/
  • Operational Adjustment to Shipments to the US from June 22 – June 25, 2021… Veel
  • UPSi teenused Indiasse ja Indiast väljuval suunal… Veel
  • UPS jätkab tegevust: Koroonaviirusega seotud teenusemuudatused… lisa… Veel
Liikuge põhiosani

Failide eksportimine

Kuidas eksportida faile

Üksikute kasutajate, asukohtade ja viitenumbrite käsitsi muutmise asemel saab haldur eksportida andmed faili ja muuta korraga mitut kirjet. Muudetud faili saab importida tagasi UPS CampusShipi, lisades selle olemasolevale failile või kirjutades olemasoleva info üle.

Lisateavet failide importimise kohta saate käesolevast juhendi jaotise Põhiinfo kogumine alt lõigust Faili importimine.

Ekspordifail on .csv-fail (Comma Separated Value) ehk tekstifail, kus väljad on eraldatud ilma tühikuta komadega. Iga kirje peab olema eraldi real. Fail peab lõppema laiendiga .csv.

Koma kasutamine väljaeraldajana:
teabe eksportimisel kasutatakse kirjete väljadel oleva info eraldamiseks koma. Kui väli on tühi, sisestatakse selle asemel samuti koma, et liikuda järgmisele väljale. Seega võib failis olla mitu järjestikust ilma tühikuteta koma.

Ettevõtte haldurid saavad:

  • eksportida asukohti
  • eksportida kasutajaid
  • eksportida ettevõtte aadressiraamatu
  • eksportida viitenumbreid


Lisateavet kindlate failikategooriate (asukohad, kasutajad jne) eksportimise kohta lugege käesoleva juhendi jaotisest UPS CampusShipi haldamine.

Tagasi üles

Kuidas eksportida .csv-faili

.cv-faili saab lihtsalt eksportida tabeltöötlusprogrammi, näiteks Microsoft Excel ja teised, ning seal muuta.

  1. Valige UPS CampusShipi haldamise jaotises üks hallatavate teemade all olev eksporditav failitüüp.
  2. Mõne failitüübi, näiteks viitenumbrid, saab valida otse viitenumbrite loendite lehelt. Teiste failitüüpide korral, näiteks asukohad ja kasutajad, saab otsida ja valida tulemuste kogumist mitu kandidaati ning seejärl algatada ekspordi.
  3. Teie ekspordiolekut saab üle vaadata lehel Impordi ja ekspordi olek. Kui eksportimine jõuab lõpule või tekib selle käigus tõrge, pääsete juurde tõrgete üksikasjadele.

Microsoft, Windows ja Microsoft Excel on Microsoft Corporationi kaubamärgid.

Tagasi üles

Seonduv info

UPSi kontakt

Kui Teil on UPS CampusShip-i kohta küsimusi, pöörduge oma UPS CampusShip-i halduri poole. UPS CampusShip-i tehnilise toe poole pöördumiseks klõpsake järgnevat linki.

UPS CampusShip-i tehniline tugi