Saadetise loomine

UPS CampusShip-i näol on Teie käsutuses võimas saatmistööriist. Saatmisprotsess võimaldab kiiret, sujuvat pakietikettide loomist, kasutades aadressiraamatuid, jaotusnimekirju, saatmiseelistusi ja halduri seatud väärtusi. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate muuta või üle kirjutada enamiku eelseadistatud väärtustest otsa saatmiskuval.

Märkus: Mõne UPS CampusShip-i teenuse ja funktsiooni kasutamiseks peab UPS CampusShip-i haldur selle enne määrama. Halduriga ühenduse võtmiseks vajutage saadetise loomise lehe alumises osas nuppu Otsi haldurit (kui on olemas) või Ettevõtte tugi.

See dokument sisaldab:

Alustamine


Aadressiraamatute kasutamine

Saatmise sihtkoha aadressivälja täitmiseks on mitu võimalust.

  • Sisestage saaja või jaotusnimekirja nimi. Sisestamise ajal kuvatakse kattuvate kirjete loend.
  • Valige enda isiklike aadresside ripploendist aadress või jaotusnimekiri.
  • Valige aadress või jaotusnimekiri oma ettevõtte aadressiraamatust.
  • Valige aadress välisest aadressiraamatust.
  • Sisestage uus aadress, valides Sisesta uus aadress.

Paki-, teenuste- ja makseinfo

Pakendamine
Vaadake oma pakendamise valik üle ja muutke seda vajaduse järgi. Kui Teil on eelseatud pakendamiseelistus, kuvatakse see pakendamise ripploendis.

Valige rippmenüüst saadetises olevate pakkide arv (kuni 20). Vaikeseadistus on üks pakk.

Sisestage saadetise kogukaal.

  • Valides pakendiks UPSi ümbriku, ei ole kaalu vaja.
  • Kui valite muu pakendamise, sisestage saadetise tegelik mahukaal.

Kui saadetis koosneb rohkem kui ühest pakist, saate määrata igale pakile eri väärtuse või kasutada kõigil pakkidel sama väärtust. Kui valite Ei valiku Kasutage kõikide pakkide puhul samasid väärtuseid puhul, saate järgmisel leheküljel iga saadetises oleva paki kohta sisestada eraldi andmed.   Paki saadetisest eemaldamiseks valige paki info kõrvalt Kustutage.

Vaadake oma saatmisteenuse valik üle ja vajaduse korral muutke seda. Kui Te pole kindel, milline teenus on Teie saadetise jaoks parim, valige teenuste rippmenüü kõrvalt link Teenuse võimaluste võrdlemine, et saada rohkem teavet olemasolevate valikute kohta. Kui olete eelseadistanud saatmisteenuse eelistused, kuvatakse eelistused teenuste rippmenüüs.

Viitenumbrite sisestamine
Sisestage soovitud või vajalikud viitenumbrid. (Osa viitenumbritest võib olla ette näinud või määranud haldur.) Kui haldur on eelmääranud vaikimisi viitenumbrid, kuvatakse viitenumbri väärtus tekstina, mida Te ei saa muuta ega otsida.

Maksemeetod
Teie maksemeetod määratakse tõenäoliselt vaikimisi Teie saatmise asukoha UPSi kontole, või olete määranud saatmiseelistused (nt maksekaart või kolmanda osapoole kontonumber), mis kuvatakse Teie saatmisvormides. Praeguse saadetise maksemeetodi muutmiseks valige rippmenüüst Saatmistasu arve saaja.

Saatmise üksikasjade vaatamiseks täitke suvandi Vaata enne selle saadetise lõplikku vormistamist üle saatmise üksikasjad, sh hind märkeruut. Saadetise lõplikuks vormistamiseks ja pakietikettide printimiseks valige Järgmine.

Tagasi üles

Valikulised teenused


Deklareeritud väärtus
UPSi vastutus piirdub vastavates veotingimustes sätestatuga. UPSi vastutuse piirmäära saab suurendada, deklareerides saadetisele kõrgema väärtuse ja makstes selle eest lisatasu. UPSi konto kaudu tehtavate tehingute korral on paki maksimaalne deklareeritud väärtus 50 000 USA dollarit või summa ekvivalent kohalikus vääringus (sh maksekaarditehingud, mille tegemisel esitatakse UPSi kontonumber) ning maksekaarditehingute korral 5 000 USA dollarit või samaväärne summa kohalikus vääringus. Sisestades deklareeritud väärtuse, tuleb Teil maksta lisatasu kõigi summade eest, mis ületavad 100 dollarit või samaväärse summa kohalikus vääringus.

Tagastusteenus
UPSi tagastusteenuse valimise korral sisestage kauba kirjeldus. Lisateavet tagastusteenuste kohta saate tagastusteenuste spikrist.

Quantum View Notify®
Kui sisestatud või valitud aadress sisaldab e-posti aadressi, võite selle ruudu märkida, kui soovite saata Quantum View Notify saatmisteatise kuni viiele e-posti aadressile. Samuti võite saata valitud aadressidele kättetoimetamise teatised ja eriteated. Alternatiivina võite valida Quantum View Notify seadistuste muutmiseks või sisestamiseks suvandi Lisa saatmisvalikud. Võite sisestada e-posti aadressid, valida teatise tüübi ja lisada e-posti sõnumi.

UPSi CO2-neutraalne
UPSi CO2-neutraalne saadetis pakub võimalust korvata saadetise transpordiga seotud süsinikuemissioon.

Tagasi üles