Viitenumbrite importimine

Kuidas importida viitenumbreid

Haldurid saavad luua või importida viitenumbreid ja salvestada need loenditena. See võimaldab ettevõtte saatjatel viitenumbreid valida või kontrollida loendites olevate teadaolevate väärtuste põhjal. Viitenumbrite loendeid saab importida järgmiselt:

 1. Valige sakk Haldamine ja klõpsake Halda viitenumbreid. Valige ühe viitenumbrite loendi (kokku võib neid olla kolm) alt Impordi viitenumbrid. Kuvataval lehel saate importida faili või vitenumbri info, mis lisatakse olemasolevasse faili või millega kirjutatakse üle olemasolevate viitenumbrite loend.
 2. Faili importimiseks sisestage failitee ja nimi või leidke faili asukoht kaustades sirvimise abil. Pärast faili asukoha määramist valige Ava, misjärel ilmub tekst tekstiboksi Imporditav fail.
  Märkus: Imporditava faili laiend peab olema .csv.
 3. Pärast faili asukoha määramist valige imporditava failiga teostatav toiming. Nupp Lisa imporditud viitenumbrid loendisse lisab viitenumbrite impordifaili olemasolevale viitenumbrite loendile. Raadionupp Kirjuta üle kirjutab olemasoleva viitenumbrite info äsja imporditud failidega üle.
 4. Protsessi alustamiseks valige Impordi, loobumiseks valige Tühista.

Tagasi üles

Viitenumbrite impordifaili vorming

Vaadake iga teabevälja andmeid allolevast impordifaili vormingu tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Lisateabe saamiseks .csv-failide salvestamise kohta lugege jaotisest Enne alustamist põhiinfo kogumise kohta.

Koma kasutamine väljaeraldajana:
teabe importimisel kasutatakse kirjete väljadel oleva info eraldamiseks koma. Kui väli on tühi, võimaldab koma edasi liikuda järgmisele väljale.

 • Näidiskirje üksnes nõutava väljaga:
  viitenumbri väärtus,
 • Näidiskirje kõigi väljadega:
  viitenumbri väärtus, viitekirjeldus

Välja nimi

Välja tüüp

Maksimaalne väljapikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Viiteväärtus

Tähed ja numbrid

35

Jah

Viiteväärtus on ettevõttes kordumatu

Viitekirjeldus

Tähed ja numbrid

50

Ei

Kirjeldust kasutatakse viiteväärtuse tuvastamiseks

Tagasi üles