuste ripploendis vaikimisi valikuks. Saadetise töötlemisel saate muuta mis tahes eelseatud teenusevalikut.

Pakend: Kui mõni pakendi eelistustest on eelseatud, saab sellest eelistusest saadetise loomise lehe pakendi ripploendis vaikimisi valik. Osa pakenditüüpe võivad Teie teenusevaliku puhul olla kehtetud.

Muudetud teenuse või pakendieelistuste salvestamiseks valige suvand Uuenda. Lisateabe saamiseks pakendi kohta lugege selle juhendi jaotist Pakend.

Tagasi üles

Viitenumbrite suvandid

Viitenumbrite jaotises saate seada vaikimisi viitenumbrid, mis kuvatakse saatmisvormi avamisel. Saate need numbrid säilitada või üle kirjutada.

Viitenumbrite abil kajastatakse ostutellimuse numbreid, arvenumbreid jne. Viitenumbrid koosnevad väärtusest (tähed, numbrid või tähed ja numbrid) ja kirjeldusest.

Haldurid saavad luua või importida viitenumbreid ja salvestada need loenditena. See võimaldab ettevõtte saatjatel viitenumbreid valida või kontrollida loendites olevate teadaolevate väärtuste põhjal. Loendites otsimiseks ja konkreetse viitenumbri väärtuse valimiseks valige viitenumbri välja kõrval olevat nuppu Otsi.

Viitenumbrite muudetud eelistuste salvestamiseks vajutage nuppu Uuenda.

Tagasi üles

Maksemeetodi suvandid

Maksemeetodi jaotises saate seada maksemeetodi, mida kuvatakse saadetiste töötlemisel vaikimisi maksemeetodina. Vaikimisi maksemeetodi valikud on seotud UPSi kontoga vastavalt Teie saatmiskohale või maksekaardile (nt deebet- või krediitkaardiga).

Muudetud maksmiseelistuste salvestamiseks vajutage nuppu Uuenda.

Märkus: Teie ettevõtte haldur võib olla osa maksemeetoditest piiranud. Lisateavet maksemeetodite kohta saate selle juhendi jaotisest Maksemeetodid.

Tagasi üles

Saatmisajaloo suvandid

Saatmisajaloo moodul määrab selle, kuidas kuvatakse eelmiste saadetiste kokkuvõtlikku infot.

Tabelveergudes kuvatavate väljade muutmiseks toimige järgmiselt:

  1. Tühjendage tabeliseadistuste märkeruut Kasuta vaikeajalugu.
  2. Kuvatavate päevade arvu muutmiseks valige ripploendist 1 päev, 7 päeva, 30 päeva või soovitud kuupäevade vahemik.

    Kuvatava info muutmiseks valige ühes neljast veerust ripploend Muuda kuva. Valige, millist välja soovite tabeliveerus kuvada. Kontrollige üle, et sama väli ei oleks valitud mitmele veerule.

    Tabeliveergude sorteerimise muutmiseks valige "Tabeli sorteerimine" ripploendist üks veergude esitamise võimalusest. Saate kuvada tabeli tulemused kasvavas või kahanevas järjekorras, vajutades vastavat nuppu.


Veeru vaikeseadistuste taastamiseks märkige tabeliseadistuste ruut Kasuta vaikeajalugu. Kui olete veeru kuvaseadistusi muutnud ja soovite tabeli vaikimisi veerge ja sortimisjärjekorda tagasi saada, taastab see UPS CampusShip-i saatmisajaloo lehe algsed seadistused.

Saatmisajaloo muudetud eelistuste salvestamiseks vajutage nuppu Uuenda.

Tagasi üles

Pealekorje, printimine ja aadressiraamatu suvandid

UPSi pealekorjetaotluste aegade moodulis saate seada vaikimisi aja, millal pealekorjetaotlustega seotud pakid on pealekorjeks valmis. Samuti saate seada hiliseima aja, millal pakke peale korjata.

Printimiseelistuste moodulis saate seada printeri eelistused, mis määravad saadetiste töötlemisel kviitungite ja siltide printimise.

  • Valige märkeruut Prindi kviitung, kui soovite, et kviitung oleks saadetise vormistamisel alati printimisvalmis.
  • Valige termoprinteri märkeruudud, kui soovite kasutada siltide ja kviitungite printimiseks UPSi termoprinterit, mitte laserprinterit. Märkus: Selle suvandi toimimiseks peab olema installitud UPSi termoprinter. UPSi termoprinteri installimiseks vajutage printeridraiverite allalaadimise lingile.
  • Printeri (laser- või termoprinteri) testimiseks vajutage suvandit Prindi näidissilt.

Aadressiraamatu moodulis saate seada eelistused uute aadresside automaatseks salvestamiseks UPSi aadressiraamatusse saadetiste töötlemisel UPS CampusShip-is.

Muudetud eelistuste salvestamiseks vajutage nuppu Uuenda.

Tagasi üles