Eksporditööriistade kasutamine KKK

Kuidas eksportida aadresse?

Aadressiraamatus üksikute aadresside käsitsi muutmise asemel võib haldur eksportida aadressiandmed faili ja muuta korraga mitut kirjet. Seejärel on võimalik muudetud fail tagasi UPS CampusShipi importida.

 1. Aadressiraamatu teabe eksportimiseks valige Minu sätted CampusShipi tööriistaribalt.
 2. Valige Aadresside eksportimine aadressiraamatute mooduli jaotisest Ettevõtte aadressiraamat või Isiklik aadressiraamat. Kummagi lingi valimisel luuakse automaatselt eksporditaotlus ja kuvatakse impordi/ekspordi staatuse leht.
 3. Kui teete lehel Impordi/ekspordi staatus valiku Uuendage, kasutades sobivat ekspordikategooriat, värskendatakse Ootel aruannete staatust. Pärast eksportimise lõppu valige eksporditud faili allalaadimiseks käsk Kuvage andmed.


Peale selle võite valida mõne ekspordilingi jaotise Haldus küljemenüü osas Failide importimine/eksportimine. Lingi valimise korral luuakse vastav ekspordikorraldus.

Tagasi üles

Kuidas eksportida asukohti?

Üksikute asukohtade käsitsi muutmise asemel on halduril võimalik eksportida asukohtade andmed UPS CampusShip-ist faili, muuta seal korraga mitut kirjet ning seejärel importida muudetud fail UPS CampusShip-i tagasi.

 1. Asukohtade info eksportimiseks valige CampusShipi tööriistaribal Haldus. Seejärel valige jaotisest Halda CampusShipi suvand Halda asukohti. Valige Ekspordi asukohad. Asukohtade tulemuste otsimiseks sisestage asukoha nimi ja seadke filtreerimiskriteeriumid (nt "sisaldab" või "täpsed vasted"). Kui te pole asukohta kirjutusviisis kindel, valige link Otsi ning leidke ja valige sealt asukoha nimi.
 2. Valige otsingutulemustest üks või mitu asukohta. Ekspordifailis sisalduvate asukohaväljade seadmiseks valige Ekspordiandmed. Soovi korral võite klõpsata Vaata valikuid, kui teil on palju valikuid ning te soovite näha valitud väljade koondnimekirja.
  Märkus: Tulemused võivad olla mitmel lehel. Pikas tulemuste nimekirjas liikumiseks kasutage linke Edasi ja Tagasi. Kõigi hallatavate asukohtade eksportimiseks valige Ekspordi kõigi hallatavate asukohtade andmed, mitte ärge otsige neid.
 3. Valige lehel Ekspordi asukohtade väljad need väljad, mida soovite eksportida. Asukoha ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed. Teie taotlus luuakse automaatselt ning kuvatakse impordi/ekspordi oleku leht.
 4. Ekspordi/impordi oleku lehel nupu Uuenda ja vastava ekspordikategooria valimisel värskendatakse töötlemisel olevate aruannete olekut. Pärast ekspordi lõpuleviimist valige eksporditud faili allalaadimiseks Vaata andmeid.

Tagasi üles

Kuidas eksportida viitenumbreid?

Üksikute viitenumbrite käsitsi muutmise asemel võib haldur eksportida viitenumbrite andmed faili ning muuta korraga mitut kirjet. Seejärel on võimalik muudetud fail tagasi UPS CampusShipi importida.

Viitenumbrite info eksportimiseks valige CampusShipi tööriistaribal Haldus. Seejärel valige lehel Halda viitenumbreid kuvatava viitenumbrite loendi alt Ekspordi viitnumbrid.

Teie taotlus luuakse automaatselt ning kuvatakse impordi/ekspordi oleku leht. Ekspordi/impordi oleku lehel nupu Uuenda ja vastava ekspordikategooria valimisel värskendatakse töötlemisel olevate aruannete olekut. Pärast ekspordi lõpuleviimist valige eksporditud faili allalaadimiseks Vaata andmeid.

Tagasi üles

Kuidas eksportida kasutajaid?

 1. Kasutajate info eksportimiseks valige CampusShipi tööriistaribal Haldus. Seejärel valige Halda kasutajaid ning seejärel Ekspordi kasutajad. Kuvatakse kasutajate otsingu leht.
 2. Kõigi asukohale lisatud kasutajate leidmiseks sisestage asukoha nimi. Kui te pole asukoha kirjutusviisis kindel, valige link Otsi ning leidke ja valige sealt asukoha nimi. Samuti võite soovi korral sisestada nime või fraasi, mille järgi asukoha otsingutulemusi filtreerida. Näiteks et leida kõik asukohaga X seotud kasutajad, kelle nimi on Smith, sisestage otsinguväljale "Smith" ning asukoha nime väljale asukoha X nimi.
 3. Valige tulemustest üks või mitut kasutajat. Kasutajate ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed. Soovi korral võite klõpsata Vaata valikuid, kui teil on palju valikuid ning te soovite näha valitud väljade koondnimekirja. Kasutajate ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed.
 4. Teie taotlus luuakse automaatselt ning kuvatakse impordi/ekspordi oleku leht. Ekspordi/impordi oleku lehel nupu Uuenda ja vastava ekspordikategooria valimisel värskendatakse töötlemisel olevate aruannete olekut. Pärast ekspordi lõpuleviimist valige eksporditud faili allalaadimiseks Vaata andmeid.


Märkus:
Tulemused võidakse kuvada mitmel lehel. Tulemuste pikas loendis liikumiseks kasutage linke Järgmine ja Eelmine.

Tagasi üles

Kuidas kontrollida ekspordifaili olekut?

Pärast ekspordikorralduse loomist on teil võimalik kontrollida ekraanilt oma ekspordikorralduse olekut.

Faili ekspordikorralduse olekuks võib olla:

 • Töötlemisel: see näitab, et ekspordikorraldust töödeldakse ning see lõpetatakse varsti, sõltuvalt faili suurusest. Uusima oleku vaatamiseks värskendage lehte.
 • Täidetud: kuvatakse andmete vaatamise link.
 • Täitmisel tekkisid vead: kuvatakse andmete ja vigade vaatamise lingid.
 • Nurjus: kuvatakse vigade vaatamise link.


Teiste eksporditegevuste oleku kontrollimiseks valige rippmenüüst Näita kõiki, Ainult auskoht, Ainult kasutaja, Ainult ettevõtte aadressiraamat või Ainult viitenumber.

Ekspordifail on .csv-fail (Comma Separated Value) ehk tekstifail, kus väljad on eraldatud ilma tühikuta komadega. Ekspordifaili iga kirje on eraldi real. Kui väli pole nõutav või on tühi, sisestatakse järgmisele väljale liikumiseks koma. Seega võib failis olla mitu järjestikust ilma tühikuteta koma. Fail lõpeb laiendiga .csv.

Tagasi üles