Teenuste KKK

Kuidas saata UPS CampusShipi abil rahvusvahelist pakki?

UPS CampusShip võimaldab klientidel saata rahvusvahelisi saadetisi, eeldusel, et neil on kõigi pakkide kohta vajalikud ekspordidokumendid. Saadetisele asjakohaste vormide valimiseks toimige järgmiselt.

 1. Pärast saadetise vormistamist kuvatakse kas leht Lõpeta saatmine või Vali dokumendivormid (lähtuvalt rahvusvaheliste dokumentide seadetest).

  Kui olete juba seadnud rahvusvaheliste dokumentide eelistused, mille alusel kuvatakse teie saadetisele soovitatavad vormid, ilmub leht Vali dokumendivormid. Soovitatavate ekspordivormide kõrval olevad ruudud on märgitud. Saate kõiki loendis olevaid vorme lisada või eemaldada.

  Kui Te ei ole vormisoovituste saamiseks rahvusvahelise dokumendi eelistusi seadnud, kuvatakse leht Lõpeta saadetis. Valige saadetise jaoks ekspordidokumentide saamiseks jaotises Järgmised sammud link Ekspordidokumendid.

  Märkus:
  Saate seada rahvusvaheliste dokumentide eelistused lehel Muuda saatmiseelistusi. Printige enne lehelt Lõpeta saatmine või Vali dokumendivormid lahkumist välja kõik vajalikud dokumendid ja sildid.

 2. Kui olete seadnud rahvusvaheliste dokumentide eelistused, kuvatakse leht Vali dokumendivormid. Võite täita valitud vormid veebis või printida tühjad vormid välja ja täita need käsitsi.
 • Vajaliku info lisamiseks valige suvand Loo dokumendid ning koostage prinditavad ekspordidokumendid.
 • Valitud vormide käsitsi täitmiseks valige Prindi tühjad vormid.

Märkus: Rahvusvahelised vormid peavad olema halduri poolt lubatud.

Selleks et teha kindlaks, kas Teie saadetise jaoks on vaja ekspordidokumente, valige tööriistaribalt Ressursid ja seejärel Ekspordidokumentatsioon. Lisateabe saamiseks valige lehelt Ekspordidokumentatsioon suvand Asjatundliku abi saamiseks pöörduge UPSi poole , misjärel kuvatakse rahvusvahelise klienditeeninduse telefoninumber.

Kui asute USAs või Puerto Ricos ning vaja on saatja ekspordideklaratsiooni (SED), võimaldab UPS CampusShip eksportijatel täita SED elektrooniliselt USA statistikaameti kaudu või käsitsi.

SED elektrooniliseks esitamiseks suunab UPS CampusShip teid ACE veebilehele, kus saab SED enne saatmise vormistamist esitada. Pärast SED esitamist saate saadetise lõpetada ning printida  UPS CampusShipi abil sildid ja kviitungi.

Selle teenuse kasutamiseks peavad eksportijad registreeruma ACE veebilehel (https://ace.cbp.dhs.gov/). Kui soovite täita SED käsitsi, peate lisama nõutava SED vormi pakile.

Lisateabe saamiseks helistage ACE klienditoele telefonil 1-877-715-4433. Lisateabe saamiseks UPSi rahvusvaheliste teenuste kohta pöörduge UPSi ekspordisaadetiste osakonna poole numbril 502-485-2625.

Märkus: kui lasete SED esitada UPSil võidakse selle eest nõuda tasu.

Tagasi üles

Kuidas anda pakid UPSile üle?

See vastus kehtib klientidele, kes saadavad USAst.

 • Igapäevase pealekorje teenust mittekasutavad kliendid: UPSi maismaa, UPS 3. päeva valikuliseSM ja UPS Standardi saadetised saab viia UPSi volitatud esindusse või anda üle UPSi kullerile. Lähima kogumispunkti leidmiseks valige tööriistaribal Ressursid ja seejärel Kogumispunktide lokaator.
 • Igapäevase pealekorje teenust kasutavad kliendid: Kuller tuleb Teie saadetistele järele vastavalt ajakavale.

Tagasi üles

Kuidas kasutada UPS CampusShip-is UPSi tagastusteenuseid?

UPS CampusShip sisaldab mitmesuguseid tagastusteenuseid, mille abil Teil ja Teie klientidel on võimalik kaupu nominaalse tasu eest tagasi saata. Märkus: Tagastusteenused on saadaval enamikus riikides ja territooriumidel. Samuti võivad mõned tagastusteenused olla saadaval vaid juhul, kui haldur on need aktiveerinud.

UPS Returns®- Print Return Label (Prindidud tagastussilt): See tagastusteenus võimaldab Teil koostada tagastusetiketi ning saata see saajale koos saadetisega või eraldi.

UPS Returns® Plus: Selle variandi korral on UPSi kulleril tagastatavale pakile järele minnes prinditud tagastussilt juba kaasas. Valige järgmise kahe võimaluse vahel:

 • 1 UPS Pickup Attempt (UPSi 1 pealekorje katse) - võimaldab saatjal tellida USAs UPSi nõuetele vastava tagastatava paki jaoks ühe pealekorje katse. Kui pakki ei õnnestu kätte saada, jäetakse silt paki saatja kätte, et ta tagastaks paki mis tahes UPSi meetodil.
 • 3 UPS Pickup Attempts (UPSi 3 pealekorje katset) - võimaldab saatjal tellida USAs UPSi nõuetele vastava tagastatava paki jaoks ühe pealekorje katse. Pärast kolmandat järeletulekukatset tagastatakse silt UPSile.


UPS Electronic Return Label (ERL) (UPSi elektrooniline tagastussilt): selle valiku korral saadetakse tagastussilt Teie kliendile. Silti saab seejärel koos kviitungiga ning pealekorje korraldamise infoga välja printida.

UPS Print and Mail Return Label (UPS trükib ja postitab tagastussildi): selle valiku korral prindib ja saadab UPS tagastussildi Teie eest kirja teel Teie kliendile, pakkudes sobivat tagastusvõimalust mitmesuguste olukordade jaoks, sh toote tagasikutsumine.

Tagasi üles

Kas UPS CampusShipis saab saata COD-tingimusel?

UPS aktsepteerib COD-tingimusega saadetisi järgmistes piirkondades:

 • USA ja Puerto Rico vahelised saadetised
 • Kanadas
 • Kanada ja USA vahel
 • EL-is, Norras ja Šveitsis.


Märkus: COD võib olla kasutatav üksnes siis, kui Teie CampusShip administraator on selle lubanud.

UPSi COD-teenus võimaldab teil müüa klientidele krediidita või ettemakseta.

COD-teenus on kasutatav kuni summani 50 000 USA dollarit või samaväärne summa kohalikus vääringus iga paki kohta, kus maksevahendina kasutatakse tšekki. EL-is on UPS-i COD-teenus kättesaadav kuni summani 5000 USA dollarit või samaväärne summa kohalikus vääringus, kui maksevahendina kasutatakse sularaha ( 750 sularahaga COD-saadetiste puhul, mis saadetakse Prantsusmaale). Märkus: Sularahamakse on saadaval üksnes Euroopas. UPS edastab COD-paki ja kasseerib saajalt summa, mis on näidatud UPS-i COD-sildil. Sissenõutud raha kantakse üle kohe.

Saate nõuda, et UPS aktsepteeriks COD-paki täpses summas vaid maksekorraldust, tšekki, ametlikku pangatšekki, sularaha (ainult Euroopas) või muud vahendit. Kui Te seda võimalust ei määra, võib UPS aktsepteerida ka ettevõtte ja isiklikke tšekke. UPS ei aktsepteeri sularaha (valuutat) millises tahes summas COD-paki jaoks. Märkus: Kanadas saate nõuda, et UPS aktsepteeriks ainult maksekorraldust, pangagarantiid või ametlikku pangatšekki.

Lisateabe saamiseks COD kohta valige tööriistaribal Ressursid, seejärel UPSi klienditeenindus, Hinnad ja kohaletoimetamise ajad ning Lisateenused.

Tagasi üles

Mis on saadetise maksimaalne deklareeritud väärtus?

UPS CampusShip toetab UPSi konto olemasolul kuni 50 000 USA dollari suurust või samaväärset kohalikus vääringus summat. Maksekaarditehingud (nt deebet- ja krediitkaart) on piiratud summaga 5000 USA dollarit või samaväärne summa kohalikus vääringus.

Tagasi üles

Kas ma saan UPSilt tellida temperatuuritundliku või kindlaks ajaks kättetoimetamist vajava paki jälgimist?

UPSi ennetava reageerimise™ võimalusega saate anda UPSile õiguse  jälgida Teie kindlaks ajaks kättetoimetamist vajava paki liikumist läbi UPSi võrgu. Kui pakk jääb eeldatud ajal skaneerimata, teatame sellest ennetavalt Teile ja Teie klientidele. Kui plaanitud ajal kättetoimetamine ei ole võimalik, teeb UPS mõistlikke jõupingutusi nõuetekohaselt tähistatud temperatuuritundlike pakkide kaitsmiseks kuni ajani, millal on võimalik need kätte toimetada.

Märkus: See lepingu alusel osutatav tasuline teenus on kasutatav koos USA riigisiseste saadetistega (UPS Next Day Air®Early A.M.®, UPS Next Day Air®, UPS Next Day Air Saver® (UPS järgmise päeva varahommikul õhutranspordiga, UPS järgmisel päeval õhutranspordiga, UPS järgmisel päeval õhutranspordiga (säästu))), USAst lähtuvate rahvusvaheliste saadetistega (UPS Worldwide Express PlusSM, UPS Worldwide ExpressSM, UPS Worldwide SaverSM, UPS Worldwide Express NA1SM), muudest riikidest lähtuvate rahvusvaheliste saadetistega (UPS Express Plus®, UPS Express NA1, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM), piiriüleste saadetistega (UPS Express Plus®, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM) ja riigisiseste saadetistega (UPS Express Plus®, UPS ExpressSM, UPS Express SaverSM), mis liiguvad riikide vahel, kus UPSi ennetava reageerimise teenus on võimaldatud.

 

Tagasi üles