Impordifaili vorming: Asukohad

Kuidas importida asukohti

Asukohtade käsitsi sisestamise asemel on ettevõtte halduril võimalik importida olemasolevale failile lisatavaid faile.

Märkus: Impordifunktsiooni kasutamiseks peavad teil olema ettevõtte halduri õigused.

 1. Valige lehe ülemisest osast Haldus, seejärel Halda asukohti ning siis Impordi asukohad. Avaneval lehel on teil võimalik importida olemasolevale failile lisatav asukoha andmeid sisaldav fail.
 2. Faili importimiseks sisestage failitee ja nimi või leidke faili asukoht. Pärast faili asukoha määramist valige Ava, misjärel ilmub tekst tekstiboksi Imporditav fail.
  Märkus: Imporditava faili laiend peab olema .csv.
 3. Protsessi alustamiseks valige Impordi. Lõpetamiseks valige Tühista.

Koma kasutamine väljade eraldajana: andmete importimisel kasutage impordifailis andmeväljade eraldamiseks koma. Kui väli on tühi, võimaldab koma edasi liikuda järgmisele väljale. Seega võib sellises failivormingus olla reas ilma tühikuteta mitu koma, nagu näidatud allpool "ainult nõutavate väljade" näidises.

 • Näidiskirje, mis sisaldab ainult kohustuslikke välju:
  testasukoht,JoeContact,123 Main Street,,,Atlanta,GA,770-555-1234,,USA,30350,,ABC123,
 • Näidiskirje, mis sisaldab kõiki välju:
  testasukoht,JoeContact,123 Main Street,4th Floor,Accounting Department,Atlanta,GA,770-555-1234,1234,U.S.,30350, joe@company.com,ABC123,770-555-4321

Märkus: Impordifailidel on piirangud, mida on kirjeldatud käesoleva juhendi jaotise Põhiinfo kogumine lõigus Faili impordipiirangud.

Asukohtade impordifaili vorming

Õiged failivormingud leiate järgmisest juhendist:

Välja nimi

Välja tüüp

Välja max pikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Asukoha nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha nimi, mis peab olema igal ettevõttel kordumatu

Asukoha kontaktisiku nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha peamine kontaktisik

Aadress 1

Tähed ja numbrid

35

Jah

Asukoha postiaadress

Aadress 2

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (ruum, korrus, korter)

Aadress 3

Tähed ja numbrid

35

Ei

Täiendav aadressiinfo (osakond)

Linn

Tähed ja numbrid

30

Jah

Asukoha linn

Osariik/provints

Tähed ja numbrid

5

Tingimuslik

Asukoha osariik või provints Vaadake kehtivaid koode osariikide/provintside tabelist (nõutav USAs ja Kanadas)

Postiindeks

Tähed ja numbrid

9

Tingimuslik

Asukoha postiindeks

Riik

Tähed ja numbrid

2

Jah

Asukohariik/-territoorium

Telefon

Tähed ja numbrid

15

Jah

Asukoha telefoninumber

Otsenr

Tähed ja numbrid

4

Ei

Asukoha telefoni otsenumber

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

Asukoha e-posti aadress; näiteks: jdoe@somecompany.com

Faksinumber

Tähed ja numbrid

15

Ei

Asukoha faksinumber

UPSi kontonumber

Tähed ja numbrid

10

Jah

Asukoha UPSi konto number

Toetelefon

Tähed ja numbrid

15

Ei

Asukoha toetelefoni number

Toe e-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Ei

Asukoha toe e-posti aadress

Hindade tüübi seadistus

Tähed ja numbrid

1

Ei

P = avaldatud hinnad, A = kokkuleppehinnad. Kui seda väärtust pole valitud, kasutatakse vaikimisi avaldatud hindu (P).

Seotud aadressirühm

Tähed ja numbrid

35

Ei

Asukohaga seotud aadressirühm

Järgmised sammud

Vaadake USA, Kanada provintside ja kogu maailma riikide või territooriumide koode.

Vaadake osariikide ja provintside koodeAvage link uues aknas

Vaadake riigi või territooriumi koodeAvage link uues aknas