Imporditööriistade kasutamine KKK

Kuidas eksportida aadresse?

 1. Valige tööriistaribalt Minu sätted ning seejärel soovitud aadressiraamatust Impordi aadressid.
 2. Uue faili importimiseks sisestage Tee või Asukoht ning Faili nimi või otsige fail, mida soovite importida. Pärast faili leidmist valige Ava, et paigutada fail tekstiboksidesse Asukoht ja Faili nimi.
 3. Valige, kas lisate imporditud aadressid olemasolevasse loendisse või kirjutate olemasoleva loendi üle. Olemasoleva loendi ülekirjutamise korral asendatakse teie praegused aadressiraamatud imporditavate aadressiraamatutega. Valige Impordi.

Märkus: Imporditavatel failidel peavad olema kolm järgmist omadust.

 • Faililaiend peab olema .csv.
 • Tegemist peab olema komaeraldajaga failidega.
 • Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.


Täpsemat infot failivormingu nõuete kohta lugege sellest jaotisest lõigust Aadresside impordifaili vorming.

Tagasi üles

Kuidas importida asukohti?

Valige lehe vasakult küljelt Haldus, seejärel Halda asukohti ning siis Impordi asukohad.

Uue faili importimiseks toimige järgmiselt:

 1. Sisestage Tee või Asukoht ning Faili nimi või otsige fail, mida soovite importida.
 2. Pärast faili leidmist valige Ava, et paigutada fail tekstiboksidesse Asukoht ja Faili nimi.
 3. Valige Impordi, misjärel lisatakse imporditud asukohad teie praegusesse loendisse.

Märkus: Imporditavatel failidel peavad olema kolm järgmist omadust.

 • Faililaiend peab olema .csv.
 • Tegemist peab olema komaeraldajaga failidega.
 • Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.

Täpsemat infot failivormingu nõuete kohta lugege sellest jaotisest lõigust Asukohtade impordifaili vorming.

Tagasi üles

Kuidas importida viitenumbreid?

Valige lehe vasakult küljelt Haldus, seejärel Halda viitenumbreid ning siis Impordi viitenumbrid.

Uue faili importimiseks toimige järgmiselt:

 1. Sisestage Tee või Asukoht ning Faili nimi või otsige fail, mida soovite importida.
 2. Pärast faili leidmist valige Ava, et paigutada fail tekstiboksidesse Asukoht ja Faili nimi.
 3. Valige, kas lisate imporditud viitenumbrid olemasolevasse loendisse või kirjutate olemasoleva loendi üle. Olemasolevate viitenumbrite ülekirjutamise korral asendatakse teie praegused viitenumbrid imporditavate viitenumbritega.
 4. Valige Impordi.

Märkus: Imporditavatel failidel peavad olema kolm järgmist omadust.

 • Faililaiend peab olema .csv.
 • Tegemist peab olema komaeraldajaga failidega.
 • Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.


Täpsemat infot failivormingu nõuete kohta lugege sellest jaotisest lõigust Viitenumbrite impordifaili vorming.

Tagasi üles

Kuidas importida kasutajaid?

Valige vasakul olevast alast Haldus, valige Halda kasutajaid ning seejärel Impordi kasutajad.

Uue faili importimiseks toimige järgmiselt:

 1. Sisestage Tee või Asukoht ning Faili nimi või otsige fail, mida soovite importida.
 2. Pärast faili leidmist valige Ava, et paigutada fail tekstiboksidesse Asukoht ja Faili nimi.
 3. Kasutajate importimiseks valige Impordi. Imporditud kasutajad lisatakse olemasolevasse loendisse.

Märkus: Imporditavatel failidel peavad olema kolm järgmist omadust.

 • Faililaiend peab olema .csv.
 • Tegemist peab olema komaeraldajaga failidega.
 • Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.


Täpsemat infot failivormingu nõuete kohta lugege sellest jaotisest lõigust Kasutajate impordifaili vorming.

Tagasi üles

Kuidas kõrvaldada imporditõrkeid?

Suvand imporditööriistad võimaldab importida .csv-failis olevad andmed UPS CampusShipi süsteemi. Kui mõni kirje osutub impordiaegse kontrolli ajal valeks, loob süsteem tõrkefaili kirjetega, mida süsteem ei saanud importida. Vaadake võimalikke tõrkeid ja nende kõrvaldamise võimalusi allolevast tabelist. Pärast tõrgete kõrvaldamist proovige uuesti importida.

Täpsemat infot failivormingu nõuete kohta lugege sellest jaotisest lõigust Kasutajate impordifaili vormingu KKK.

TõrketeadeLahendus
Riik / territoorium Kontrollige riiki riigi-/territooriumikoodide alusel ja proovige uuesti
Topeltkirje Muutke kirje kordumatuks ja proovige uuesti
Topeltkasutaja Muutke kasutajanimi kordumatuks ja proovige uuesti
Max kirjete arv on ületatud UPSCampusShip süsteem ei saa kasutajanime rakendusliideses (API) registreerida. Proovige hiljem uuesti.
IMS-i tõrge Impordifaili kirjed ületavad süsteemi piire; kustutage osa kirjetest ja proovige uuesti
Väljapikkuse rikkumine Kontrollige väljapikkust vastava failivormingu alusel ja proovige uuesti
Kehtetu andmetüüp Kontrollige andmetüüpi vastava failivormingu alusel ja proovige uuesti, v.a tähtnumbriline
Kehtetu e-posti aadress Kontrollige e-post vormingut ja proovige uuesti
Märkus: e-posti aadressis peab olema sümbol @
Kehtetu faksinumber Kontrollige faksinumbri vormingut ja proovige uuesti
Kehtetu asukoht Asukoha nimi ei ole kehtiv; kontrollige nime ja proovige uuesti
Kehtetu kasutaja Kontrollige kasutajanime ja proovige uuesti
Kehtetu telefon Kontrollige telefoninumbri vormingut ja proovige uuesti
Kehtetu postiindeks Kontrollige postiindeksi ja proovige uuesti
Kehtetu kirjeparameetrite lugem Kontrollige, kas impordifail sisaldab kõiki kirjeid
Märkus: Impordifailis peavad kõik väljad (sh tühjad väljad) olema eraldatud komaga
Kehtetu kasutajatüüp Kontrollige kasutaja tüübi väärtust ja proovige uuesti
Märkus: Kehtivate kirjete väärtused on 0 või 1
Nõutav väli puudub Sisestage puuduv väli ja proovige uuesti
Provints ei ole kehtiv Kontrollige provintsi õigete provintsikoodide alusel ja proovige uuesti
Osariik ei ole kehtiv Kontrollige osariiki õigete osariigikoodide alusel ja proovige uuesti
Tagasi üles

Mis on aadressiraamatute impordifaili õige vorming?

Minu UPS-i ja ettevõtte aadressiraamatute vorming

Minu UPS- ja ettevõtte aadressiraamatute impordifaili vormingu leiate sellest tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.

Märkus: Veerupäiseid ei tohi lisada. Samuti on soovitatav salvestada selle ekspordifaili paigutus edaspidiseks kasutamiseks.

Välja nimi

Välja tüüp

Välja maksimaalne pikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Ettevõte või nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Ettevõte või nimi aadressi jaoks

Lühinimi

Tähed ja numbrid

35

Ei

Tunnus, mida kasutatakse aadressi salvestamiseks ja kutsumiseks (aadressiraamatu kirjeldav tekst)

Kontakt

Tähed ja numbrid

35

Ei

Saaja kontaktisiku nimi

Aadress 1

Tähed ja numbrid

35

Jah

Saaja tänav ja majanumber

Aadress 2

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (ruum, korrus, korter)

Aadress 3

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (osakond)

Linn

Tähed ja numbrid

30

Jah

Saaja linn

Osariik/provints

Tähed ja numbrid

5

Tingimuslik

Saaja osariik või provints USA-s ja Kanadas; vt kehtivaid koode osariikide/provintside tabelist. Nõutav USA ja Kanada aadresside puhul.

Postiindeks

Tähed ja numbrid

9

Tingimuslik

Saaja postiindeks; kontrollitakse USA ja Kanada aadresside puhul

Riik

Tähed ja numbrid

2

Jah

Saaja riik/territoorium; vt kehtivaid koode riigi-/territooriumikoodide tabelist

Telefon

Tähed ja numbrid

15

Ei

Saaja telefoninumber

Suunakood

Tähed ja numbrid

4

Ei

Saaja telefoni suunakood

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

Saaja e-posti aadress; nt: eesnimi@ettevõte.ee

Faksinumber

Numbriline

15

Ei

Saaja faksinumber

Elukoha aadress

Numbriline

1

Jah

Sisestage 1 ainult juhul, kui saaja aadress on elukoha aadress
Sisestage 0 mitte-elukoha-aadresside korral

Asukoha ID

Tähed ja numbrid

10

Ei

Ainuidentifikaator, mille on loonud Quantum
View administraator, et tähistada vastuvõtvat osakonda
mitme vastuvõtmisalaga hoones.

Saaja tähis

Numbriline

1

Ei

Sisestage 1, kui aadress on saaja arveaadress
Sisestage 0, kui aadress ei ole saaja arveaadress

Saaja UPSi konto

Tähed ja numbrid

10

Ei

Kolmanda osapoolega arveldamise kontonumber
Saaja UPSi konto postiindeks

Tähed ja numbrid

9

Tingimuslik

Kui esitatakse saaja UPSi kontonumber ja saaja riik/territoorium nõuab postiindeksi
PO Box (postkontoris asuva nimekasti) indikaator Numbriline 1

Tingimuslik

Sisestage 1 ainult siis, kui aadressiks on märgitud postkontoris asuv nimekas; Sisestage 0 kui tegu ei ole postkontoris asuva nimekasti aadressiga

UPS WorldShip Internationali aadressiraamatute vorming
Vaadake sellest tabelist aadressiraamatu impordifaili vormingut juhul, kui aadressiraamat loodi UPS WorldShipi abil. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.

Worldship Internationali aadressiraamatu importimiseks CampusShipi peate toimima järgmiselt.

 1. Valige Worldship Internationali ekspordifaili osas ekspordiinfona Saajad.
 2. Valige ainsa eraldajana koma
 3. Valige ülekirjutamine, mitte lisamine
 4. Valige üksnes alljärgnevad väljad alltoodud järjekorras.

  Ettevõte või nimi, Kontakt, Aadress 1, Aadress 2, Aadress 3, Linn Riik, Sihtnumber, Osariik/provints, Elukoht, Telefon, Asukoha ID, E-posti aadress

  Märkus: Veerupäiseid ei tohi lisada. Samuti on soovitatav salvestada selle ekspordifaili paigutus edaspidiseks kasutamiseks.
 5. Eksportige fail
 6. Avage loodud .txt-fail ja kontrollige, kas selle vorming on õige. Failis peavad olema üksnes komad - jutumärke ega semikooloneid ei tohi olla
 7. Valige fail ja ärge salvestage muudatusi
 8. Muutke faililaiend .txt laiendiks .csv
 9. Importige -csv-fail CampusShipi. Märkus: ärge unustage valida impordifaili vorminguks Worldship International
Worldshipi aadresside failivorming

Kontrollige üle UPS WorldShipi formaadis loodud aadressiraamatute impordifaili vormingutabel. Kõik failid peavad olema enne importimist salvestatud laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma.

Välja nimi

Välja tüüp

Maksimaalne väljapikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Ettevõte või nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Saaja ettevõtte nimi

Kontakt

Tähed ja numbrid

35

Ei

Saaja aadressil asuva kontaktisiku nimi

Aadress 1

Tähed ja numbrid

35

Jah

Saaja aadressi esimene rida

Aadress 2

Tähed ja numbrid

35

Ei

Saaja aadressi teine rida

Aadress 3

Tähed ja numbrid

35

Ei

Saaja aadressi kolmas rida

Linn

Tähed ja numbrid

30

Jah

Saaja linn

Riik

Tähed ja numbrid

2

Jah

Saaja riik/territoorium

Sihtnumber

Tähed ja numbrid või numbrid

9

Tingimuslik

Saaja postiindeks

Osariik/provints

Tähed ja numbrid

5

Tingimuslik

Saaja osariik, provints või maakond

Elukoha aadress

Numbriline

1

Jah

Kasutatakse juhul, kui saaja asub era-aadressil. 1 = era-aadress 0 = ettevõtte aadress

Telefon

Numbriline

15

Tingimuslik

Nõutav rahvusvaheliste sihtkohtade ja UPSi järgmise päeva varahommikuste õhutranspordi (UPS Next Day Air Early A.M.) teenuste puhul

Asukoha ID

Tähed ja numbrid

10

Ei

Saaja asukoha tunnusnumber; minu UPSis registreeritud kasutajad, kes tellivad UPSi infopõhist teenust sissetulevate saadetiste nähtavuse parandamiseks, võivad lasta saata saadetise info oma klientidele

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

E-posti aadress juhuks, kui kliendile saadetakse e-kirjaga teatis saadetise saatmise kohta. Elektroonilise tagastusetiketi (UPS Electronic Return Label) korral saadab UPS tagastussildi sellele e-posti aadressile

Tagasi üles

Mis on asukohtade impordifaili õige vorming?

Asukohtade impordifaili vorming

Vaadake asukohtade impordifaili vormingut impordifailide vormingu tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks

Välja nimi

Välja tüüp

Välja maksimaalne pikkus

Kohustuslik

Kehtivad väärtused

Asukoha nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha nimi, mis peab olema igal ettevõttel kordumatu

Asukoha kontaktisiku nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha peamine kontaktisik

Aadress 1

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha postiaadress

Aadress 2

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (ruum, korrus, korter)

Aadress 3

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (osakond)

Linn

Tähed ja numbrid

30

Jah

Asukoha linn

Osariik/provints

Tähed ja numbrid

5

Tingimuslik

Asukoha osariik või provints Vaadake kehtivaid koode osariikide/provintside tabelist (nõutav USAs ja Kanadas)

Postiindeks

Tähed ja numbrid

9

Tingimuslik

Asukoha postiindeks

Riik

Tähed ja numbrid

2

Jah

Asukohariik/-territoorium

Telefon

Tähed ja numbrid

15

Jah

Asukoha telefoninumber

Otsenumber

Tähed ja numbrid

4

Ei

Asukoha telefoni suunakood

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

Asukoha e-posti aadress; näide: jdoe@somecompany.com

Faksinumber

Tähed ja numbrid

15

Ei

Asukoha faksinumber

UPSi kontonumber

Tähed ja numbrid

10

Jah

Asukoha UPSi konto number

Toetelefon

Tähed ja numbrid

15

Ei

Asukoha toetelefoni number

Klienditoe e-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

Asukoha klienditoe e-posti aadress

Hindade tüübi seadistus

Tähed ja numbrid

1

Ei

P = avaldatud hinnad, A = kokkuleppehinnad. Kui seda väärtust pole valitud, kasutatakse vaikimisi avaldatud hindu (P).

Seotud aadressirühm

Tähed ja numbrid

35

Ei

Asukohaga seotud aadressirühm

Tagasi üles

Mis on viitenumbrite impordifaili õige vorming?

Vaadake viitenumbrite impordifaili vormingut impordifailide vormingu tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.

Märkus: Ühe viitenumbrite impordifaili maksimaalne suurus on 4 MB. Kolmel viitenumbrite väljal salvestatavate kirjete maksimaalne üldarv on 900 000.

Välja nimi

Välja tüüp

Maksimaalne väljapikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Viiteväärtus

Tähed ja numbrid

35

Jah

Viiteväärtus on ettevõttes kordumatu

Viitekirjeldus

Tähed ja numbrid

50

Ei

Kirjeldust kasutatakse viiteväärtuse tuvastamiseks

Tagasi üles

Mis on kasutajate impordifaili õige vorming?

Vaadake kasutajate impordifali vormingut impordifailide vormingu tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Failid peavad sisaldama komaeraldajat, ka valikuliste väljade eraldamiseks.

Välja nimi

Välja tüüp

Maksimaalne väljapikkus

Kohustuslik

Kehtivad väärtused

Nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Kasutaja ees- ja perekonnanimi

Kasutajanimi

Tähed ja numbrid

16

Jah

Kasutaja kasutajanimi Peab olema kogu süsteemis kordumatu

Asukoht

Tähed ja numbrid

35

Jah

Kasutaja asukoha nimi Asukoht peab olema loodud enne kasutaja importimist

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Jah

Kasutaja e-posti aadress; näide: jdoe@somecompany.com

Telefon

Numbriline

15

Ei

Kasutaja telefoninumber

Otsenumber

Numbriline

4

Ei

Kasutaja telefoni suunakood

Kasutaja saatmisõiguste kogumi nimetus

Tähed ja numbrid

50

Jah

Kasutaja saatmisõigused. Saatmisõigused peavad olema loodud enne kasutaja importimist

Vaikimisi viide 1

Tähed ja numbrid

35

Ei

Vaikimisi viide 1

Vaikimisi teenuse tase

Tähed ja numbrid

3

Ei

Vaikimisi teenuse tase. Vt allpool koode

Reisiv kasutaja

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutaja peaks olema reisiv kasutaja.
Sisestage 0, kui kasutaja peaks olema mittereisiv kasutaja

Tarvikute tellimine

Numbriline

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutajal on õigus tellida UPSi tarvikuid
Sisestage 0, kui kasutajal ei ole õigust tellida UPSi tarvikuid

Faksinumber

Tähed ja numbrid

15

Ei

Kasutaja faksinumber

Asukohahalduri tähis

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutaja on asukoha administraator
Sisestage 0, kui kasutaja ei ole asukoha administraator

Kasutajal ei lubata Viitenumbri 1 väärtust muuta

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, et keelata kasutajal Viitenumbri 1 väärtuse muutmine. Sisestage 0, et lubada kasutajale Viitenumbri 1 väärtuse muutmine.

Kasutajate importimise faili vorming sisaldab välja pealkirjaga Vaiketeenuse tase. Tegemist on kolmetähelise väljaga. Koodi kasutatakse UPSi riigisiseste ja rahvusvaheliste teenuste märgistamiseks. Selle välja kehtivad koodid on:

UPSi riigisisesed teenused

UPSi rahvusvahelised teenused

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground maismaateenus

Tagasi üles

Mis on impordifailide osariigikoodid?

Osariikide koodid ja Kanada provintside koodid

Alljärgnevas tabelis on toodud kahetähelised osariigikoodid, mida on vaja globaalsete aadresside ja asukohtade impordifailides. Kehtetu osariigikoodiga kirjeid ei impordita.

Osariigid

Koodid

Alabama

AL

Alaska

AK

Arkansas

AR

Arizona

AZ

California

CA

Colorado

CO

Connecticut

CT

Delaware

DE

District of Columbia

DC

Florida

FL

Georgia

GA

Hawaii

HI

Idaho

ID

Illinois

IL

Indiana

IN

Iowa

IA

Kansas

KS

Kentucky

KY

Louisiana

LA

Maine

ME

Maryland

MD

Massachusetts

MA

Michigan

MI

Minnesota

MN

Mississippi

MS

Missouri

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

New Hampshire

NH

New Jersey

NJ

New Mexico

NM

New York

NY

North Carolina

NC

North Dakota

ND

Ohio

OH

Oklahoma

OK

Oregon

OR

Pennsylvania

PA

Rhode Island

RI

South Carolina

SC

South Dakota

SD

Tennessee

TN

Texas

TX

Utah

UT

Vermont

VT

Virginia

VA

Washington

WA

West Virginia

WV

Wisconsin

WI

Wyoming

WY

Kanada provintsid

Koodid

Alberta

AB

British Columbia

BC

Manitoba

MB

New Brunswick

NB

Newfoundland

NF

Northwest Territory

NT

Nova Scotia

NS

Nunavut

NU

Ontario

ON

Prince Edward Island

PE

Québec

QC

Saskatchewan

SK

Yukon Territory

YT

Tagasi üles

Mis on impordifailide riigi-/territooriumikoodid?

RIIGI-/TERRITOORIUMIKOODID

Alljärgnevas tabelis on toodud kahetähelised riigi-/territooriumikoodid, mida on vaja globaalsete aadresside ja asukohtade impordifailides. Kehtetu riigi-/territooriumikoodiga kirjeid ei impordita.

Riik / territoorium

Kood

Albaania
Alžeeria
Ameerika Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua & Barbuda
Argentiina
Armeenia
Aruba
Austraalia
Austria
Aserbaidžaan
Assoorid

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahama saared
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Valgevene
Belgia
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Boliivia
Bonaire
Bosnia ja Hertsegoviina
Botswana
Brasiilia
Briti Neitsisaared
Brunei
Bulgaaria
Burkina Faso
Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Kambodža
Kamerun
Kanada
Kanaari saared
 Cape Verde (Rohelise Neeme Saared
Kaimanisaared
Kesk-Aafrika Vabariik
Tšaad
Tšiili
Hiina maismaa
Kolumbia
Kongo
Kongo Demokraatlik Vabariik
Cooki saared
Costa Rica
Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik)
Horvaatia
Curacao
Küpros
Tšehhi Vabariik

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Taani
Djibouti
Dominica
Dominikaani Vabariik

DK
DJ
DM
DO

Ecuador
Ida-Timor
Egiptus
El Salvador
Inglismaa
Ekvatoriaal-Guinea
Eritrea
Eesti
Etioopia

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Fääri saared
Fidži
Soome
Prantsusmaa
Prantsuse Guajaana
Prantsuse Polüneesia

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabon
Gambia
Gruusia
Saksamaa
Ghana
Gibraltar
Kreeka
Gröönimaa
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guajaana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Haiti
Holland
Honduras
Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina
Ungari

HT
NL
HN
HK
HU

Island
India
Indoneesia
Iraak
Iisrael
Itaalia

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamaica
Jaapan
Jersey
Jordaania

JM
JP
JE
JO

Kasahstan
Keenia
Kiribati
Kosrae
Kuveit
Kõrgõzstan (Kirgiisia)

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laos
Läti
Liibanon
Lesotho
Libeeria
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Macau erihalduspiirkond, Hiina
Makedoonia
Madagaskar
Madeira
Malawi
Malaisia
Maldiivid
Mali
Malta
Marshalli saared
Martinique
Mauritaania
Mauritius
Mehhiko
Mikroneesia
Moldova
Monaco
Mongoolia
Montenegro
Montserrat
Maroko
Mosambiik

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namiibia
Nepaal
Holland
Hollandi Antillid
Uus-Kaledoonia
Uus-Meremaa
Nicaragua
Niger
Nigeeria
Norfolki saar
Põhja-Iirimaa
N. Mariaanid
Norra

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Omaan

OM

Pakistan
Palau
Panama
Paapua Uus-Guinea
Paraguai
Peruu
Filipiinid
Poola
Ponape
Portugal
Puerto Rico

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Katar

QA

Kongo Vabariik
Iiri Vabariik
Jeemeni Vabariik
Reunion
Rumeenia
Rota
Venemaa
Rwanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Saipan
Samoa
San Marino
Saudi Araabia
Šotimaa
Senegal
Serbia
Seišellid
Sierra Leone
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Saalomoni saared
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Korea
Hispaania
Sri Lanka
St. Barthelemy
St. Christopher
St. Croix
St. Eustatius
St. John
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Maarten
St. Martin
St. Thomas
St Vincent/Grenadine
Suriname
Svaasimaa
Rootsi
Šveits
Süüria

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Tahiti
Taiwan, Hiina
Tadžikistan
Tansaania
Tai
Tinian
Togo
Tonga
Tortola
Trinidad & Tobago
Truk
Tuneesia
Türgi
Türkmenistan
Turks & Caicos
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Uganda
Ukraina
Unioni saar
Araabia Ühendemiraadid
Ühendkuningriik
USA
Uruguai
USA Neitsisaared
Usbekistan

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vatikani linnriik
Venetsueela
Vietnam
Virgin Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Wales
Wallis & Futuna saar

GB
WF

Yap

FM

Sambia
Zimbabwe

ZM
ZW

Tagasi üles

UPSi kontakt

Kui Teil on UPS CampusShip-i kohta küsimusi, pöörduge oma UPS CampusShip-i halduri poole. UPS CampusShip-i tehnilise toe poole pöördumiseks klõpsake järgnevat linki.

UPS CampusShip-i tehniline tugi