Ekspordidokumentide KKK

Millise kaubaarve peaksin rahvusvahelisele saadetisele lisama?

Kõigile saadetistele, mis ei sisalda dokumente, tuleb lisada kaubaarve. Sellel loetletakse saadetavad esemed ning seda kasutatakse impordikontrolli, hindamise ja tollimaksuarvestuse esmase dokumendina.

Märkus: Veebis täidetavate vormide korral on rakendus mõeldud ainult USA-st ja Puerto Ricost pärit kaupadele. Ameerika Ühendriikidest saatmisel valmistage ette arve originaal ja kaks koopiat. Puerto Ricost saates koostage üks originaal ja üks koopia.

Kaubaarve peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • Saatja ja saaja nimed ja täielikud aadressiandmed
 • Saatja ja saaja telefoninumbrid
 • Müügitingimused (Incoterm)
 • Eksportimise põhjus
 • Eseme täielik kirjeldus (nt eseme nimetus ja otstarve)
 • Harmoneeritud tariifikoodid, kui on teada
 • Iga kauba päritoluriik (tootmiskoht)
 • Iga artikli ühikute arv, ühiku maksumus ja maksumus kokku (ostuhind)
 • Pakkide arv ja kogukaal
 • Saatja allkiri ja kuupäev
 • Ilma müügiväärtuseta esemetele tuleb märkide nominaalne või õiglane turuväärtus

Tagasi üles

Millal tuleb esitada USA päritolusertifikaat?

Mõnes sihtkohas nõutakse teatud kaupadele päritolusertifikaat (PS). PS-i eesmärk on tõendada saadetava kauba päritoluriiki.

Veebis täidetavate vormide korral on rakendus mõeldud ainult USAst ja Puerto Ricost pärit kaupadele.

PSi võidakse nõuda seoses rahvusvaheliste kaubanduslepete nõuete, erinevate maksumäärade ja maksusoodustustega, mis sõltuvad saadetise päritolust.

PS kinnitab kauba tootjariigi. Eksporditav kaup ja selle sihtkoht määravad PSi vajaduse. Mõnes riigis on import teatud riikidest piiratud; paljud riigid piiravad imporditava kauba kogust või eelistavad USAs toodetud kaupa.

Sellel vormil nõutakse kohaliku kaubanduskoja volitatud isiku allkirja ja organisatsiooni templit.

Kui kaubad on pärit Põhja-Ameerikast, kasutage Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) päritolusertifikaati kaupade saatmiseks Kanada, Mehhiko, USA ja Puerto Rico vahel. (Vt NAFTA päritolusertifikaati altpoolt.)

Märkus: Päritolusertifikaadi nõudmise tingimused muutuvad tihti. Tehke enne saadetise saatmist kindlaks, kas kehtivad eeskirjad nõuavad päritolusertifikaati. Päritolusertifikaadil olevad kirjeldused ja kogused peavad kattuma arvel olevate andmetega.

Tagasi üles

NAFTA päritolusertifikaati kasutatakse Kanadas, Mehhikos, Puerto Ricos ja Ameerika Ühendriikides selleks, et teha kindlaks, kas imporditud kaupadele kohalduvad vastavalt Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingule (NAFTA) väiksemad maksud või ei kohaldu üldse makse.

Veebis täidetavate vormide korral on rakendus mõeldud ainult USAst ja Puerto Ricost pärit kaupadele. NAFTA päritolusertifikaat on saadaval ka digidokumendina, mida saab saata elektrooniliselt paberita kaubaarve paketi osana (kui selline võimalus on olemas). USAst või Kanadast saatmisel koostage kaubaarve ühe originaal ja kaks koopiat. Puerto Ricost saates koostage üks originaal ja üks koopia.

NAFTA päritolusertifikaat tuleb arvele lisada, kui saadetise väärtus on üle:

 • 1000 USA dollarit ja saadetis saadetakse Kanadast või USAst Mehhikosse.
 • 2500 Kanada dollarit ja saadetis saadetakse Mehhikost või USAst Kanadasse.
 • 2500 USA dollarit ja saadetis saadetakse Kanadast või Mehhikost USAsse.


Ülaltoodust madalama väärtusega saadetistele pole NAFTA päritolusertifikaati vaja. Kliendi saadetise arvel peab olema vaid järgmine lause:

"I hereby certify that the good covered by this shipment qualifies as an originating good for purposes of preferential tariff treatment under the NAFTA." (Kinnitan, et selles saadetis olev kaup vastab NAFTA soodustariifi tingimustele.)

Soodustariifi kohaldamiseks peab dokument olema loetav (prinditud või trükitud) ja eksportija poolt täielikult täidetud ning olema deklaratsiooni esitamise hetkel importija valduses. Tootja võib dokumendi täita eksportija jaoks ka vabatahtlikult.

Tagasi üles

Mis on saatja ekspordideklaratsioon (SED)?

Märkus: Kohaldub ainult USAst ja Puerto Ricost pärit saadetistele.

Saatja ekspordideklaratsiooni (SED) kasutatakse USA statistikaameti poolt kaubandusstatistika tegemiseks ja illegaalse ekspordi ennetamiseks. SED ja juhendid selle täitmiseks leiate UPS CampusShipist, aadressilt UPS.com ja muudest allikatest, sh USA riiklikust publitsistikaametist (U.S. Government Printing Office) (202-512-0000) ja USA statistikaameti veebilehelt (http://www.census.gov/foreign-trade).

SEDi on võimalk täita kolmel viisil.

 • Printide välja SED plank, täitke see käsitsi ja lisage saadetisele.
 • Esitage SED UPSi kaudu 10 USA dollari eest.
 • Esitage veebis ACE kaudu. ACE kasutamiseks tuleb registreeruda ACEi veebilehel (https://ace.cbp.dhs.gov/). Vaadake üksikasju altpoolt jaotisest Mis on ACE?

Tühja SED vormi saamiseks valige vahekaardilt Ressursid suvand Ekspordidokumentatsioon.

Märkus: UPSi kirjateenuste korral ei ole SED nõutav.

SED on vajalik siis, kui ühe lisasse B kuuluva kauba väärtus on üle 2500 USA dollari või kui kaubale on nõutud ekspordilitsents või litsentsivabastust. Samuti on see vajalik siis, kui sihtkoht on kontrollitud territoorium. Kontrollitud territooriumiks võib olla riik, kellel on pingelised suhted USAga (nt Kuuba, Iraak, Iraan, Liibüa ja Põhja-Korea).

Kliendid, kes kasutavad UPS CampusShipi eksportimiseks, leiavad SED eelistuste seadistamise juhised ka UPS CampusShipi spikrist. Juhistele pääsete ligi, kui valite otse saatja ekspordideklaratsiooni eelistuste lehelt Spikker . SED eelistustele juurdepääsemiseks minge vahekaardile Minu sätted ja valige Muuda saatja ekspordideklaratsiooni eelistusi.

Kliendid, kes kasutavad UPS CampusShipi eksportimiseks, leiavad SED esitamise juhised UPS CampusShipi spikrist. Juhised asuvad saatja ekspordideklaratsiooni lehel jaotises Spikker.

Tagasi üles

Mis on pakkenimekiri ja kuidas seda kasutada?

Iga paki sisu näitav pakkenimekiri on valikuline dokument,  mille võite soovi korral oma saadetisele lisada. See sarnaneb tollimaksude ja tasude arvutamiseks kasutatava kaubaarvega, kuid ei asenda seda. Kuna pakkenimekiri ei sisalda infot pakkide sisu hinna või väärtuse kohta, saab seda kasutada juhul, kui sisu saadetakse edasi kolmandale isikule, näiteks kliendile või tarnijale.

Tagasi üles

Kust leida rahvusvaheliste saadetiste jaoks vajalikke vorme?

UPS TradeAbilityTM leht sisaldab mitmesuguseid rahvusvaheliste saadetiste jaoks kasutatavaid vorme. Osa vorme on täidetavad veebis ning teisi on võimalik dokumendikogust alla laadida. Teil on võimalik sisestada saadetise info ainult ühel korral ning kasutada seda siis vastavalt vajadusele erinevatel vormidel. Järgmisi vorme on võimalik täita veebis:

 • Kaubaarve
 • USA vedaja ekspordideklaratsioon
 • USA päritolusertifikaat
 • NAFTA päritolusertifikaat


Rahvusvaheliste vormide kasutamiseks valige CampusShip-is Ressursid ning seejärel Kasuta rahvusvahelisi tööriistu. Sellel lehel klõpsake Juurdepääs Rahvusvahelised vormid. Sellelt lingilt avaneb lehekülg, kus Teil on võimalik alla laadida näidisvorme või täita vorme veebis.

Tagasi üles

Mis on ACE?

USA statistikaamet kasutab USA ekspordiandmete elektrooniliseks kogumiseks ja salvestamiseks automatiseeritud kaubanduskeskkond ACE. USA rahvastikubüroo võimaldab kasutada ACE tasuta kõigil eksportööridel, kes sooviva täita saatja ekspordideklaratsiooni (SED) andmeid ACE veebilehe kaudu elektrooniliselt.

UPS CampusShip aitab teil esitada SEDe ACE kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb registreeruda ACE veebilehel https://ace.cbp.dhs.gov/. ACE nõuab SEDide esitamise lühikoolituse läbimist, mistõttu tuleb registreerumiseks piisavalt aega varuda. Lisateavet ACE kohat saate telefonil 1-877-715-4433.

Tagasi üles