Ekspordi viitenumbrid

Viitenumbrite eksportimine

Üksikute viitenumbrite käsitsi muutmise asemel võib haldur eksportida viitenumbrite andmed faili ning muuta korraga mitut kirjet. Seejärel on võimalik muudetud fail tagasi UPS CampusShipi importida.

Viitenumbrite andmete eksportimiseks valige mõne viitenumbrite haldamise lehel kuvatava viitenumbrite nimekirja all käsk Ekspordi viitenumbreid. (Kuvatakse kuni kolm nimekirja.) Lingi valimise korral luuakse vastav ekspordikorraldus.

Failide oleku eksportimine

Pärast ekspordikorralduse loomist on teil võimalik kontrollida ekraanilt oma ekspordikorralduse olekut.

Faili ekspordikorralduse olekuks võib olla:

  • Töötlemisel: see näitab, et ekspordikorraldust töödeldakse ning see lõpetatakse varsti, sõltuvalt faili suurusest. Uusima oleku vaatamiseks värskendage lehte.
  • Täidetud: Kuvatakse andmete vaatamise link
  • Täitmisel tekkisid vead: Kuvatakse andmete ja vigade vaatamise lingid
  • Nurjus: Kuvatakse vigade vaatamise link

Muude eksporditegevuste oleku kontrollimiseks valige olekutabeli sortimise ripploendist Näita kõiki, Ainult asukoha eksport, Ainult kasutaja eksport, Ainult aadressi eksport või Ainult viitenumbri eksport.