Kogu põhiinfot

Kuidas koguda põhiinfot

Allpool on toodud teabe liigid, mida on vaja UPS CampusShipi seadistamisel.

Töötajate andmed
Koguge kokku asjakohane info töötajate kohta: nimed, UPS CampusShipi kasutajatele määratud kasutajanimed, asukohad, e-posti aadressid ja telefonnumbrid. Rühmitage töötajad vastavalt saatmisõigustele (näiteks kasutajaõigused), mida neil on kõige efektiivsemalt töötamiseks vaja. Need rühmad moodustavad saatmisõiguste kogumid, mille te hiljem loote. Rohkem infot saatmisõiguste kogumite loomise kohta lugege selles juhendis olevat saatmisõiguste kogumite jaotist.
Märkus: Töötajatele, kes saadavad mitmest asukohast, saate anda õiguste seadistamisel liikuva kasutaja oleku.

Kontonumbrid ja aadressid
Koguge kokku oma ettevõtte UPS-i kontonumbrid, järeletulekuaadressid ja saatmiskohad.

Viitenumbrid
Koguge kokku viitenumbrid, mida soovite kasutada pakkide identifitseerimiseks (nt kliendi-/juhtumikoodid, osakonnakoodid, kulukoodid, projektinumbrid jne). Määrake kindlaks, kuidas neid viitevälju nimetada ning otsustage, kas väljad vajavad kontrollimist. (Pakki ei saa ebaõige info sisestamise korral töödelda.)
Märkus: Imporditava, mitte käsitsi sisestatava info (ettevõtte aadressifailid, asukohad, viitenumbri väärtus ja kasutajad) korral peab faililaiendiks olema .csv. Importimist kirjeldatakse jaotises Faili importimine.